Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Jarní tábor
 • Masopus
 • Velikonoce
 • Památník tří odbojů
 • Návrat k přírodě
 • Bartolomějské návrší

Mašínův statek - Památník tří odbojů

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k dějinám naší země a regionu, ve kterém vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Edukační program se skládá z několika částí, které lze vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

I. Komentovaná prohlídka památníku a expozice.

Lektor ve svém výkladu zasadí daná témata do historických a časových souvislostí a přizpůsobí sdělované informace věku a znalostem žáků.

II. Samostatná práce žáků v prostorách výstavy.

 • Vyplněním pracovního listu si žáci zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Úkoly a aktivity umožní fixaci nabitých znalostí a hlubší uvědomování si dějinných souvislostí.
 • Studenti v několika skupinách samostatně pracují v expizici. Za pomoci písemných a obrazových pramenů, sbírkových předmětů, didaktických pomůcek a praktických aktivit získávají informace k zadaným tématům. V následné kolektivní prezentaci pak zjištěné poznatky představí ostatním. Lektor je doplní či upřesní a v závěrečné diskusi vytvoří prostor pro vyjádření vlastních postojů a názorů jednotlivých aktérů.

  III. Videoprojekce a následná evaluace.

   

  Cíle programu:

  • seznámení s příběhem členů rodiny, jejíž osudy jsou propojeny s dějinami této země, rodiny, která přinesla velké osobní oběti v oboji za svobodu a demokracii
  • získání povědomí o existenci tří odbojů v našich moderních dějinách

  Dílčí cíle:

  • utváření úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance
  • program vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
  • vede k uvažování o tématech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
  • utváří vztah k regionu pomocí příběhů

   

  Návaznost na RVP:

  • Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ
  • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Cílová skupina: žáci druhého stupně, studenti středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií

  Počet dětí: jedna třída (optimální počet je 20 žáků)

  Celková doba realizace: 60 - 120 minut (dle skladby programu a požadavku pedagoga)

  Cena: 50 Kč

  Termín a čas:

  • říjen - duben: pátek, 9 - 15 hodin
  • květen - září: úterý - pátek, 9 - 15 hodin

    

   Vždy je vhodné, aby se vyučující domluvil s lektorem na průběhu a evaluaci celého programu.

   Program je třeba objednat nejméně dva týdny dopředu.

    

   Kontakt:

   Mgr. Ilona Boháčková
   e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638


   Muzeum dětem

   Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

   Sledujte nás také na facebooku:

   facebook_logo


   aktuality

   Barvy ročních období

   více - Barvy ročních období
   Srdečně Vás zveme na kreativní výtvarnou dílnu pro rodiny s dětmi (od pěti let), která proběhne v sobotu 28. ledna od 10 hodin. Přijďte společně strávit příjemné dopoledne plné poznávání a tvoření. Těšíme se na Vás!
   (9.1.2023)

   Výroba šperků - inspirace v dávných dobách

   více - Výroba šperků - inspirace v dávných dobách
   Vánoce se kvapem blíží a originální dárek, vlastnoručně vyrobený, jistě potěší. Přijďte si vyrobit šperky, inspirované dávnými vzory, pro sebe nebo pro své blízké.
   (26.10.2022)

   Vánoce, Vánoce přicházejí

   více - Vánoce, Vánoce přicházejí
   Přijďte dětem ukázat, že Vánoce neznamenají jen vánoční shon a hromadu drahých dárků, ale především krásné a klidné setkání, lidové tradice a zvyky. Chystáme pro Vás vánoční instalace jak v kolínském muzeu, tak na skanzenu v Kouřimi, a těšíme se na vás! Od 1. 9. přijímáme objednávky na vánoční programy pro školní skupiny.
   (1.9.2022)

   Rok na vsi

   více - Rok na vsi
   Jak vypadal život dětí na vesnici 19. století si v těchto dnech zažívají účastníci příměstského tábor v kouřimském skanzenu. Fotografie k nahlédnutí zde...
   (22.8.2022)


   Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
   příspěvková organizace Středočeského kraje 
   logo_100
   Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
   ­