Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Tři králové - legendy protinacistického dboje
  • Život hmyzí nám není cizí
  • Bartolomějské návrší
  • Skanzen
  • Pod husitskou korouhví

památník Lošany

Mašínův statek - Památník tří odbojů

Mít možnost žít svobodné životy je obrovským darem, ale i závazkem pro současné a budoucí generace.

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k dějinám naší země a regionu, ve kterém vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Lektorované programy využívají genia loci podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení nad významy pojmů jako je identita, vlastenectví, národní hrdost, svoboda či smrt. Zároveň otevírají prostor k diskusím, vedou studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti a ke schopnosti promýšlet jejich význam a uvědomovat si jejich pluralitu.

Příběh rodiny v soukolí dějin

8. - 9. třídy ZŠ, SŠ

"Přísaháme, že budeme druh druha milovati, při sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže čest a vědomí povinností občanských."

Myšlenka Památníku tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii naší země lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejich souputníků.

Na základě životního příběhu členů rodiny Mašínů v průběhu 20. století se studenti seznámí s trojicí klíčových období v boji za svobodu, nezávislost a demokracii v československých dějinách.

Více informací zde ...

Tři králové - legendy protinacistického dboje

II. st. ZŠ, SŠ

"Přísaháme, při všem, co je nám svato, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na obranu vlasti a její svobody."

Tři muži tvořící malou, velmi dobře organizovanou odbojovou skupinu, dlouho svou činností dokázali udržovat v pohotovosti členy pražského gestapa. Byli součástí odbojové organizace Obrana národa a svou činností se zaměřovali na zpravodajství, sabotáže a diverzní akce. Přes maximální opatrnost se nakonec gestapo dostalo na jejich stopu a jejich životy tak zakončily výstřely.

Edukační program přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s hrdiny druhého odboje Josefem Balabánem, Josefem Mašínem a Václavem Morávkem.

Více informací zde ...

Fotografie z programů


2 3 4 5 6 1 2

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Přednáška na Mašínově statku

Srdečně zveme na přednášku Patrika Daníčka o plk. Ctiboru Novákovi, která se uskuteční 4. května 2024 od 14 hod. v Památníku tří odbojů v Lošanech. Vstup je zdarma.
(15.4.2024)

Přednáška "Z války do války"

více - Přednáška
Zveme Vás do Památníku tří odbojů v Lošanech na přednášku PhDr. Petra Blažka, Ph.D. a Jaroslava Čvančary, která se koná v sobotu 6. dubna ve 14.00 hodin.
(26.3.2024)

Skanzen plný dětí

více - Skanzen plný dětí
Velikonočně vyzdobený skanzen přivítal za slunečného jarního počasí necelé dvě tisícovky malých návštěvníků. Děti mateřských a základních škol se seznámily se zvyky postního a velikonočního období a v autentickém prostředí poznávaly české tradice.
(26.3.2024)

Velikonoční dílny pro rodiny s dětmi

více - Velikonoční dílny pro rodiny s dětmi
V sobotu 16. března proběhl v kolínském muzeu velikonoční program pro rodiny s dětmi. Kromě povídání o velikonočních tradicích a obyčejích byly připraveny i rukodělné dílny s ukázkami velikonočního zdobení - drátování, vyškrabávání a vosková batika. Fotografie zde.
(18.3.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­