Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Prohlídka pro děti
 • Světlo a svítidla
 • Draci, dráčci, Kolíňáčci
 • Výlet do skanzenu
 • Pod husitskou korouhví
 • Památník tří odbojů
 • Bartolomějské návrší

Světlo a svítidla

předškolní dětí a 1. třída ZŠ

Co to tu svíti?

Děti si nejprve zkusí uvědomit, co vše vydává světlo. Formou pohybové hry si vyzkouší jednotlivé zdroje osvětlení znázornit. Ve výstavě je pak budou hledat. V závěru programu si ověří svou šikovnost a v dílničce si vyrobí ozdobu na okno v podobě lucerničky.

 

2. - 5. tř. ZŠ

Světla a světýlka 

Světlo vstupuje do příběhů a pohádek často jako kouzelný element. S dětmi budeme pátrat po jejich významu v nejstarších příbězích i v těch nových. Ve výstavě zkusí najít vhodnou lampu do svého příběhu a v závěru zapojí skupinovou kreativitu a vymyslí, jak by příběh pokračoval, kdyby v něm světlo nebylo.

Návaznost na RVP ZŠ: navazuje na očekávané výstupy pro Komunikační a slohovou výchovu pro 1. a 2. období ZŠ

 

II. st. ZŠ

Dobrý sluha, špatný pán

Do povědomí většinové společnosti se dnes konečně dostává téma světelného smogu, který ovlivňuje naše životy. Není to ale pouze krása hvězdné oblohy, o co přicházíme a co si často ani neuvědomujeme. Žáci se nenásilnou formou, pomocí didaktických her, seznámí s hloubkou problému nadbytečného osvětlení. Zjistí, co vše ovlivňuje nedostatek tmy, a budou diskutovat o možnostech drobných změn ve vlastních životech.

Návaznost na RVP ZŠ: navazuje na průřezové téma Environmentální výchova - Základní podmínky života

 


Příběhy světla

Světlo a oheň provází lidstvo od počátku. Vzhledem k jeho významu se stalo nejen v náboženství jedním z nejčastějších symbolů. V programu budeme objevovat jeho významy od nejstarších  mýtů, přes středověk, novověk a klasické pohádky až k  moderním příběhům.

Návaznost na RVP gymnázií:
Občanský a společenskovědní základ - Úvod do filozofie a religionistiky - Víra v lidském životě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropské kulturní hodnoty a kořeny

 

Informační servis pro všechny vypsané programy:

 • Místo konání: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8
 • Časová dotace: 90 minut
 • Počet žáků: jedna třída (optimální počet do 25)
 • Cena: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Programy jsou určeny pro předem objednané skupiny.

Kontakt:
Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-mail: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297

 

II. st. ZŠ, SŠ

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem                                        
ve všední dny kromě pondělí  

Výklad kurátora je zaměřen na technologický vývoj svítidel na území Kolínska od pravěku až po současnost s přihlédnutím k ekologickému tématu světelného smogu.

 • Místo konání: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8
 • Časová dotace: 45 minut
 • Počet žáků: jedna třída (optimální počet do 25)
 • Cena: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Prohlídka je určena pro předem objednané skupiny.

Kontakt:
Mgr. Lucie Zvolenská
e-mail: zvolenska@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 316


 

 

 

 

 

 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Památník Tří odbojů navštěvují studenti základních i středních škol

více - Památník Tří odbojů navštěvují studenti základních i středních škol
Lektorováné programy využívají genia loci podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení nad významem událostí, zároveň vytvářejí prostor k otevřeným diskusím. Děti si skrze příběhy budují vztah k dějinám naší země a regionu, ve kterém žijí.
(24.5.2023)

Za husity do Českého Brodu

více - Za husity do Českého Brodu
Chystáte pro děti malý výlet a chcete je seznámit s místní historií? Navštivte husitskou expozici v Muzeu Podlipanska v Českém Brodě. Školním dětem nabízíme zážitkový program s paleografickou dílnou.
(22.5.2023)

Muzejní noc - kreativní dílna

více - Muzejní noc - kreativní dílna
Všem, kteří přišli o Muzejní noci do naší výtvarné dílny děkujeme a jsme moc rádi, že nešlo jen o děti. Tentokrát jste si mohli vytvořit list do bestiáře.
(22.5.2023)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Nový edukační program Moc a sláva královského města přináší ucelený pohled na nejstarší dějiny Kolína. Program lze vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.
(2.5.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­