Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Muzejní prázdninové čtení a tvoření
 • Kdyby nebylo řeckého sochaře
 • Bartolomějské návrší
 • Plakát – zrcadlo společnosti
 • Na školní výlet na skanzen
 • Permanentní vstupenka

Dotkni se písmene

Součástí edukativního programu je praktické cvičení s pomůckami pro nevidomé, výuka psaní Braillovým písmem, hra pexeso pro nevidomé, projekce krátkého filmu přibližujícího techniky psaní bodovým písmem (nutná interaktivní tabule).

Použité metody:

 • audiovizuální produkce
 • výklad
 • práce s haptickými předměty
 • diskuse

  Cíl programu:

  • uvědomění si významu a podstaty pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení
  • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, tolerantní chování a jednání na základě respektu

  Návaznost na RVP:

  • Jazyková výchova
  • Lidé kolem nás
  • Člověk a jeho zdraví
  • Člověk a společnost

  Celková doba realizace: 90 minut
  Cílová skupina: 3. - 9. tř. ZŠ, SŠ
  Počet dětí: jedna třída
  Cena: 50,- Kč

  Program je nutné dopředu objednat a lze ho přizpůsobit věku, znalostem a schopnostem dětí.


  Kontaktní adresa pro objednávky programů:
  Gabriela Jiroudková
  e-mail: knihovna@muzeumkolin.cz,  mob.: 607 031 389

  4743 4749 4751 4752

  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Muzejní prázdninové čtení a tvoření

  více - Muzejní prázdninové čtení a tvoření
  Každou prázdninovou středu se můžete těšit na čtení pohádek regionálních autorů, výtvarné tvoření a spoustu dalších aktivit. Děti si odnesou barevné leporelo zhotovené nevšední výtvarnou technikou a výrobek k danému tématu. Těšíme se na Vás :-)
  (7.6.2021)

  Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

  více - Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína
  Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Vzdělávací programy vycházejí z RVP a rozšiřují výuku dějepisu o zajímavá témata. Těšíme se na vás!
  (2.6.2021)

  Plakát -zrcadlo společnosti

  více - Plakát -zrcadlo společnosti
  Nový edukační program doprovází výstavu "Umění ve službách reklamy", která v široké škále a různorodosti představuje výběr užité grafiky od výtvarníků spojených se zdejším regionem. Součástí programu je výtvarná dílna.
  (2.6.2021)

  Kdyby nebylo řeckého sochaře

  více - Kdyby nebylo řeckého sochaře
  Doprovodný program k výstavě "Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé" cílí na řecké sochařství, které je jedním ze základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace.
  (2.6.2021)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  ­