Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Muzejní noc
  • Rudolf Mazucha a jan Čart
  • Kolín - moc a sláva královskéo města
  • Skanzen
  • Pod husitskou korouhví
  • Život hmyzí nám není cizí
  • Tři králové - legendy protinacistického dboje

Kolín - moc a sláva královského města

Program je postaven na principech zážitkové pedagogiky a skládá ze dvou částí:

I. Nejprve si žáci za doprovodu lektora prohlédnou expozici. Vystavené historické předměty doplňují dvě interaktivní obrazovky, rekonstrukční modely nejvýznamnějších památek a velký model města s multimediální projekcí. Lektor se ve svém výkladu zaměří na fenomén vrcholného středověku - zakládání měst. Pomocí herních úkolů a vhodně zvolených otázek vede děti a studenty k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Druhá část programu je volitelná. 

1) Zbožnost, charita a vzdělanost
Důležitou roli v dějinách Kolína hrála hluboká křesťanská zbožnost a s ní související vzdělanost a projevy milosrdenství. Integrální součástí dějin města byla také židovská komunita.
Na práci v expozici navazuje paleografická dílna s krátkým výkladem o středověkém písemnictví. Žáci si vyzkouší psaní husím brkem ve středověkém gotickém písmu.

2) Obchod a řemesla
V Kolíně se po celý středověk i novověk ve velké míře rozvíjela řemesla. Expozice dokumentuje bohatý cechovní inventář.
Na práci v expozici navazuje tematický program s povídáním o významu a fungování cechů. Součástí je dílna historické metrologie. 

 

Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Celková doba realizace: 90 - 105 minut

Cílová skupina: žáci II. st. ZŠ, studenti SŠ (ostatní dle domluvy s lektorem)

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50 Kč

 

Program je třeba dopředu objednat a domluvit jeho konkrétní podobu.

 

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)

Pod praporem Special Forces

Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
(13.5.2024)

Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce

více - Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce
Vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol je možné objednávat u galerijní lektorky Zdeňky Šimůnkové.
(13.5.2024)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Lektorský program Kolín - moc a sláva královského města, který doprovází stálou expozici kolínského muzea, se těší zájmu učitelů i žáků. Druhá část programu je volitelná, součástí jsou dílny historické paleografie a metrologie.
(30.4.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­