Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Rudolf Mazucha a jan Čart
  • Kolín - moc a sláva královskéo města
  • Skanzen
  • Pod husitskou korouhví
  • Život hmyzí nám není cizí
  • Tři králové - legendy protinacistického dboje

Začíná doba totality

Komunisté převzali 25. února 1948 moc v Československu a na 41 let nahradili demokracii diktaturou. Lektorovaný program mapuje nejen únorové události, ale i příčiny, které k nim vedly, a důsledky, jenž převrat přinesl. Zároveň vede k utváření úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, odpovědnost, tolerance a k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod.


Klíčová slova:
demokracie, totalitní režim, komunistický převrat

Použité metody: výklad, diskuse, práce s obrazovým materiálem, skupinová práce, haptické prvky

Návaznost na RVP:

  • Vzdělávací oblast - Člověk a společnost
  • Vzdělávací obor - Dějepis
  • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Etická výchova

Cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SŠ

Počet dětí: jedna třída

Celková doba realizace: 75 - 90 minut

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)


Program je určen pro předem objednané skupiny.

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Koloniál pana Bajzy

více - Koloniál pana Bajzy
Zveme Vás a Vaše děti na komponovaný program u příležitosti 30. výročí natočení seriálu "Bylo nás pět", který se koná v Kouřimi v sobotu 22. června.
(17.6.2024)

Muzejní noc v Kolíně se vydařila

více - Muzejní noc v Kolíně se vydařila
Muzejní noc 2024 je za námi a věříme, že se návštěvníkům v muzeu líbilo. Hra pro děti "Muzejníkem snadno a rychle" seznamovala s jednotlivými muzejními profesemi. Letos byli na výběr archeolog, historik, historik umění, knihovník, průvodce a zoolog. V závěrečné anketě se pak malí soutěžící mohli vyjádřit, čím by chtěli být.
(4.6.2024)

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)

Pod praporem Special Forces

Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
(13.5.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­