Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Na školní výlet do skanzenu
 • Léto v muzeu
 • Permanentní vstupenka

Volání dálek

Doprovodný edukační program určený dětem všech věkových skupin je věnován fenoménu, který provázel a lákal člověka už od nepaměti - cestování. Zážitkovou formou seznamuje s cestami současných českých přírodovědců za poznáním a v návaznosti s přírodou představovaných zemí.

Děti MŠ, žáci I. stupně ZŠ

V úvodní části se společně zamyslíme nad pojmem "cestování" - co cestování přináší, kdo to je cestovatel, kdo turista, kam se cestuje, co všechno patří do cestovního zavazadla apod. Následně děti zavítají do vizuálně přitažlivé výstavy "Volání dálek", kde nasají atmosféru a vůni exotických krajů plných pozoruhodných tvorů, zajímavých předmětů a dobrodružných příběhů. Kromě prohlídky je čeká i samostatný "badatelský" úkol a herní koutek plný výtvarných a tvůrčích aktivit.

Žáci a studenti ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, studenti SŠ

Žáky a studenty provede výstavou Ing. Ivo Rus, člen spolku Zoogeos Bohemia a přímý účastník některých expedic. Představí tak výstavu v přímých souvislostech, seznámí s historií spolku, jeho aktivitami a badatelskými výpravami. Pozornost bude soustředěna na poslední pětiletý projekt, který byl zaměřen na výzkum zvířeny v málo probádaných balkánských oblastech. Po domluvě možno zařadit pracovní listy.

Návaznost na RVP:

MŠ: Dítě a svět

I. stupeň ZŠ: Člověk a jeho svět, Rozmanitost přírody

II. stupeň ZŠ: Člověk a příroda: Přírodopis, Zeměpis

Gymnázia: Člověk a příroda: Biologie, Geografie

Použité metody:

 • kognitivní činnost: poslech, kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad tématem, objevování
 • praktická činnost: objektové učení, práce s ikonografickým materiálem, skupinová práce a pracovní listy (starší děti)

Výstupy:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o existenci různých  národů, různých zemí a jejich přírodního bohatství
 • seznámení s činností českých zoologů 
 • aktivizace kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních schopností

  Celková doba realizace: 45 - 60 minut

  Počet dětí: jedna třída (optimální počet vzhledem k prostorovým možnostem muzea je 20 - 25 dětí)

  Zvýhodněné vstupné: pouze 30,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

  Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo nám. 8, Kolín


  Programy je třeba objednat nejméně týden dopředu.

   

  Kontaktní adresa pro objednávky programů:

  Mgr. Ilona Boháčková
  e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

   


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Chytání svět(l)a v Červinkovském domě

  více - Chytání svět(l)a v Červinkovském domě
  Co je to světlo? Z čeho se skládá a jak ho můžeme zachytit? Nový edukační program pro školní skupiny doprovázející fotografickou výstavu "Imaginární setkání fotografů: Cesta k jedinečnému okamžiku" lze objednávat až do 10. května.
  (14.3.2019)

  Doprovodný program k výstavě Volání dálek

  více - Doprovodný program k výstavě Volání dálek
  Zveme vás do Veigertovského domu na vizuálně velmi atraktivní výstavu "Volání dálek". Pro menší děti je připraven doprovodný program s interaktivními prvky, pro starší žáky a studenty komentovaná prohlídka autora výstavy a přímého účastníka představovaných přírodovědných expedic.
  (14.3.2019)

  Fotografie z Jarního tábora

  více - Fotografie z Jarního tábora
  Od 4. do 8. března probíhá v kolínském muzeu Jarní příměstský tábor. Zastřešujícím tématem jednotlivých dnů je CESTOVÁNÍ.
  (6.3.2019)

  Ohlédnutí za masopustem

  více - Ohlédnutí za masopustem
  V kolínském muzeu a kouřimském skanzenu proběhly v masopustním období zážitkové lektorské programy pro školní skupiny, které seznamovaly s tímto méně známým lidovým svátkem a jeho tradicemi.
  (6.3.2019)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  ­