Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Letní tábory
  • Jak se žilo za císaře pána
  • Dotkni se písmene
  • Pod husitskou korouhví
  • Slované v temných staletích

Slované v temných staletích

Vzdělávací program je rozdělen na dva bloky:

I. V prvním bloku se žáci seznámí se základnímu reáliemi představovaného období. Zopakují si své dosavadní znalosti o příchodu Slovanů na naše území, které většinou vycházejí ze starých pověstí českých, především z příběhu o praotci Čechovi. Zároveň se seznámí s interpretcí pověsti v Kosmově kronice a dalších středověkých a novověkých pramenech a s výledky archeologických výzkumů zaměřených na období tzv. temných staletí.

Použité metody:

  • práce s filmovým materiálem
  • řízená diskuse

Výstup:
- rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa
- aktivace kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních schopností

II. Druhá část programu probíhá v prostorách výstavy "Mezi kmeny a státem". Děti plní jednotlivé badatelské úkoly, učí se pracovat s výstavou, promýšlet souvislosti a vzájemné podmíněnosti v čase.

Použité metody:

  • skupinová práce
  • práce se sbírkovými předměty
  • pracovní listy

Výstup:
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn
- podpora aktivity, samostatnosti a týmové práce
- formulování vlastních postojů

Návaznost na RVP:
Člověk a jeho svět, Lidé a čas
Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa
(obsah programu bude sloužit jako vhodný doplněk učiva dějepisu 4. a 7. ročníků)


Cílová skupina: žáci 4. až 7. tříd (vždy dle uvážení pedagoga a domluvy s lektorem)

Vzdělávací obsah: Život starých Slovanů

Počet dětí: jedna třída (max. 30)

Celková doba realizace: cca 90 min.

Cena: 50,- Kč

Program je třeba objednat nejméně tři dny dopředu. Lze se domluvit na jeho konkrétní podobě.

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob.: 702 007 638
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Muzejníček v akci

více - Muzejníček v akci
V sobotu 14. dubna pomáhali dva členové Klubu mladých muzejníků při realizaci zábavně-vzdělávacího programu pro rodiny s dětmi.
(17.4.2018)

Jak se žilo za císaře pána

více - Jak se žilo za císaře pána
V sobotu 14. dubna proběhlo v kolínském muzeu zábavně-vzdělávací odpoledne pro (pra)rodiče s dětmi. Návštěvníci zavítali do doby vlády císaře Fr. Josefa I. a nechali se okouzlit krásou 19. století.
(17.4.2018)

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...

více - Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...
Kdo navštívil na Zelený čtvrtek 29. března kolínské muzeum, mohl si uplést pomlázku, namalovat vajíčko voskem, zkusit rostlinnou batiku, vyrobit si velikonočního beránka nebo svíčku z včelího vosku. Velikonoční program si přišlo užít 107 návštěvníků.
(3.4.2018)

Zelený čtvrtek - program pro (pra)rodiče s dětmi

více - Zelený čtvrtek - program pro (pra)rodiče s dětmi
Přijďte si prohlédnout velikonoční instalaci měšťanského domu, obarvit vajíčko, uplést pomlázku nebo si vyrobit velikonočního beránka. Těšíme se na vás na Zelený čtvrtek od 10 do 16 hodin v Červinkovském domě v Kolíně.
(26.3.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­