Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Bacil jménem cyklistika
  • Potaženo sametem
  • Čas hrdinů
  • Vánoce na skanzenu
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Permanentní vstupenka

Potaženo sametem

Jako sametová revoluce je označováno období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, ve kterém proběhly politické změny v bývalém Československu, jež zapříčinily pád komunistického režimu. Československo se po pádu totality, ke kterému výrazně napomohl  také rozpad Východního bloku, stalo demokratickou zemí.

Edukační program cílí na události konce roku 1989 a do té doby nemyslitelné změny, které sametová revoluce přinesla.

Klíčová slova: normalizace, sametová revoluce

Použité metody: výklad, diskuse, práce s obrazovým a filmovým materiálem, skupinová práce, haptické prvky

Návaznost na RVP:

  • Vzdělávací oblast - Člověk a společnost
  • Vzdělávací obor - Dějepis
  • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

 

Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín

Cílová skupina: žáci II. st. ZŠ, gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: 60 minut

Počet dětí: jedna třída

Zvýhodněné vstupné: 30,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

 

Na program je třeba se dopředu objednat.

 

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Kolínská katedrála láká studenty

více - Kolínská katedrála láká studenty
Až do 22. listopadu si mohou pedagogové objednávat edukační interaktivní program seznamující s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, s jeho historií a architekturou. V kostele je chladněji, ale program realizovat lze :-)
(14.10.2019)

"Potaženo sametem" - nabídka pro školy

více -
V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, jež představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Kolínské muzeum se k těmto oslavám připojuje a nabízí školním skupinám malou panelovou výstavu, kterou doprovází edukační program.
(3.10.2019)

Čas hrdinů

více - Čas hrdinů
Dětem, které se nemohly zúčastnit našeho letního tábora, nabízíme jako kompenzaci dvě listopadová dopoledne plná bájí a dobrodružných příběhů, dávných bohů, starověkých hrdinů a mýtických zvířat.
(1.10.2019)

"Kostel v našem městě" zpřístupněn školám

více -
Chcete seznámit své žáky s kostelem jako významnou historickou a kulturní památkou a obáváte se odborného a pro děti nesrozumitelného výkladu? Školním skupinám nově nabízíme interaktivní programy v kostelech sv. Štěpána v Kouřimi a sv. Bartoloměje v Kolíně koncipované na principech zážitkové pedagogiky.
(13.9.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­