Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Prázdniny v muzeu
 • Památník v Lošanech
 • Bartolomějské návrší
 • Rudolf Mazucha a jan Čart
 • Kolín - moc a sláva královskéo města
 • Život hmyzí nám není cizí

Příběh rodiny v soukolí dějin

Vzdělávací program se skládá z několika částí:

I. Komentovaná prohlídka památníku a expozice.

Lektor ve svém výkladu zasadí daná témata do historických a časových souvislostí a přizpůsobí sdělované informace věku a znalostem žáků.

II. Samostatná práce žáků v prostorách výstavy.

Vyplněním pracovního listu si žáci zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Úkoly a aktivity umožní fixaci znalostí a hlubší uvědomování si dějinných souvislostí.

III. Videoprojekce a následné zhodnocení.

Promítání krátkého dokumentárního filmu s komentářem Zdeňky Mašínové.
Závěrečná diskuse, která vytvoří prostor pro vyjádření postojů a vlastních názorů.

 

Cíle programu:

 • seznámení s příběhem členů rodiny, jejíž osudy jsou propojeny s dějinami této země, rodiny, která přinesla velké osobní oběti v boji za svobodu a demokracii
 • získání povědomí o existenci tří odbojů v našich moderních dějinách


Dílčí cíle:

 • utváření úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, národní hrdost, vlastenectví či odpovědnost
 • program vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • vede k uvažování o tématech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
 • utváří vztah k regionu pomocí příběhů

Návaznost na RVP:

 • Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ
 • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech


Cílová skupina:
žáci II. st. ZŠ, studenti středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií

Počet dětí:

 • vzhledem k malé kapacitě expozice je optimální počet 25 - 30 žáků (jedna třída)
 • v případě příjezdu celého autobusu bude nutné skupinu rozdělit na dvě poloviny


Celková doba realizace:
cca 90 minut

Cena: 50 Kč

Čas: 8:30 - 16 hodin


Otevřeno:

 • leden - duben: čtvrtek a pátek
 • květen - září: úterý - pátek
 • říjen - listopad: čtvrtek a pátek
 • prosinec: zavřeno

 

Autobusové spojení z Kolína:

 • Kolín nádraží - Lošany: 8:02, 9:02, 10:02 atd. každou hodinu
  příjezd do Lošan vždy v celou dvacet

 • Lošany - Kolín nádraží: 9:40, 10:40, 11:40 atd. každou hodinu
  příjezd do Kolína vždy v celou hodinu


Program je třeba objednat nejméně dva týdny dopředu a domluvit jeho konkrétní podobu.

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
muzejní pedagog
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Muzejní prázdninová setkání pro rodiny s dětmi

více - Muzejní prázdninová setkání pro rodiny s dětmi
Během léta je v Červinkovském domě kolínského muzea výstava významných kolínských výtvarníků Rudolfa Mazucha a Jana Čarta. Ve dnech 10. července a 4. srpna zveme na výtvarná setkání určená dětema a jejich (pra)rodičům.
(1.7.2024)

Koloniál pana Bajzy

více - Koloniál pana Bajzy
Zveme Vás a Vaše děti na komponovaný program u příležitosti 30. výročí natočení seriálu "Bylo nás pět", který se koná v Kouřimi v sobotu 22. června.
(17.6.2024)

Muzejní noc v Kolíně se vydařila

více - Muzejní noc v Kolíně se vydařila
Muzejní noc 2024 je za námi a věříme, že se návštěvníkům v muzeu líbilo. Hra pro děti "Muzejníkem snadno a rychle" seznamovala s jednotlivými muzejními profesemi. Letos byli na výběr archeolog, historik, historik umění, knihovník, průvodce a zoolog. V závěrečné anketě se pak malí soutěžící mohli vyjádřit, čím by chtěli být.
(4.6.2024)

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­