Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Obraz ženy ve výtvarném umění
 • Dům plný příběhů
 • Dotkni se písmene
 • Památník tří odbojů

Ozdoby dávné doby

Do minulosti s pračlovíčkem

Pravěk je velmi dlouhé období, kdy člověk vytvářel věci, které dnes běžně používáme, ale se zpracováním nám pomáhají stroje. Proto jsme staré výrobní postupy často zapomněli a dnes jen odhadujeme, jak fungovaly.

 • Program provede děti výstavou formou úměrnou jejich věku s cílem zapojovat smysly, sdílet názory a celkově malé posluchače aktivizovat.
 • Človíček dětem představí některé své vynálezy od doby, kdy se usadil a začal se zabývat zemědělstvím.
 • Děti si vyzkouší výrobu šňůrky/náramku.

Cílová skupina: předškolní děti a mladší žáci 1. stupně ZŠ

Časová dotace: 60 minut

 

Jak jsme se zdobili

Zdobení je projev typický pro všechny lidské kultury. Odlišnosti jsou pouze v jeho formách. S dětmi se zaměříme na materiály, ze kterých lidé tvořili ozdoby v pravěku. Budeme uvažovat, zda to byly jen ty, které jsou vystavené, nebo se šperky mohly tvořit i z jiných. A také, že přírodní zdroje máme společné se svými předky i potomky a měli bychom zvažovat, jak s nimi zacházíme.

 • Děti se v programu seznámí s různými materiály, kterými se lidé zdobili, a máme je dochované z archeologických nálezů.
 • Budou se zamýšlet, jestli jsou přírodního materiálu, nebo je vytvořil člověk.
 • Cílem programu je budovat respekt k různým kulturním projevům, svému okolí i přírodním zdrojům, které mnohdy neuváženě využíváme.

Návaznost na RVP: Rozmanitost přírody

Cílová skupina: žáci 3. - 5. třídy ZŠ

Časová dotace: 75 minut

 

Kdo je to archeolog

Program navazující na vlastivědu 4. ročníku ZŠ představí dětem práci archeologa pomocí aktivizačních metod.

 • Žáci zjistí, podle čeho lze poznat, kde provádět průzkum.
 • Protáhnou se v archeologické rozcvičce.
 • Ve výstavě si vyberou, který z exponátů by rády našly a zjistí, co vše nám takový artefakt může říct.
 • Vysvětlíme si, co je to experimentální archeologie a proč je část vystavených předmětů tohoto druhu.

Návaznost na RVP: Lidé a čas

Cílová skupina: žáci 3. - 5. třídy ZŠ

 

Archeologie - zdroj poznání

Žáci budou na základě exponátů ve výstavě uvažovat, které materiály se zachovají, a proto je můžeme zkoumat jako hmotné prameny. Budou přemýšlet o tom, co vše se z nich dá vyčíst, jaké další vědní obory dnes vstupují do práce archeologů a co vše se zkoumá, než vznikne například text v učebnici.

Návaznost na RVP: Člověk v dějinách - Počátky lidské společnosti

Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Časová dotace: 75 minut

 


Informace ke všem programům:

Místo: Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35, Kolín (před programem se dostavte na pokladnu v Červinkovském domě, Brandlova 27)

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

 

Programy jsou určeny pro předem objednané skupiny.
Objednávka v elektronické podobě musí obsahovat: název programu, jeden až dva preferované termíny, školu, třídu, počet dětí (u MŠ věk) a tel. kontakt na pedagoga.

 

Kontakt pro objednávky:
Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-mail: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297
 
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoční setkání

více - Vánoční setkání
Srdečně zveme 28. prosince na prohlídku Vánocemi provoněného měšťanského domu, tematické dílničky a povídání o vánočních zvycích přelomu 19. a 20. století.
(28.11.2023)

Příjemný a oboustranně podnětný podvečer s učiteli dějepisu

Ze setkání nad tématy, které může učitelům a jejich žákům nabídnout Regionální muzeum v Kolíně.
(24.11.2023)

Učitelský den

více - Učitelský den
Srdečně zveme pedagogy na Učitelský den do Veigertovského domu na Karlově náměstí v Kolíně, v pondělí 20. listopadu od 16 hod.
(7.11.2023)

Nový výtvarný program pro školní děti

více - Nový výtvarný program pro školní děti
Doprovodný program k nově otevřené výstavě "Obraz ženy ve výtvarném umění" je na světě! Přijďte si prohlédnout ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice. Seznamte se s životním údobím ženy a s její rolí ve společnosti. Přijďte se učit, povídat si a tvořit.
(31.10.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­