Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Vánoce v měšťanském domě
  • Obraz ženy ve výtvarném umění
  • Dům plný příběhů
  • Dotkni se písmene
  • Památník tří odbojů

Kolín - moc a sláva královského města

Program je postaven na principech zážitkové pedagogiky a skládá ze dvou částí:

I. Nejprve si žáci za doprovodu lektora prohlédnou expozici. Vystavené historické předměty doplňují dvě interaktivní obrazovky, rekonstrukční modely nejvýznamnějších památek a velký model města s multimediální projekcí. Lektor se ve svém výkladu zaměří na fenomén vrcholného středověku - zakládání měst. Pomocí herních úkolů a vhodně zvolených otázek vede děti a studenty k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Druhá část programu je volitelná. 

1) Zbožnost, charita a vzdělanost
Důležitou roli v dějinách Kolína hrála hluboká křesťanská zbožnost a s ní související vzdělanost a projevy milosrdenství. Integrální součástí dějin města byla také židovská komunita.
Na práci v expozici navazuje paleografická dílna s krátkým výkladem o středověkém písemnictví. Žáci si vyzkouší psaní husím brkem ve středověkém gotickém písmu.

2) Obchod a řemesla
V Kolíně se po celý středověk i novověk ve velké míře rozvíjela řemesla. Expozice dokumentuje bohatý cechovní inventář.
Na práci v expozici navazuje tematický program s povídáním o významu cechů a interaktivními úkoly seznamujícími s vybranými cechovními řemesly.

 

Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Celková doba realizace: 90 minut

Cílová skupina: žáci 4. - 9. tříd ZŠ, studenti SŠ

Počet dětí: jedna třída (optimální počet je 20 dětí)

Cena: 50 Kč

 

Program je třeba dopředu objednat a domluvit jeho konkrétní podobu.

 

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

1
2
3
4
5
6

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoční setkání

více - Vánoční setkání
Srdečně zveme 28. prosince na prohlídku Vánocemi provoněného měšťanského domu, tematické dílničky a povídání o vánočních zvycích přelomu 19. a 20. století.
(28.11.2023)

Příjemný a oboustranně podnětný podvečer s učiteli dějepisu

Ze setkání nad tématy, které může učitelům a jejich žákům nabídnout Regionální muzeum v Kolíně.
(24.11.2023)

Učitelský den

více - Učitelský den
Srdečně zveme pedagogy na Učitelský den do Veigertovského domu na Karlově náměstí v Kolíně, v pondělí 20. listopadu od 16 hod.
(7.11.2023)

Nový výtvarný program pro školní děti

více - Nový výtvarný program pro školní děti
Doprovodný program k nově otevřené výstavě "Obraz ženy ve výtvarném umění" je na světě! Přijďte si prohlédnout ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice. Seznamte se s životním údobím ženy a s její rolí ve společnosti. Přijďte se učit, povídat si a tvořit.
(31.10.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­