Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Muzejní noc
 • Rudolf Mazucha a jan Čart
 • Kolín - moc a sláva královskéo města
 • Skanzen
 • Pod husitskou korouhví
 • Život hmyzí nám není cizí
 • Tři králové - legendy protinacistického dboje

Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

Výchozím bodem teoretické části programu je výklad, ikonografické, textové a filmové ukázky s následnou diskuzí, která by měla vést k aktivaci kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních dovedností, formování vlastních postojů a názorů, uvažování nad souvislostmi.

Praktická interaktivní část spočívá v práci s replikami předmětů, obrazovým materiálem a pracovními listy. Důležitou složkou programu je prezentace replik palných a chladných zbraní (s důrazem na bezpečnost provozu) a replik částí rakouské vojenské uniformy.


Cíle programu:

 • seznámení se základními reáliemi bitvy u Kolína
 • seznámení s válečnictvím a každodenním životem vojáků v kontextu vlády Marie Terezie
 • utváření vztahu k regionu pomocí příběhů


Návaznost na RVP:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět

 

Cílová skupina:

 • žáci 5. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
 • studenti SŠ


Místo:
Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Celková doba realizace: 75 - 90 minut

Počet dětí: jedna třída (optimální počet 20 dětí)

Cena: 50 Kč

 

Program je třeba objednat nejméně sedm dní dopředu!

 

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob.: 702 007 638


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
(23.5.2024)

Pod praporem Special Forces

Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
(13.5.2024)

Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce

více - Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce
Vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol je možné objednávat u galerijní lektorky Zdeňky Šimůnkové.
(13.5.2024)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Lektorský program Kolín - moc a sláva královského města, který doprovází stálou expozici kolínského muzea, se těší zájmu učitelů i žáků. Druhá část programu je volitelná, součástí jsou dílny historické paleografie a metrologie.
(30.4.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­