Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Boty toulavý
 • Dávná touha cestovatelská
 • Čas adventní a vánoční
 • Brouci
 • Čistota půl zdraví
 • Slované v temných staletích

Jak vypadá galerie

Cíle programu

 • Seznámení s kulturním prostředím
 • Vedení žáků k otevřené komunikaci
 • Rozvíjení vnímavosti a kreativity

 

Návaznost na RVP

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova

 

Cílová skupina

 • Žáci 2. - 5. ročníku ZŠ
 • Žáci lidových škol umění

 

Časová dotace programu: 60 - 90 minut

Počet dětí: 1 třída (max. 30)

Cena: 30,- Kč na žáka

Místo realizace: Červinkovský dům, Brndlova 27, proti kostelu sv. Bartoloměje


 

Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • Kompetence sociální a personální

žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy

 • Kompetence občanské

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví a projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Programy jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí.

 

Kontakt pro objednávky:
Mgr. Kristýna Svobodová
e-mail: svobodova@muzeumkolin.cz,  mob.: 734 312 036


 

 

 

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Adventní neděle v muzeu

více - Adventní neděle v muzeu
Zveme Vás do Červinkovského domu v Kolíně na doprovodný program k tématické instalaci "Vánoce v měšťanském domě", který se koná 17. prosince ve 14.00 - 17.00 hodin.
(15.12.2017)

Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu

více - Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu
Po celé adventní období probíhají v kouřimském skanzenu vánoční programy určené dětem mateřských a základních škol. Jako každý rok jsou termíny plně obsazené.
(8.12.2017)

Výstavu "Vánoce v měšťanském domě" navštěvují stovky dětí

více - Výstavu
Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je i rukodělná dílnička. O tyto programy je jako každý rok velký zájem.
(8.12.2017)

Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny

více - Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny
Přijměte pozvání do starých časů, kdy se i krátké vzdálenosti překonávaly velmi těžce a kdy každá cesta v sobě nesla příslib dobrodružství.
(13.11.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­