Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Prohlídka pro děti
  • Světlo a svítidla
  • Draci, dráčci, Kolíňáčci
  • Výlet do skanzenu
  • Pod husitskou korouhví
  • Památník tří odbojů
  • Bartolomějské návrší

Kolín - moc a sláva královského města

Program je postaven na principech zážitkové pedagogiky a skládá ze dvou částí:

I. Nejprve si žáci za doprovodu lektora prohlédnou expozici. Vystavené historické předměty doplňují dvě interaktivní obrazovky, rekonstrukční modely nejvýznamnějších památek a velký model města s multimediální projekcí. Lektor se ve svém výkladu zaměří na fenomén vrcholného středověku - zakládání měst. Pomocí herních úkolů a vhodně zvolených otázek vede děti a studenty k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Druhá část programu je volitelná. 

1) Zbožnost, charita a vzdělanost
Důležitou roli v dějinách Kolína hrála hluboká křesťanská zbožnost a s ní související vzdělanost a projevy milosrdenství. Integrální součástí dějin města byla také židovská komunita.
Na práci v expozici navazuje paleografická dílna s krátkým výkladem o středověkém písemnictví. Žáci si vyzkouší psaní husím brkem ve středověkém gotickém písmu.

2) Obchod a řemesla
V Kolíně se po celý středověk i novověk ve velké míře rozvíjela řemesla. Expozice dokumentuje bohatý cechovní inventář.
Na práci v expozici navazuje tematický program s povídáním o významu cechů a interaktivními úkoly seznamujícími s vybranými cechovními řemesly.

 

Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Celková doba realizace: 90 minut

Cílová skupina: žáci 4. - 9. tříd ZŠ, studenti SŠ

Počet dětí: jedna třída (optimální počet je 20 dětí)

Cena: 50 Kč

 

Program je třeba dopředu objednat a domluvit jeho konkrétní podobu.

 

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

1
2
3
4
5
6

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Památník Tří odbojů navštěvují studenti základních i středních škol

více - Památník Tří odbojů navštěvují studenti základních i středních škol
Lektorováné programy využívají genia loci podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení nad významem událostí, zároveň vytvářejí prostor k otevřeným diskusím. Děti si skrze příběhy budují vztah k dějinám naší země a regionu, ve kterém žijí.
(24.5.2023)

Za husity do Českého Brodu

více - Za husity do Českého Brodu
Chystáte pro děti malý výlet a chcete je seznámit s místní historií? Navštivte husitskou expozici v Muzeu Podlipanska v Českém Brodě. Školním dětem nabízíme zážitkový program s paleografickou dílnou.
(22.5.2023)

Muzejní noc - kreativní dílna

více - Muzejní noc - kreativní dílna
Všem, kteří přišli o Muzejní noci do naší výtvarné dílny děkujeme a jsme moc rádi, že nešlo jen o děti. Tentokrát jste si mohli vytvořit list do bestiáře.
(22.5.2023)

Kolín - moc a sláva královského města

více - Kolín - moc a sláva královského města
Nový edukační program Moc a sláva královského města přináší ucelený pohled na nejstarší dějiny Kolína. Program lze vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.
(2.5.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­