Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Jarní prázdniny v muzeu
  • Boty toulavý
  • Masopust držíme!
  • Dávná touha cestovatelská
  • Brouci
  • Slované v temných staletích

skanzen Kouřim

Masopust držíme!

I. st. ZŠ

Jak to, že se o masopustu nepostíme, ale hodujeme? Proč pochováváme basu a jaké masky najdeme v masopustním průvodu? Vánoce a Velikonoce zná každý... přijďte se dozvědět o tomto méně známém období tance a veselí do Muzea lidových staveb v Kouřimi.

Zveme vás k povídání o masopustních tradicích venkova.

Cílem programu je přiblížit žákům zvyky a tradice související s masopustním obdobím. V expozici masopustních masek si povíme o jejich účelu v průvodu, o pochovávání basy, masopustním hodování a mnohém dalším. Součástí programu je tematická tvořivá dílna masopustních masek.  více...

12. a 13. února 2018

Hody, hody!

MŠ a I. st. ZŠ

Přijďte s námi přivítat začátek jara, ale hlavně nahlédnout do minulosti a lépe poznat dřívější tvář oslav jednoho z nejvýznamnějších svátků v roce. Prohlídka velikonočních instalací v lidových staveních seznámí děti se zvyky a tradicemi našich předků a během tvořivé dílny se dozvědí o technikách zdobení kraslic a vyzkouší si základy jedné z nich. více...

20. března - 28. března 2018

 

Co dělaly děti na vsi?

MŠ, 1. tř. ZŠ

Jaký byl každodenní život dětí na české vesnici? Kde spaly, jak se oblékaly, s čím pomáhaly a co celý den vůbec dělaly? Přijďte se dozvědět, jak se dříve dětem žilo a vyzkoušet si některé z jejich povinností i všedních radostí.

Vzdělávací program využívá autentické prostředí Muzea lidových staveb k podpoře zvídavosti a zájmu o učení a poznávání. Posiluje schopnost pojmenování obklopujícího prostředí a smysluplné vyjádření myšlenek. Program pracuje s metodami recepce, zážitku a tvůrčí činnosti. více...

1. května - 30. června 2018

Jak je rok dlouhý...

2. - 5. tř. ZŠ

Cyklus ročních období byl pro naše předky důležitější než pro nás. Ale proč tomu tak bylo? Přijďte zjistit, jak probíhal každodenní život na středočeské vesnici, dozvědět se o obživě a životě jejích obyvatel i důležitosti církevních svátků a objevit kouzlo podmalby na skle - tradiční a dnes již trochu zapomenuté výtvarné techniky.

Vzdělávací program nabízí čas strávený v autentickém prostředí Muzea lidových staveb, přináší zkušenost práce s dobovými prameny a reáliemi a podporuje tvořivost a zájem o tradiční řemesla pomocí méně známých metod lidové tvorby. více... 

1. května - 30. června 2018

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Muzejníček v pořadu České televize Tamtam

více - Muzejníček v pořadu České televize Tamtam
V sobotu 13. ledna proběhlo v aktuální výstavě kolínského muzea "Dávná touha cestovatelská" natáčení České televize, pořadu Tamtam, kterého se v rámci svého programu zúčastnily i děti z muzejního kroužku.
(15.1.2018)

Mezigenerační program

více - Mezigenerační program
Srdečně vás zveme na další z mezigeneračních programů, který pořádáme ve Veigertovském domě v sobotu 27. ledna. Tentokrát se budeme věnovat cestám a cestování.
(3.1.2018)

Tříkrálová koleda

více - Tříkrálová koleda
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Tříkrálová koleda", který se koná v sobotu 6. ledna v 10.00 - 16.00 hodin.
(2.1.2018)

PF 2018

Lektorské oddělení Regionálního muzea v Kolíně Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.
(2.1.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­