Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Velikonoce v ko ko
 • Jak se žilo za císaře pána
 • Letní tábory
 • Dotkni se písmene
 • Pod husitskou korouhví
 • Brouci
 • Slované v temných staletích

Jak vypadá galerie

Cíle programu

 • Seznámení s kulturním prostředím
 • Vedení žáků k otevřené komunikaci
 • Rozvíjení vnímavosti a kreativity

 

Návaznost na RVP

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova

 

Cílová skupina

 • Žáci 2. - 5. ročníku ZŠ
 • Žáci lidových škol umění

 

Časová dotace programu: 60 - 90 minut

Počet dětí: 1 třída (max. 30)

Cena: 30,- Kč na žáka

Místo realizace: Červinkovský dům, Brndlova 27, proti kostelu sv. Bartoloměje


 

Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • Kompetence sociální a personální

žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy

 • Kompetence občanské

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví a projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Programy jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí.

 

Kontakt pro objednávky:
Mgr. Kristýna Svobodová
e-mail: svobodova@muzeumkolin.cz,  mob.: 734 312 036


 

 

 

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Velikonoce v muzeu

více - Velikonoce v muzeu
V těchto dnech probíhají v kolínském muzeu velikonoční lektorské programy pro předškolní i školní děti.
(23.3.2018)

Za Josefem a Sissi

více - Za Josefem a Sissi
V sobotu 10. března děti z Klubu mladých muzejníků zavítaly do doby vlády císaře Františka Josefa I. a nechaly se okouzlit krásou 19. století.
(12.3.2018)

Jarní prázdniny v muzeu

více - Jarní prázdniny v muzeu
V době jarních prázdnin proběhl v kolínském muzeu příměstský tábor plný vědomostních a tvůrčích aktivit. Podívejte se na fotografie.
(5.3.2018)

Poslední volná místa na velikonoční programy pro školy

více - Poslední volná místa na velikonoční programy pro školy
Pedagogové mateřských a základních škol mají ještě možnost přihlásit se na velikonoční programy v našem muzeu. Termíny se rychle plní!
(21.2.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­