Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Osudové křižovatky
 • Vánoce
 • Vánoce
 • Kdo byl svatý Václav?
 • Světlo a svítidla
 • Pod husitskou korouhví
 • Památník tří odbojů

Mašínův statek - Památník tří odbojů

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k dějinám naší země a regionu, ve kterém vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Edukační program se skládá z několika částí, které lze vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

I. Komentovaná prohlídka památníku a expozice.

Lektor ve svém výkladu zasadí daná témata do historických a časových souvislostí a přizpůsobí sdělované informace věku a znalostem žáků.

II. Samostatná práce žáků v prostorách výstavy.

 • Vyplněním pracovního listu si žáci zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Úkoly a aktivity umožní fixaci nabitých znalostí a hlubší uvědomování si dějinných souvislostí.
 • Studenti v několika skupinách samostatně pracují v expozici. Za pomoci písemných a obrazových pramenů, sbírkových předmětů, didaktických pomůcek a praktických aktivit získávají informace k zadaným tématům. V následné kolektivní prezentaci pak zjištěné poznatky představí ostatním. Lektor je doplní či upřesní a v závěrečné diskusi vytvoří prostor pro vyjádření vlastních postojů a názorů jednotlivých aktérů.

III. Videoprojekce a následná evaluace.

 

Cíle programu:

 • seznámení s příběhem členů rodiny, jejíž osudy jsou propojeny s dějinami této země, rodiny, která přinesla velké osobní oběti v boji za svobodu a demokracii
 • získání povědomí o existenci tří odbojů v našich moderních dějinách

Dílčí cíle:

 • utváření úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance
 • program vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • vede k uvažování o tématech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
 • utváří vztah k regionu pomocí příběhů

 

Návaznost na RVP:

 • Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ
 • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Cílová skupina: žáci druhého stupně, studenti středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií

Počet dětí: jedna třída (optimální počet je 20 žáků)

Celková doba realizace: 60 - 120 minut (dle skladby programu a požadavku pedagoga)

Cena: 50 Kč

Termín a čas:

 • říjen - duben: pátek, 9 - 15 hodin
 • květen - září: úterý - pátek, 9 - 15 hodin

 

Vždy je vhodné, aby se vyučující domluvil s lektorem na průběhu a evaluaci celého programu.

Program je třeba objednat nejméně dva týdny dopředu.

 

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Procházky královským městem

Kolínské muzeum rozšířilo svou nabídku programů pro školy o komentované procházky historickým centrem města. Bližší informace naleznete pod záložkou "exkurze". Těšíme se na Vás!
(26.9.2023)

Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny

více - Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny
Lektorské oddělení vypsalo na adventní období vánoční programy v Regionálním muzeu v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Více informací a kontakty pro objednávky zde.
(13.9.2023)

Řemeslo má zlaté dno

více - Řemeslo má zlaté dno
Zda se staré pořekadlo zakládá na pravdě si celý prázdninový týden ověřovaly děti příměstského tábora v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kromě nových znalostí a rukodělných dovedností si odnesly především množství nevšedních zážitků. Většina z nich už se těší na další ročník. Tak zase za rok!
(29.8.2023)

Tak zase příště :-)

Poslední prázdniny v muzeu jsme si užili v komorní příjemné atmosféře ... a líbilo se jak malým, tak velkým. Těšíme se na Vás zase někdy ve školním roce!
(17.8.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­