Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Osudové křižovatky
  • Vánoce
  • Vánoce
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Světlo a svítidla
  • Pod husitskou korouhví
  • Památník tří odbojů

Potaženo sametem

Jako sametová revoluce je označováno období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, ve kterém proběhly politické změny v bývalém Československu, jež zapříčinily pád komunistického režimu.

Edukační program cílí na události konce roku 1989 a do té doby nemyslitelné změny, které sametová revoluce přinesla.

Klíčová slova: normalizace, sametová revoluce

Použité metody: výklad, diskuse, práce s obrazovým a filmovým materiálem, skupinová práce, haptické prvky

Návaznost na RVP:

  • Vzdělávací oblast - Člověk a společnost
  • Vzdělávací obor - Dějepis


Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Cílová skupina: žáci II. st. ZŠ a studenti SŠ

Časová dotace: 60 minut

Počet dětí: jedna třída (optimální počet je 20 dětí)

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod neplatí)


Program je určen pro předem objednané skupiny.

Kontakt pro objednání:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Procházky královským městem

Kolínské muzeum rozšířilo svou nabídku programů pro školy o komentované procházky historickým centrem města. Bližší informace naleznete pod záložkou "exkurze". Těšíme se na Vás!
(26.9.2023)

Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny

více - Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny
Lektorské oddělení vypsalo na adventní období vánoční programy v Regionálním muzeu v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Více informací a kontakty pro objednávky zde.
(13.9.2023)

Řemeslo má zlaté dno

více - Řemeslo má zlaté dno
Zda se staré pořekadlo zakládá na pravdě si celý prázdninový týden ověřovaly děti příměstského tábora v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kromě nových znalostí a rukodělných dovedností si odnesly především množství nevšedních zážitků. Většina z nich už se těší na další ročník. Tak zase za rok!
(29.8.2023)

Tak zase příště :-)

Poslední prázdniny v muzeu jsme si užili v komorní příjemné atmosféře ... a líbilo se jak malým, tak velkým. Těšíme se na Vás zase někdy ve školním roce!
(17.8.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­