Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Čas adventní a vánoční
 • Když nastal čas Vánoc
 • Web výstava
 • Sv. Václav
 • Dotkni se písmene
 • Na školní výlet do skanzenu

Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

Výchozím bodem teoretické části programu je výklad, ikonografické, textové a filmové ukázky s následnou diskuzí, která by měla vést k aktivaci kritického myšlení, vyjadřovacích a komunikačních dovedností, formování vlastních postojů a názorů, uvažování nad souvislostmi.

Praktická interaktivní část spočívá v práci s replikami předmětů, obrazovým materiálem a pracovními listy. Důležitou složkou programu je prezentace replik palných a chladných zbraní (s důrazem na bezpečnost provozu) a replik částí rakouské vojenské uniformy.


Cíle programu:

 • seznámení se základními reáliemi bitvy u Kolína
 • seznámení s válečnictvím a každodenním životem vojáků v kontextu vlády Marie Terezie
 • utváření vztahu k regionu pomocí příběhů


Návaznost na RVP:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět

Cílová skupina:

 • žáci 5. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
 • studenti SŠ


Místo:
Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Celková doba realizace: 75 - 90 minut

Počet dětí: jedna třída (optimální počet 20 dětí)

Cena: 50,- Kč

 

Program je třeba objednat nejméně sedm dní dopředu!

 

Kontakt:

Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob.: 702 007 638


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoce, Vánoce přicházejí

více - Vánoce, Vánoce přicházejí
Přijďte dětem ukázat, že Vánoce neznamenají jen vánoční shon a hromadu drahých dárků, ale především krásné a klidné setkání, lidové tradice a zvyky. Chystáme pro Vás vánoční instalace jak v kolínském muzeu, tak na skanzenu v Kouřimi, a těšíme se na vás!
(1.9.2021)

Muzejní tábor "Staré pověsti české"

více - Muzejní tábor
Hlavní aktivity letního tábora při Regionálním muzeu v Kolíně jsou herní a naučné programy zaměřené na poznávání bájných postav naší minulosti a příběhů, které jsou pevně zakotveny v naší kulturní historii. Fotografie zde...
(9.8.2021)

Řemeslné pohádkové léto na skanzenu

více - Řemeslné pohádkové léto na skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program Řemeslného pohádkového léta, který se koná o prázdninových sobotách od 17. července do 14. srpna.
(20.7.2021)

Muzejní příměstský tábor desátý ročník

více - Muzejní příměstský tábor desátý ročník
Od pondělí 12. července probíhá v kolínském muzeu příměstský tábor "My, Marie Terezie". Program je postaven na principech zážitkové pedagogiky, děti se blíže seznámí s obdobím vlády významné císařovny. Fotografie naleznete zde.
(12.7.2021)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­