Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Osudové křižovatky
  • Vánoce
  • Vánoce
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Světlo a svítidla
  • Pod husitskou korouhví
  • Památník tří odbojů

Začíná doba totality

Komunisté převzali 25. února 1948 moc v Československu a na 41 let nahradili demokracii diktaturou. Lektorovaný program mapuje nejen únorové události, ale i příčiny, které k nim vedly, a důsledky, jenž převrat přinesl. Zároveň vede k utváření úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, odpovědnost, tolerance a k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod.


Klíčová slova:
demokracie, totalitní režim, komunistický převrat

Použité metody: výklad, diskuse, práce s obrazovým a filmovým materiálem, skupinová práce, haptické prvky

Návaznost na RVP:

  • Vzdělávací oblast - Člověk a společnost
  • Vzdělávací obor - Dějepis
  • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Mediální výchova

 

Cílová skupina: žáci 5. - 9. tříd ZŠ a studenti SŠ

Počet dětí: jedna třída

Celková doba realizace: 60 minut

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod neplatí)


Program je určen pro předem objednané skupiny.

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Procházky královským městem

Kolínské muzeum rozšířilo svou nabídku programů pro školy o komentované procházky historickým centrem města. Bližší informace naleznete pod záložkou "exkurze". Těšíme se na Vás!
(26.9.2023)

Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny

více - Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny
Lektorské oddělení vypsalo na adventní období vánoční programy v Regionálním muzeu v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Více informací a kontakty pro objednávky zde.
(13.9.2023)

Řemeslo má zlaté dno

více - Řemeslo má zlaté dno
Zda se staré pořekadlo zakládá na pravdě si celý prázdninový týden ověřovaly děti příměstského tábora v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kromě nových znalostí a rukodělných dovedností si odnesly především množství nevšedních zážitků. Většina z nich už se těší na další ročník. Tak zase za rok!
(29.8.2023)

Tak zase příště :-)

Poslední prázdniny v muzeu jsme si užili v komorní příjemné atmosféře ... a líbilo se jak malým, tak velkým. Těšíme se na Vás zase někdy ve školním roce!
(17.8.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­