Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Na školní výlet do skanzenu
 • Léto v muzeu
 • Permanentní vstupenka

Chytání svět(l)a

Program je vázán na výstavu "Imaginární setkání fotografů: Cesta k jedinečnému okamžiku."

I. Studenti za doprovodu lektora nahlédnou pod pokličku výstavy. Seznámí se s pojmy jako je viditelné světlo, spektrum barev, RGB a CMYK. Pomocí diskuze si uvědomí subjektivnost vnímání okolního světa. Během řízené aktivity si také vyzkouší různé optické klamy a pochopí fungování lidského oka.

II. V aktivní části se studenti budou inspirovat výstavou a sami, za pomoci mobilních telefonů, vytvoří fotografická díla experimentující se světlem, která budou následně umístěna jako cyklus na instagramový účet muzea https://www.instagram.com/muzeumdetem/.

Návaznost na RVP:

  * II. stupeň ZŠ:

  • Informační a komunikační  technologie
  • Člověka a příroda - fyzika (světelné děje), přírodopis (biologie člověka
  • Umění a kultura - výtvarná výchova
  • Člověk a zdraví - výchova ke zdraví (zdravý způsob života a péče o zdraví)
  • Filmová/audiovizuální výchova (uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání)
  • Průřezová témata: mediální výchova

  * Gymnázia:

  • Člověk a příroda - fyzika (světlo), biologie (biologie člověka)
  • Umění a kultura - výtvarný obor
  • Člověk a zdraví - výchova ke zdraví (duševní hygiena, modely sociálního chování v intimních vztazích - sebepoznání)
  • Průřezová témata: mediální výchova (média a mediální produkce), osobnostní a sociální výchova

   

  Klíčová slova: světlo, barva, optika, fotografie

  Celková doba realizace: cca 75 minut

  Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázií, studenti SŠ

  Počet dětí: max. 30

  Cena: 50,- Kč

  Místo realizace: Červinkovský dům, Brandlova 27 (proti kostelu sv. Bartoloměje), Kolín

   


  Kontaktní adresa pro objednávky:

  Kristýna Válkova
  e-mail: valkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Chytání svět(l)a v Červinkovském domě

  více - Chytání svět(l)a v Červinkovském domě
  Co je to světlo? Z čeho se skládá a jak ho můžeme zachytit? Nový edukační program pro školní skupiny doprovázející fotografickou výstavu "Imaginární setkání fotografů: Cesta k jedinečnému okamžiku" lze objednávat až do 10. května.
  (14.3.2019)

  Doprovodný program k výstavě Volání dálek

  více - Doprovodný program k výstavě Volání dálek
  Zveme vás do Veigertovského domu na vizuálně velmi atraktivní výstavu "Volání dálek". Pro menší děti je připraven doprovodný program s interaktivními prvky, pro starší žáky a studenty komentovaná prohlídka autora výstavy a přímého účastníka představovaných přírodovědných expedic.
  (14.3.2019)

  Fotografie z Jarního tábora

  více - Fotografie z Jarního tábora
  Od 4. do 8. března probíhá v kolínském muzeu Jarní příměstský tábor. Zastřešujícím tématem jednotlivých dnů je CESTOVÁNÍ.
  (6.3.2019)

  Ohlédnutí za masopustem

  více - Ohlédnutí za masopustem
  V kolínském muzeu a kouřimském skanzenu proběhly v masopustním období zážitkové lektorské programy pro školní skupiny, které seznamovaly s tímto méně známým lidovým svátkem a jeho tradicemi.
  (6.3.2019)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  ­