Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Na frontě i v zázemí
 • Tváří v tvář
 • Konec starých časů
 • Kdo byl svatý Václav?
 • Dotkni se písmene

Jak vypadá galerie

Cíle programu

 • Seznámení s kulturním prostředím
 • Vedení žáků k otevřené komunikaci
 • Rozvíjení vnímavosti a kreativity

 

Návaznost na RVP

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova

 

Cílová skupina

 • Žáci 2. - 5. ročníku ZŠ
 • Žáci lidových škol umění

 

Časová dotace programu: 60 - 90 minut

Počet dětí: 1 třída (max. 30)

Cena: 50,- Kč na žáka

Místo realizace: Červinkovský dům, Brndlova 27, proti kostelu sv. Bartoloměje


Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • Kompetence sociální a personální

žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy

 • Kompetence občanské

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví a projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Programy jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí.

 

Kontakt pro objednávky:
Kristýna Válková
e-mail: valkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Komentovaná prohlídka výstavy pro děti s interaktivními prvky

více - Komentovaná prohlídka výstavy pro děti s interaktivními prvky
V sobotu 6. října zveme děti 6. - 9. tříd na komentovanou prohlídku výstavy "Kolíňané za Velké války a vznik republiky" s interaktivními prvky.
(12.9.2018)

Konec starých časů

více - Konec starých časů
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Konec starých časů", která bude pro veřejnost přístupná ve dnech 14. září 2018 - 31. března 2019. Pro školní děti budou připraveny pracovní listy.
(6.9.2018)

Na frontě i v zázemí

více - Na frontě i v zázemí
Kolínské muzeum nabízí školním skupinám doprovodný program k aktuální výstavě "Kolíňané za Velké války a vznik Československa", který je určen pro děti základních a studenty středních škol.
(6.9.2018)

Tváří v tvář

více - Tváří v tvář
Kouřimské muzeum nabízí školním skupinám nový výtvarný zážitkový program, který doprovází výstavu "Tváře z minulosti, Portrétní umění 19. a 20. století ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně." Program poběží do konce října.
(5.9.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­