Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Prázdniny v muzeu
  • Památník v Lošanech
  • Bartolomějské návrší
  • Rudolf Mazucha a jan Čart
  • Kolín - moc a sláva královskéo města
  • Život hmyzí nám není cizí

památník Lošany

Mašínův statek - Památník tří odbojů

Mít možnost žít svobodné životy je obrovským darem, ale i závazkem pro současné a budoucí generace.

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k dějinám naší země a regionu, ve kterém vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Lektorované programy využívají genia loci podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení nad významy pojmů jako je identita, vlastenectví, národní hrdost, svoboda či smrt. Zároveň otevírají prostor k diskusím, vedou studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti a ke schopnosti promýšlet jejich význam a uvědomovat si jejich pluralitu.

Příběh rodiny v soukolí dějin

II. st. ZŠ, SŠ

"Přísaháme, že budeme druh druha milovati, při sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže čest a vědomí povinností občanských."

Myšlenka Památníku tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii naší země lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejich souputníků.

Na základě životního příběhu členů rodiny Mašínů v průběhu 20. století se studenti seznámí s trojicí klíčových období v boji za svobodu, nezávislost a demokracii v československých dějinách.

Více informací zde ...

Tři králové - legendy protinacistického dboje

II. st. ZŠ, SŠ

"Přísaháme, při všem, co je nám svato, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na obranu vlasti a její svobody."

Tři muži tvořící malou, velmi dobře organizovanou odbojovou skupinu, dlouho svou činností dokázali udržovat v pohotovosti členy pražského gestapa. Byli součástí odbojové organizace Obrana národa a svou činností se zaměřovali na zpravodajství, sabotáže a diverzní akce. Přes maximální opatrnost se nakonec gestapo dostalo na jejich stopu a jejich životy tak zakončily výstřely.

Edukační program přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s hrdiny druhého odboje Josefem Balabánem, Josefem Mašínem a Václavem Morávkem.

Více informací zde ...

Fotografie z programů


2 3 4 5 6 1 2

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Muzejní prázdninová setkání pro rodiny s dětmi

více - Muzejní prázdninová setkání pro rodiny s dětmi
Během léta je v Červinkovském domě kolínského muzea výstava významných kolínských výtvarníků Rudolfa Mazucha a Jana Čarta. Ve dnech 10. července a 4. srpna zveme na výtvarná setkání určená dětema a jejich (pra)rodičům.
(1.7.2024)

Koloniál pana Bajzy

více - Koloniál pana Bajzy
Zveme Vás a Vaše děti na komponovaný program u příležitosti 30. výročí natočení seriálu "Bylo nás pět", který se koná v Kouřimi v sobotu 22. června.
(17.6.2024)

Muzejní noc v Kolíně se vydařila

více - Muzejní noc v Kolíně se vydařila
Muzejní noc 2024 je za námi a věříme, že se návštěvníkům v muzeu líbilo. Hra pro děti "Muzejníkem snadno a rychle" seznamovala s jednotlivými muzejními profesemi. Letos byli na výběr archeolog, historik, historik umění, knihovník, průvodce a zoolog. V závěrečné anketě se pak malí soutěžící mohli vyjádřit, čím by chtěli být.
(4.6.2024)

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­