Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Muzejní noc
 • Rudolf Mazucha a jan Čart
 • Kolín - moc a sláva královskéo města
 • Skanzen
 • Pod husitskou korouhví
 • Život hmyzí nám není cizí
 • Tři králové - legendy protinacistického dboje

muzeum Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Rudolf Mazuch a Jan Čart - Kolín byl jejich osudem

MŠ, ZŠ

Výstava představuje výběr z tvorby dvou autorů, pro které byl Kolín velkou inspirací a v první polovině 20. století zde výrazně utvářeli výtvarnou scénu. U Rudolfa Mazucha jsou vystaveny pohledy na město Kolín a portréty. U Jana Čarta jsou to varianty návrhů, studií a skic k autorově volné i užité tvorbě.

K výstavě nabízíme programy jak pro žáky školního věku, tak i předškolní děti. Vždy tak, aby byly úměrné jejich vývoji, schopnostem a znalostem. Více ...

Červinkovský dům, Brandlova 27

květen - 4. října 2024

Lichtenštejnové v Čechách

II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program k výstavě Lichtenštejnové - 400 let knížecího rodu v Čechách představuje dějiny významného rodu, který patřil a stále patří mezi špičku evropské společnosti. Jeho představitelé byli až do poloviny 20. století významnými činiteli a mecenáši společenského a kulturního života regionu (východně od Prahy a na Kolínsku).

V rámci výstavy jsou Lichtenštejnové připomínáni nejen jako zástupci  nejvyšší evropské aristokracie, ale i jako lesníci, patroni církve a stavitelé kostelů, osoby razící vlastní mince nebo palatini s právem povyšovat do šlechtického stavu. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

březen - 13. září 2024STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Život hmyzí nám není cizí

MŠ, ZŠ, SŠ

První část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu věnované entomologii ve stručnosti seznamuje s tím, co je to hmyz a kam se v živočišné říši zařazuje. Krátký úvod představuje anatomii hmyzu, v následující části je systematicky dle jednotlivých vitrín prezentováno 29 řádů hmyzu a jejich stručná charakteristika. Každý řád je doplněn příslušným 3D modelem zástupce a dle velikosti řádu exponáty ze sbírek muzea (cca 1000 ks). Jde především o druhy vyskytující se v ČR a na Kolínsku. Na ukázku  variability je expozice doplněna i velkými a barevnými zástupci v rámci celého světa.
Druhá část seznamuje se současnou legislativní ochranou hmyzu a třetí část je věnována ve stručnosti historickému a současnému výzkumu hmyzu na Kolínsku.  Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Za tajemstvím muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Dům plný příběhů

MŠ předškoláci, 1. tř. ZŠ

"Mluv tiše! Ničeho se nedotýkej! Neběhej! ..." Je opravdu muzeum nudná budova, kde se nic nesmí? Proč bychom tam tedy měli chodit? K čemu vlastně muzeum je?

Edukační program postavený na principech zážitkové pedagogiky cílí na nejmenší návštěvníky. Děti společně s prasátkem Pepou nahlíží pod pokličku muzejní práce a seznamují se s muzeem jako s místem plném starých věcí a krásných příběhů.
Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Kolín - moc a sláva královského města

ZŠ, SŠ

Kolín leží v prastaré kulturní oblasti úrodné Polabské nížiny v místech křižovatky starých obchodních cest. Byl založen nedlouho před rokem 1261 v době vrcholící velké vnější kolonizace z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. Město vytýčil neznámý lokátor na zbytcích staršího osídlení a králem povolaní němečtí kolonisté ho vystavěli a osídlili. Strategicky významná poloha Kolína předznamenala jeho roli v politických dějinách Čech.

Edukační program Moc a sláva královského města přináší ucelený pohled na nejstarší dějiny Kolína. Program lze vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.  Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

 

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

  • Kostel v našem městě: gotiky chlouba (viz níže)
  • Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti (viz níže)
  • Zvonice: příběh zvonu (viz níže)
  • Dotek historie: procházka areálem (viz záložka exkurze)

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti

  ZŠ, SŠ

  Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

  Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

  Bartolomějské návrší, stará škola

   

  Zvonice: příběh zvonu

  ZŠ, SŠ

  Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

  Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

  Bartolomějské návrší, zvonice


  Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

  5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

  Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více ...

  Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Život hmyzí nám není cizí

  více - Život hmyzí nám není cizí
  Entomolog a kurátor našeho muzea Ing. Ivo Rus provází novou, vizuálně i obsahově velmi atraktivní expozicí Svět hmyzu. Komentovanou prohlídku dle požadavku pedagogů doplňuje přednáška.
  (23.5.2024)

  Pod praporem Special Forces

  Srdečně zveme na přednášku do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech v sobotu 1. června od 14 hodin. Tématem přednášky Jaroslava Čvančary bude služba bratrů Mašínových v ozbrojených službách USA.
  (13.5.2024)

  Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce

  více - Edukační programy k výstavě Rudolf Mazuch a Jan Čárt aktuálně v nabídce
  Vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol je možné objednávat u galerijní lektorky Zdeňky Šimůnkové.
  (13.5.2024)

  Kolín - moc a sláva královského města

  více - Kolín - moc a sláva královského města
  Lektorský program Kolín - moc a sláva královského města, který doprovází stálou expozici kolínského muzea, se těší zájmu učitelů i žáků. Druhá část programu je volitelná, součástí jsou dílny historické paleografie a metrologie.
  (30.4.2024)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­