Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Boty toulavý
 • Dávná touha cestovatelská
 • Čas adventní a vánoční
 • Brouci
 • Čistota půl zdraví
 • Slované v temných staletích

Slované v temných staletích

Vzdělávací program je rozdělen na dva bloky:

I. V prvním bloku se žáci seznámí se základnímu reáliemi představovaného období. Zopakují si své dosavadní znalosti o příchodu Slovanů na naše území, které většinou vycházejí ze starých pověstí českých, především z příběhu o praotci Čechovi. Zároveň se seznámí s interpretcí pověsti v Kosmově kronice a dalších středověkých a novověkých pramenech a s výledky archeologických výzkumů zaměřených na období tzv. temných staletí.

Použité metody:

 • práce s filmovým materiálem
 • řízená diskuse

Výstup:
- rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa
- aktivace kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních schopností

II. Druhá část programu probíhá v prostorách výstavy "Mezi kmeny a státem". Děti plní jednotlivé badatelské úkoly, učí se pracovat s výstavou, promýšlet souvislosti a vzájemné podmíněnosti v čase.

Použité metody:

 • skupinová práce
 • práce se sbírkovými předměty
 • pracovní listy

Výstup:
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn
- podpora aktivity, samostatnosti a týmové práce
- formulování vlastních postojů

Návaznost na RVP:
Člověk a jeho svět, Lidé a čas
Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa
(obsah programu bude sloužit jako vhodný doplněk učiva dějepisu 4. a 7. ročníků)


Cílová skupina: žáci 4. až 7. tříd (vždy dle uvážení pedagoga a domluvy s lektorem)

Vzdělávací obsah: Život starých Slovanů

Počet dětí: jedna třída (max. 30)

Celková doba realizace: cca 90 min.

Cena: 30,- Kč

 

Program je třeba objednat nejméně tři dny dopředu. Lze se domluvit na jeho konkrétní podobě.

 

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob.: 702 007 638
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Adventní neděle v muzeu

více - Adventní neděle v muzeu
Zveme Vás do Červinkovského domu v Kolíně na doprovodný program k tématické instalaci "Vánoce v měšťanském domě", který se koná 17. prosince ve 14.00 - 17.00 hodin.
(15.12.2017)

Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu

více - Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu
Po celé adventní období probíhají v kouřimském skanzenu vánoční programy určené dětem mateřských a základních škol. Jako každý rok jsou termíny plně obsazené.
(8.12.2017)

Výstavu "Vánoce v měšťanském domě" navštěvují stovky dětí

více - Výstavu
Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je i rukodělná dílnička. O tyto programy je jako každý rok velký zájem.
(8.12.2017)

Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny

více - Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny
Přijměte pozvání do starých časů, kdy se i krátké vzdálenosti překonávaly velmi těžce a kdy každá cesta v sobě nesla příslib dobrodružství.
(13.11.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­