Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Muzejní noc
 • Rudolf Mazucha a jan Čart
 • Kolín - moc a sláva královskéo města
 • Skanzen
 • Pod husitskou korouhví
 • Život hmyzí nám není cizí
 • Tři králové - legendy protinacistického dboje

Rudolf Mazuch a Jan Čart - Kolín byl jejich osudem

Domku, domečku...

Program zacílený na nejmenší návštěvníky se zaměří hlavně na vystavená kolínská zátiší a portréty. Děti se budou zamýšlet, k čemu všemu slouží domy ve městě. Kdo v nich bydlí, nebo co se v nich děje.

 • Děti budou navazovat na vlastní zkušenosti i uplatňovat fantazii.
 • Využijí ztvárnění pohybem, hru se slovy, rytmizaci ...
 • Z vlastních obrázků si společně postaví své malé městečko.

Cílová skupina: předškolní děti a mladší žáci 1. stupně ZŠ

 

Kolín před sto lety a dnes

Naše okolí se stejně jako lidé vyvíjí a mění. Denní změny máme tendenci přehlížet. Jak výrazné jsou, když se do stejného místa podíváme po sto letech, zjistí návštěvníci programu Kolín před sto lety a dnes.

 • Žáci se nejprve ve výstavě rozhlédnou a najdou vyobrazení kolínských zákoutí. Zkusí poznat, o jaká místa se jedná.
 • Do těchto lokalit se následně společně vypravíme.
 • Žáci budou v menších skupinkách i všichni společně diskutovat o změnách, jejich důvodech a důsledcích.

Cílová skupina: žáci 3. - 9. tříd ZŠ  odpovídající ročníky gymnázií

Časová dotace: 90 minut


Exlibris a další užité umění

Co je to užité umění, kde se s ním setkáváme dnes a co vše k němu patřilo dříve? Nad takovými otázkami budeme pátrat v díle Jana Čarta.

 • Žáci se seznámí s pojmem užité umění.
 • Ve výstavě dohledají část, která se touto tematikou zabývá, a budou diskutovat o jeho proměnách v současnosti.
 • V závěru si žáci vytvoří drobný návrh pro osobní exlibris, nebo jinou podobnou formu.

Cílová skupina: žáci 6. - 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

Časová dotace: 90 minut


Informace ke všem programům:

Termín: květen - 6. října 2024

Místo: Červinkovský dům, Brandlova 27

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

Programy jsou určeny pro předem objednané skupiny.

Objednávka v elektronické podobě musí obsahovat: název programu, jeden až dva preferované termíny, školu, třídu, počet dětí (u MŠ věk) a tel. kontakt na doprovázejícího pedagoga.

 

Kontakt pro objednávky:

Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-mail: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)

Pod praporem Special Forces

Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
(13.5.2024)

Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce

více - Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce
Vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol je možné objednávat u galerijní lektorky Zdeňky Šimůnkové.
(13.5.2024)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Lektorský program Kolín - moc a sláva královského města, který doprovází stálou expozici kolínského muzea, se těší zájmu učitelů i žáků. Druhá část programu je volitelná, součástí jsou dílny historické paleografie a metrologie.
(30.4.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­