Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Obraz ženy ve výtvarném umění
 • Dům plný příběhů
 • Dotkni se písmene
 • Památník tří odbojů

Světlo a svítidla

předškolní dětí a 1. třída ZŠ

Co to tu svíti?

Děti si nejprve zkusí uvědomit, co vše vydává světlo. Formou pohybové hry si vyzkouší jednotlivé zdroje osvětlení znázornit. Ve výstavě je pak budou hledat. V závěru programu si ověří svou šikovnost a v dílničce si vyrobí ozdobu na okno v podobě lucerničky.

 

2. - 5. tř. ZŠ

Světla a světýlka 

Světlo vstupuje do příběhů a pohádek často jako kouzelný element. S dětmi budeme pátrat po jejich významu v nejstarších příbězích i v těch nových. Ve výstavě zkusí najít vhodnou lampu do svého příběhu a v závěru zapojí skupinovou kreativitu a vymyslí, jak by příběh pokračoval, kdyby v něm světlo nebylo.

Návaznost na RVP ZŠ: navazuje na očekávané výstupy pro Komunikační a slohovou výchovu pro 1. a 2. období ZŠ

 

II. st. ZŠ

Dobrý sluha, špatný pán

Do povědomí většinové společnosti se dnes konečně dostává téma světelného smogu, který ovlivňuje naše životy. Není to ale pouze krása hvězdné oblohy, o co přicházíme a co si často ani neuvědomujeme. Žáci se nenásilnou formou, pomocí didaktických her, seznámí s hloubkou problému nadbytečného osvětlení. Zjistí, co vše ovlivňuje nedostatek tmy, a budou diskutovat o možnostech drobných změn ve vlastních životech.

Návaznost na RVP ZŠ: navazuje na průřezové téma Environmentální výchova - Základní podmínky života

Informační servis pro všechny vypsané programy:

 • Místo konání: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8
 • Časová dotace: 90 minut
 • Počet žáků: jedna třída (optimální počet do 25)
 • Cena: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Programy jsou určeny pro předem objednané skupiny.

Kontakt:
Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-mail: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297

 

II. st. ZŠ, SŠ

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem                                        
ve všední dny kromě pondělí  

Výklad kurátora je zaměřen na technologický vývoj svítidel na území Kolínska od pravěku až po současnost s přihlédnutím k ekologickému tématu světelného smogu.

 • Místo konání: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8
 • Časová dotace: 45 minut
 • Počet žáků: jedna třída (optimální počet do 25)
 • Cena: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Prohlídka je určena pro předem objednané skupiny.

Kontakt:
Mgr. Lucie Zvolenská
e-mail: zvolenska@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 316


 

 

 

 

 

 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoční setkání

více - Vánoční setkání
Srdečně zveme 28. prosince na prohlídku Vánocemi provoněného měšťanského domu, tematické dílničky a povídání o vánočních zvycích přelomu 19. a 20. století.
(28.11.2023)

Příjemný a oboustranně podnětný podvečer s učiteli dějepisu

Ze setkání nad tématy, které může učitelům a jejich žákům nabídnout Regionální muzeum v Kolíně.
(24.11.2023)

Učitelský den

více - Učitelský den
Srdečně zveme pedagogy na Učitelský den do Veigertovského domu na Karlově náměstí v Kolíně, v pondělí 20. listopadu od 16 hod.
(7.11.2023)

Nový výtvarný program pro školní děti

více - Nový výtvarný program pro školní děti
Doprovodný program k nově otevřené výstavě "Obraz ženy ve výtvarném umění" je na světě! Přijďte si prohlédnout ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice. Seznamte se s životním údobím ženy a s její rolí ve společnosti. Přijďte se učit, povídat si a tvořit.
(31.10.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­