Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Vánoce v Kolíně
  • Vánoce na skanzenu
  • Permanentní vstupenka

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME


Panelák - fenomén doby nedávné

II. st. ZŠ, SŠ

"Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky."

Doprovodný edukační program k výstavě "Socialistický sen: vize a realita" cílí k otázkám urbanismu, dispozicím bytů a bytovému designu. Zároveň mapuje ve sledovaném období panelovou výstavbu v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury. Kromě "dějin výstavby kolínského sídliště se věnuje i neuskutečněným plánům na velké urbanistické celky a také problematice asanací, kdy v Kolně staré ustupovalo novému.

10. ledna - 14. února 2020

Program z důvodu realizace vánočních programů nabízíme až od ledna. Objednávat můžete už nyní na bohackova@muzeumkolin.cz.  Děkujeme za pochopení.

Bylo, nebylo...

II. st. ZŠ, SŠ

Co bylo a co nebylo v dobách socialismu? Stály se opravdu fronty na banány a věc, kterou byste našli v každé kapse, byla umělohmotná "céčka"?

Jak vypadal produktový design a co stálo u zrodu dnes již tak známých ikonických "retro" věcí? Přijďte to zjistit.  více...

10. ledna - 14. února 2020

Program z důvodu realizace vánočních programů nabízíme až od ledna. Objednávat ho můžete už nyní na valkova@muzeumkolin.cz.  Děkujeme za pochopení.


Člověk světla: Jan Amos Komenský - život, dílo, odkaz

Naše muzeum se připojuje k oslavám 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského a připravuje  pro děti základních škol herní edukační program přibližující život a dílo tohoto českého velikána.

Děti si vyzkouší  prostředí historické školy, na vlastní kůži si zažijí výuku doby 17. století a pomocí zážitkových aktivit se seznámí s osobností a odkazem Jana Amose Komenského.

Program lze napojit na školní projekty a průřezová témata, po domluvě s lektorem ho lze upravit dle požadavků a potřeb pedagogů.

Bližší informace: Mgr. Ilona Boháčková, 702 007 638.

Březen - listopad 2020

Masopust

I. st. ZŠ

Zajímá vás, proč se o masopustu nepostíme, ale hodujeme? Co jsou to masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky? Kdo je to "laufr" nebo "klibna"? Proč se říkalo "tučný čtvrtek a jaká jídla naši předkové o masopustu jedli?Vánoce a Velikonoce zná každý ... přijďte se dozvědět o tomto méně známém období tance a veselí.

Regionální muzeum v Kolíně připravuje na masopustní období pro své malé návštěvníky povídání o méně známém lidovém svátku a jeho tradicích a tvůrčí dílnu výroby tradiční masky pro karnevalový rej.  více...

17. - 21. února 2020KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Když nastal čas Vánoc

MŠ, I. st. ZŠ

Zajímá vás, proč se v adventní době hodně věštilo, jaké masky nosily Lucie, koho trestala Perchta, jaké má Mikuláš pomocníky, kdy se v  našich zemích objevil vánoční stromeček, jaké další adventní a vánoční dekorace se vyráběly, co všechno naši předci dělali o Štědrém dnu a co měli na štědrovečerním stole... ?

Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je rukodělná dílnička.   více...

26. listopadu - 18. prosince 2019 (mimo pondělí)

Je nám líto, ale všechny termíny jsou již plně obsazené!

Kostel v našem městě: gotiky chlouba

4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. 

Více informací o programu naleznete zde...

17. září - 22. listopadu 2019, 21. dubna - 30. června 2020STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Příběh héroa

II. st. ZŠ, SŠ

Komu by postavili sochu staří Řekové? A komu byste postavili sochu Vy? Oblíbené rokenrolové kapele, superhrdinovi, nebo že by Vašemu panu učiteli? Byla by z kamene, ze zlata nebo z použitých školních sešitů?

Zajímá Vás, čím se hrdinové dneška a minulosti podobají? A kdo byl vůbec největší řecký hrdina? Znáte jeho příběh? Společně s lektorem prozkoumáte legendu hrdiny pokolení lidí i bohů.

Program je vázán na výstavu "Nejen nepřátelé. Staří Řekové a jejich sousedé".

Více informací o programu naleznete zde...


Červenočerný svět - výpravné umění

II. st. ZŠ, SŠ

Jak vidíme starověkou řeckou civilizaci? Jako změť červených a černých postaviček, které se na nás z keramických nádob a střepů po očku dívají?

Na stěnách amfor, kratérů a hydrií se na nás šklebí nestvůry, umírají hrdinové a v prapodivných propletencích bojují Amazonky. Červenočerné postavy se nám snaží odvyprávět své příběhy. Příběhy, které se zachovaly až do dnešních dob a stále nás přitahují a okouzlují. Znáte například ten o největším rekovi, jaký kde žil. O tom, který byl vzorem jak pro lidi, tak i pro olympské bohy?

Program je vázán na výstavu "Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé."

Více o programu zde...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Kdo byl svatý Václav?

4. - 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více... 

Dotkni se písmene

3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoce, Vánoce přicházejí

více - Vánoce, Vánoce přicházejí
Svátečně nazdobený skanzen ožil v těchto dnech dětským hlaholem a smíchem. Děti si přišly poslechnout povídání o adventních a vánočních zvycích českého venkova a v rukodělné dílničce si vyrobit vánoční dekoraci.
(12.12.2019)

Do kolínského muzea zavítaly tajemné adventní postavy

více - Do kolínského muzea zavítaly tajemné adventní postavy
Všichni dnes známe Mikuláše, čerta a anděla. Ale víme něco o Barborkách, Ambrožovi či Luckách?
(6.12.2019)

Červenočerné postavy vyprávěly své příběhy ...

více - Červenočerné postavy vyprávěly své příběhy ...
... a jedenáct mladých přívrženců antické historie naslouchalo :-)
(4.12.2019)

Bájné příběhy, dávní hrdinové a chladná krása antických soch

více - Bájné příběhy, dávní hrdinové a chladná krása antických soch
"Čas hrdinů" nastal ... a během sobotního dopoledne si ho užilo čtrnáct odvážlivců, kteří se nelekli takových slov jako "muzeum", "socha" či "antika" a byli za to odměněni zážitkem. Další putování za příběhy starověkého Řecka nastane v sobotu 23. listopadu - máme ještě volno, přidejte se :-)
(11.11.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­