Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Muzejní noc
 • Rudolf Mazucha a jan Čart
 • Kolín - moc a sláva královskéo města
 • Skanzen
 • Pod husitskou korouhví
 • Život hmyzí nám není cizí
 • Tři králové - legendy protinacistického dboje

Dům plný příběhů

Edukační program "Dům plný příběhů" otevírá dveře muzea nejmenším návštěvníkům. Průvodcem jim bude prasátko Pepa. Děti se společně s růžovým maňáskem zamyslí nad otázkou smyslu a významu muzea - co to muzeum je, co se v něm děje, proč sbírá a uchovává staré předměty. Na některé z nich si budou moci sáhnout, obtěžkat je a zkusit určit, k čemu sloužily. Pomocí herních aktivit si osvojí základní informace o materiálech a jejich uložení v depozitářích, o originálech a kopiích, a také o lidech, kteří se o sbírky starají.

Ve druhé části programu děti zavítají do tajemného sklepení, kde nasají atmosféru a vůni skutečných pokladů a zjistí, že staré předměty vypráví krásné příběhy ... společně se budeme učit jim naslouchat.

Edukační program je koncipován v souladu s RVP.

Návaznost na RVP: Dítě a společnost

Výstupy:

 • rozvíjení zájmu o vlastní minulost a vytváření kladného vztahu ke kultuře
 • aktivace kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních schopností
 • posilování zvídavosti a radosti z objevování


Použité metody:

 • kognitivní činnost: kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad tématem, vyprávění, poslech, objevování
 • praktické činnosti: objektové učení


Cílová skupina: předškolní děti MŠ, žáci 1. třídy

Počet dětí: jedna třída (optimální počet vzhledem k prostorovým možnostem muzea je 20 dětí)

Celková doba realizace: 45 - 60 minut

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín I (modrá budova)

 

Program je třeba objednat minimálně týden dopředu.

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail:bohackova@muzeumkolin.cz, mob.: 702 007 638

1 4 1 2 3 4

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)

Pod praporem Special Forces

Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
(13.5.2024)

Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce

více - Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce
Vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol je možné objednávat u galerijní lektorky Zdeňky Šimůnkové.
(13.5.2024)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Lektorský program Kolín - moc a sláva královského města, který doprovází stálou expozici kolínského muzea, se těší zájmu učitelů i žáků. Druhá část programu je volitelná, součástí jsou dílny historické paleografie a metrologie.
(30.4.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­