Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Letní tábory
 • Slzy Kouřimi
 • Volání dálek
 • Léta bídy a zmaru
 • Na školní výlet do skanzenu
 • Permanentní vstupenka

Slzy Kouřimi

Obsah edukačního programu:

I. Úvod: Žáci se krátce seznámí s klíčovými událostmi před třicetiletou válkou a z doby jejího průběhu.

II. Samostatná práce ve výstavě: Lektor přidělí žákům badatelské listy s vybranými tématy, žáci pracují samostatně ve výstavě, seznamují se s textovými, obrazovými a hmotnými prameny, vyhledávají a třídí informace, získávají širší povědomí o představovaném období a o dějinách svého regionu a svého města. Výsledky bádání poté formou kolektivní prezentace představí ostatním. Lektor získané poznatky doplní či upřesní a v řízené diskuzi dá prostor k vyjádření názorů i ostatním aktérům.

Témata: Události  ve středních Čechách, Vojenství, Církev, Kouřim před třicetiletou válkou, Válka ve městě, Kouřim po třicetileté válce

III. Výklad lektora: Lektor seznámí žáky s vojenstvím první poloviny 17. století. Výklad obohacený o obrazový materiál a interaktivní prvky bude čerpat z dějin každodennosti a nabídne tak zajímavý pohled do života žoldnéře třicetileté války.

Výstupy:

 • rozvíjení zájmu o minulost, o kulturní bohatství regionu
 • kultivace historického vědomí
 • aktivace kritického myšlení, kultivované vyjadřování názorů

Návaznost na RVP:

 • Člověk a jeho svět, Lidé a čas
 • Člověka a společnost, Dějepis


Cílová skupina:
žáci 5. a 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, studenti SŠ (ostatní dle uvážení pedagoga a domluvy s lektorem)

Celková doba realizace: cca 60 minut (možno upravit dle požadavku pedagoga)

Počet žáků: 1 třída (optimální počet vzhledem k omezenému prostoru výstavy je 15 - 20 dětí)

Cena: 30,- Kč (doprovod zdarma)

Vzhledem k šíři a náročnosti tématu není v možnostech lektora seznámit s podrobnými reáliemi před a v průběhu třicetileté války. Je tedy vhodné, aby žáci měli o tomto období alespoň obecné povědomí.

Program je třeba objednat s předstihem, minimálně 3 dny dopředu.
E-mailová objednávka by měla obsahovat: název programu, datum, preferovaný čas, třídu, počet dětí, jméno a tel. kontakt na pedagoga.

Pracovní listy k nahlédnutí:

Události 1618 - 1621 ve středních Čechách zde...
Vojenství zde...
Církev zde...
Kouřim před třicetiletou válkou zde...
Nepokojná 20. léta zde...
Dovršení zkázy zde...


Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
mob.: 702 007 638, e-mail:bohackova@muzeumkolin.cz


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Slzy Kouřimi

více - Slzy Kouřimi
Jak se promítly hrůzy třicetileté války do života obyvatel královského města Kouřim? Přijďte si prohlédnout aktuální výstavu, ke které nabízíme doprovodný vzdělávací program pro dětské skupiny.
(5.6.2019)

Hledáme nového kolegu pro práci s dětmi :-)

více - Hledáme nového kolegu pro práci s dětmi :-)
Máte rádi děti a chcete vidět jejich rozzářené oči v kouzelném prostředí kouřimského skanzenu? Přihlašte se do výběrového řízení na pozici "Edukátor v kultuře se zaměřením na tradiční lidovou kulturu".
(5.6.2019)

Léta bídy a zmaru

více - Léta bídy a zmaru
Podlipanské muzeum v Českém Brodě nabízí dětským skupinám nový edukační program, který doprovází výstavu "Českobrodsko během stavovského povstání a třicetileté války". Přijďte poznat minulost svého města.
(30.5.2019)

Muzejní noc v Kouřimi

více - Muzejní noc v Kouřimi
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na program Muzejní noci v Kouřimi, který se koná v sobotu 1. června od 18 do 22 hodin.
(27.5.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­