Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Vánoce v měšťanském domě
  • Boty toulavý
  • Dávná touha cestovatelská
  • Čas adventní a vánoční
  • Brouci
  • Čistota půl zdraví
  • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME


Znovuobjevený masopust

5. - 9. února 2018

Zajímá vás, kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak dříve vypadaly masopustní masky? Kdo je laufr nebo klibna? Proč se říkalo "tučný čtvrtek" a jaké pokrmy naši předkové o masopustu jedli?

Kolínské muzeum připravuje na masopustní období pro děti mateřských a základních škol výtvarnou dílnu, kde si budou moci vyrobit svou vlastní masku pro karnevalový rej a zároveň se něco dozví o tomto méně známém lidovém svátku a jeho tradicích.

Objednávky přijímáme už nyní. Info zde...

Jak se žilo za císaře pána 1848 - 1916

22. února - 13. května 2018

Doprovodný program lze objednávat od 1. března 2018.

Velká válka a vznik republiky

29. května - 28. října 2018KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Boty toulavý

děti MŠ, žáci 1. a 2. tř. ZŠ

"Největší vzdělání, kterého můžete dosáhnout, získáte díky cestování. Nic vás nenaučí víc, než když budete objevovat svět a sbírat zážitky."

Přijměte tedy pozvání do starých časů, kdy se i krátké vzdálenosti překonávaly velmi těžce a v nepoměrně delších časech a kdy každá cesta v sobě nesla příslib dobrodružství.

Doprovodný program k výstavě "Dávná touha cestovatelská" s názvem "Boty toulavý" je určen nejmenším návštěvníkům. Právě dvě toulavé boty zavedou děti do světa cestování, dobrodružství a objevování dalekých exotických krajů. Společně se zamyslí nad pojmem "cestování" - kdo je cestovatel a kdo turista, kam se cestuje, čím se cestuje, co všechno patří do cestovního zavazadla atd. Malí návštěvníci si pomocí herních aktivit osvojí i základní informace o cestování v minulosti a následně zavítají do výstavy. kde nasají atmosféru a vůni exotických krajů. Zjistí, že staré předměty, fotografie a obrázky vypráví krásné příběhy... společně se budeme učit jim naslouchat. více... 

Dávná touha cestovatelská

3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Když se řekne cestování, představí si každý něco jiného. Někdo svoji poslední dovolenou, někdo každodenní cestování do práce či školy městskou hromadnou dopravou, jinému se vybaví slavná jména jako například Emil Holub či Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund.

Aktuální výstava kolínského muzea "Dávná touha cestovatelská" souhrnně představuje výrazné postavy českých cestovatelů od vrcholného středověku až do doby krátce po 1. světové válce a zároveň prezentuje bohaté exotické sbírky muzea a jeho poboček.

Edukační program pro školní děti je věnován fenoménu, který doprovázel a lákal člověka od nepaměti - cestování. Zážitkovou formou seznamuje s kulturou a uměním mimoevropských zemí a zároveň představuje muže, kteří našli odvahu a vydali se do neznáma za poznáním a dobrodružstvím. Ikony Emila Holuba, Aloise Musila nebo Kryštofa Haranta z Polžic známe asi každý, ale víme skutečně, jaké cesty podnikli? Kromě nich se děti seznámí i s dávno zapomenutými jmény dobrodruhů z našeho regionu. Právě v jejich stopách kráčí dnešní cestovatelé, kteří vyrážejí na cesty v moderních podmínkách globalizovaného světa. více...

10. listopadu 2017 - 11. února 2018

Byl jednou jeden fotograf...

4. - 9 tř. ZŠ

"Dám hodně na instinkt. Člověk ho nikdy nesmí otupit tím, že by chtěl vědět všechno. I kdyby se mu to nakrásně povedlo, ztratí instinkt a bude jen všechno vědět." Josef Sudek

Výstava "Imaginární setkání fotografů 2017, Josef sudek a Janusz Moniatowitz - Kouzlo a paměť místa" představuje dva autory - slavného kolínského rodáka a známého polského fotografa. Spojovatelem této výstavy jsou podobné náměty, především zátiší, a také, jak již vyplývá z podtitulu, jedno konkrétní místo - legendární Sudkův ateliér na pražském Újezdě, jehož genius loci dal vzniknout velké části vystavených fotografií.

Doprovodný galerijní program "Byl jednou jeden fotograf" seznamuje s významným českým fotografem, kolínským rodákem a světově uznávanou osobností - Josefem Sudkem. A nejen to! Děti se společně s lektorkou podívají na to, co zátiší vlastně je a jaké příběhy může odkrývat. Společně také prozkoumají staré fotoaparáty a zkusí se vžít do role fotografa - samy nakomponují a vyfotí zátiší. Program je veden formou diskuze a aktivizačních metod.  více...

listopad 2017

Vánoce v měšťanském domě

4. - 15. prosince 2017 

Přijďte se vánočně naladit do Regionálního muzea v Kolíně a dozvědět se spoustu zajímavého o nejkrásnějších svátcích v roce. Přijďte dětem ukázat, že vánoční svátky neznamenají nákupní shon a hromadu drahých dárků, ale především krásné a klidné setkání a zvyky našich předků. Uvidíte tradiční adventní výzdobu spojenou s měšťanským prostředím a nasajete atmosféru dávných časů plnou rozmanitých obyčejů a pověr, které se mnoha podobách dodržují dodnes.  více... 
STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Jak vypadá galerie

2. - 5. tř. ZŠ

Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Co viděl praotec Čech aneb Jupííí konečně doma!

nejstarší věková skupina MŠ, 1. - 2. třída ZŠ

Doprovodný program k výstavě "Mezi kmeny a státem", který je určen nejmladším návštěvníkům, vychází z požadavků rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a školní vzdělávání. Je primárně postaven na tématu pověsti O Čechovi, zároveň vychází i z ověřených historických poznatků. Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují náměty ze starých pověstí českých, ale zasahují i do současnosti a reflektují témata dětem blízká (hledání, nacházení - domov). Program citlivě zachází s příběhem tak, aby byl srozumitelný a přitažlivý, ale aby současně vhodně zprostředkoval pravdivé poznatky historie. více...

 

Fotografie z programu naleznete zde...

Slované v temných staletích

4. až 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinami Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


Kdo byl svatý Václav?

4. až 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Adventní neděle v muzeu

více - Adventní neděle v muzeu
Zveme Vás do Červinkovského domu v Kolíně na doprovodný program k tématické instalaci "Vánoce v měšťanském domě", který se koná 17. prosince ve 14.00 - 17.00 hodin.
(15.12.2017)

Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu

více - Za vánoční atmosférou do kouřimského skanzenu
Po celé adventní období probíhají v kouřimském skanzenu vánoční programy určené dětem mateřských a základních škol. Jako každý rok jsou termíny plně obsazené.
(8.12.2017)

Výstavu "Vánoce v měšťanském domě" navštěvují stovky dětí

více - Výstavu
Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je i rukodělná dílnička. O tyto programy je jako každý rok velký zájem.
(8.12.2017)

Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny

více - Dávná touha cestovatelská - zážitkové programy pro školní skupiny
Přijměte pozvání do starých časů, kdy se i krátké vzdálenosti překonávaly velmi těžce a kdy každá cesta v sobě nesla příslib dobrodružství.
(13.11.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­