Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Letní tábory
  • Slzy Kouřimi
  • Volání dálek
  • Léta bídy a zmaru
  • Na školní výlet do skanzenu
  • Permanentní vstupenka

Přihláška skanzen

Přihláška na letní muzejní tábor 2019

Život na vsi

Přihlašuji závazně svého syna / svou dceru na letní muzejní tábor při Muzeu lidových staveb v Kouřimi, který proběhne ve dnech……………………………………………………………………...............................................

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………….……………………….…….……………….

Datum narození: …………………………………………………….…………………..…………….

Bydliště:…………………………..…………………….……………………………………………….

Škola, třída (ukončená)………………………...……..……………….…………………………….

Jméno rodiče (zákonného zástupce): …………………………….…………………..………..………

Telefon (rodiče): …………………….……E-mail (rodiče): ………………………………………….

                                                                                                                                                       čitelně!

Datum ………………….Podpis zákonného zástupce ……………………………..

Úhrada částky ve výši ………………………bude provedena hotově na pokladně Regionálního muzea v Kolíně, Karlovo nám 8, nebo v Muzeu Kouřimska v Kouřimi, Mírové náměstí 1, nejpozději 14 dnů před zahájením tábora.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo nám. 8, Kolín I, na adresu Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Mírové náměstí 1, Kouřim, nebo na e-mailovou adresu hajkova@muzeumkolin.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (budou použity pouze pro účely Regionálního muzea v Kolíně, které s nimi bude nakládat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Slzy Kouřimi

více - Slzy Kouřimi
Jak se promítly hrůzy třicetileté války do života obyvatel královského města Kouřim? Přijďte si prohlédnout aktuální výstavu, ke které nabízíme doprovodný vzdělávací program pro dětské skupiny.
(5.6.2019)

Hledáme nového kolegu pro práci s dětmi :-)

více - Hledáme nového kolegu pro práci s dětmi :-)
Máte rádi děti a chcete vidět jejich rozzářené oči v kouzelném prostředí kouřimského skanzenu? Přihlašte se do výběrového řízení na pozici "Edukátor v kultuře se zaměřením na tradiční lidovou kulturu".
(5.6.2019)

Léta bídy a zmaru

více - Léta bídy a zmaru
Podlipanské muzeum v Českém Brodě nabízí dětským skupinám nový edukační program, který doprovází výstavu "Českobrodsko během stavovského povstání a třicetileté války". Přijďte poznat minulost svého města.
(30.5.2019)

Muzejní noc v Kouřimi

více - Muzejní noc v Kouřimi
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na program Muzejní noci v Kouřimi, který se koná v sobotu 1. června od 18 do 22 hodin.
(27.5.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­