Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Prázdninové čtení
 • Školní výlety
 • Letní tábory
 • Jak se žilo za císaře pána
 • Dotkni se písmene
 • Pod husitskou korouhví
 • Slované v temných staletích

Jak vypadá galerie

Cíle programu

 • Seznámení s kulturním prostředím
 • Vedení žáků k otevřené komunikaci
 • Rozvíjení vnímavosti a kreativity

 

Návaznost na RVP

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova

 

Cílová skupina

 • Žáci 2. - 5. ročníku ZŠ
 • Žáci lidových škol umění

 

Časová dotace programu: 60 - 90 minut

Počet dětí: 1 třída (max. 30)

Cena: 50,- Kč na žáka

Místo realizace: Červinkovský dům, Brndlova 27, proti kostelu sv. Bartoloměje


Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • Kompetence sociální a personální

žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy

 • Kompetence občanské

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví a projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Programy jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí.

 

Kontakt pro objednávky:
Mgr. Kristýna Svobodová
e-mail: svobodova@muzeumkolin.cz,  mob.: 734 312 036


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Víte, co dřív dělaly děti na vsi?

více - Víte, co dřív dělaly děti na vsi?
Odpověď naleznete v kouřimském skanzenu, v jehož autentickém prostředí právě probíhají zážitkové programy pro děti MŠ a ZŠ. Přijďte se dozvědět, jak se dříve dětem žilo a vyzkoušet si některé z jejich povinností i všedních radostí.
(31.5.2018)

Prázdninové čtení v kolínském muzeu

více - Prázdninové čtení v kolínském muzeu
Každá druhá prázdninová středa bude v kolínském muzeu patřit dětem a knížkám, knížkám a dětem :-) Přijďte si poslechnout pohádky regionálních autorů a také malovat a tvořit.
(29.5.2018)

Na školní výlet do kouřimského skanzenu

více - Na školní výlet do kouřimského skanzenu
Přijďte zjistit, jak probíhal každodenní život na středočeské vesnici.
(24.4.2018)

Muzejníček v akci

více - Muzejníček v akci
V sobotu 14. dubna pomáhali dva členové Klubu mladých muzejníků při realizaci zábavně-vzdělávacího programu pro rodiny s dětmi.
(17.4.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­