Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Muzejní prázdninové čtení a tvoření
  • Kdyby nebylo řeckého sochaře
  • Bartolomějské návrší
  • Plakát – zrcadlo společnosti
  • Na školní výlet na skanzen
  • Permanentní vstupenka

Tajemství muzea

Program je koncipován na metodě prožitkového učení a skládá ze dvou částí:

I. V teoretické části lektor formou diskuse aktivuje kritické myšlení žáků a jejich vyjadřovací a komunikační schopnosti. Děti se zamyslí nad otázkou smyslu a významu muzea – co to muzeum je, kdo v něm pracuje, co se v něm děje, jaká je jeho role v naší společnosti. Následně si vyplní pracovní listy a prezentují své myšlenky a názory celé třídě.

II. Praktická část je zaměřena na práci se sbírkovým předmětem. Žáci si vyzkouší postup při přijetí nového přírůstku do sbírkového fondu muzea. Vyberou si jednu kopii sbírkového předmětu, popíší ho, vystaví mu kartu a sami si vyzkouší proces tvorby výstavy.

Klíčová slova: muzeum, sbírkový předmět, výstava

Místo:
Veigertovský dům, Karlovo nám. 8

Celková doba realizace: 90 minut

Cílová skupina: možno přizpůsobit věku a znalostem dětí

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50,- Kč


Návaznost na RVP:
I. stupeň Člověk a jeho svět, Lidé a čas
II. stupeň Člověk a společnost, Dějepis, Člověk v dějinách

Kontaktní adresa pro objednávky programů:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Muzejní prázdninové čtení a tvoření

více - Muzejní prázdninové čtení a tvoření
Každou prázdninovou středu se můžete těšit na čtení pohádek regionálních autorů, výtvarné tvoření a spoustu dalších aktivit. Děti si odnesou barevné leporelo zhotovené nevšední výtvarnou technikou a výrobek k danému tématu. Těšíme se na Vás :-)
(7.6.2021)

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

více - Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína
Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Vzdělávací programy vycházejí z RVP a rozšiřují výuku dějepisu o zajímavá témata. Těšíme se na vás!
(2.6.2021)

Plakát -zrcadlo společnosti

více - Plakát -zrcadlo společnosti
Nový edukační program doprovází výstavu "Umění ve službách reklamy", která v široké škále a různorodosti představuje výběr užité grafiky od výtvarníků spojených se zdejším regionem. Součástí programu je výtvarná dílna.
(2.6.2021)

Kdyby nebylo řeckého sochaře

více - Kdyby nebylo řeckého sochaře
Doprovodný program k výstavě "Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé" cílí na řecké sochařství, které je jedním ze základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace.
(2.6.2021)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­