Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Boty toulavý
 • Dávná touha cestovatelská
 • Čas adventní a vánoční
 • Brouci
 • Čistota půl zdraví
 • Slované v temných staletích

Dávná touha cestovatelská

Edukační program je rozdělen na dvě části:

I. V prvním bloku se děti formou povídání a řízené diskuse podívají na život předků poněkud jinou optikou. Právě fenomén cestování skýtá nečekané možnosti více proniknout do mentality společnosti minulých století. Povíme si, že opustit domov a vydat se na cestu bylo neobvyklé a spojené s mnohými riziky, ale i dobrodružstvím. Zjistíme, kdo dříve cestoval, čím se cestovalo, jaké byly možnosti ubytování a kvalita stravy, zda byly cesty bezpečné a jaké předměty mohlo skrývat zavazadlo dávných cestovatelů.

Použité metody:
řízená diskuse, práce s ikonografickým materiálem

II. Ve druhé části programu navštíví děti výstavu "Dávná touha cestovatelská". Prohlédnou si pozoruhodné exotické předměty a samy budou plnit zadaný badatelský úkol. Sbírkové předměty jsou nositeli příběhů a jejich vhodné zkoumání a interpretace pomáhá k poznání minulosti a porozumění světu.

Použité metody:
skupinová práce, práce s textem a kartografickým materiálem, objektové učení - zkoumání sbírkového předmětu

Edukační program je koncipován v souladu s RVP:
I. stupeň ZŠ:
Člověk a jeho svět
II. stupeň ZŠ:
Člověk a společnost, Dějepis
Člověk a příroda, Zeměpis
Umění a kultura
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech


Výstupy:

 • nahlížení do minulosti optikou dějin každodennosti
 • seznámení s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami
 • poznávání a pochopení života a díla významných Čechů a iniciování zájmu žáků o osobnostní vzory
 • podpora aktivity, samostatnosti a týmové práce


  Cílová skupina: žáci 3. - 9. tříd ZŠ, studenti SŠ (vždy dle uvážení pedagoga a domluvy s lektorem)

  Počet dětí: jedna třída (optimální počet vzhledem k prostorovým možnostem muzea je 20 dětí)

  Celková doba realizace: cca 90 minut

  Cena: 30,-Kč (pedagogický doprovod zdarma)

  Místo realizace: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín I

   

  Program je třeba objednat nejméně tři dny dopředu.

  Kontakt:
  Mgr. Ilona Boháčková
  e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Adventní neděle v muzeu

  více - Adventní neděle v muzeu
  Zveme Vás do Červinkovského domu v Kolíně na doprovodný program k tématické instalaci "Vánoce v měšťanském domě", který se koná 17. prosince ve 14.00 - 17.00 hodin.
  (15.12.2017)

  Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu

  více - Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu
  Po celé adventní období probíhají v kouřimském skanzenu vánoční programy určené dětem mateřských a základních škol. Jako každý rok jsou termíny plně obsazené.
  (8.12.2017)

  Výstavu "Vánoce v měšťanském domě" navštěvují stovky dětí

  více - Výstavu
  Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je i rukodělná dílnička. O tyto programy je jako každý rok velký zájem.
  (8.12.2017)

  Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny

  více - Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny
  Přijměte pozvání do starých časů, kdy se i krátké vzdálenosti překonávaly velmi těžce a kdy každá cesta v sobě nesla příslib dobrodružství.
  (13.11.2017)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  ­