Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Vánoce
 • Obrázky malované tlustou čarou
 • Baroko - perla marnivosti
 • Konec starých časů
 • Dotkni se písmene

Jak vypadá galerie

Cíle programu

 • Seznámení s kulturním prostředím
 • Vedení žáků k otevřené komunikaci
 • Rozvíjení vnímavosti a kreativity

 

Návaznost na RVP

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova

 

Cílová skupina

 • Žáci 2. - 5. ročníku ZŠ
 • Žáci lidových škol umění

 

Časová dotace programu: 60 - 90 minut

Počet dětí: 1 třída (max. 30)

Cena: 50,- Kč na žáka

Místo realizace: Červinkovský dům, Brndlova 27, proti kostelu sv. Bartoloměje


Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • Kompetence sociální a personální

žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy

 • Kompetence občanské

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví a projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Programy jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí.

 

Kontakt pro objednávky:
Kristýna Válková
e-mail: valkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Máte rádi pohádky? Přijďte za nimi do Veigertovského domu

více - Máte rádi pohádky? Přijďte za nimi do Veigertovského domu
Naše ďábelská ladovská výstava se už blíží. Otevíráme 15. listopadu v 17 hodin.
(5.11.2018)

I my jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky

více - I my jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky
V neděli 28. října proběhla v kolínském muzeu derniéra výstavy "Kolíňané za Velké války a vznik republiky" s bohatým doprovodným programem.
(31.10.2018)

Vánoce v kolínském muzeu

více - Vánoce v kolínském muzeu
Kolínské muzeum přijímá objednávky na zábavně-vzdělávací programy "Možná přijde i Mikuláš" a "Vánoce v měšťanském domě", které jsou určeny dětským skupinám mateřských a základních škol.
(9.10.2018)

O hranice se nejedná, o hranice se střílí

více - O hranice se nejedná, o hranice se střílí
V sobotu 6. října proběhla v kolínském muzeu komentovaná prohlídka výstavy "Kolíňané za Velké války" doplněná o interaktivní prvky. Tříhodinový program byl určen dětem druhého stupně.
(9.10.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­