Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Vánoce v měšťanském domě
 • Obraz ženy ve výtvarném umění
 • Dům plný příběhů
 • Dotkni se písmene
 • Památník tří odbojů

muzeum Kolín

AKTUÁLNĚ


Když nastal čas Vánoc

MŠ, I. st. ZŠ

Vánoce měly v minulosti jinou podobu, než jak je známe dnes. Byly dobou, kdy se scházela celá rodina u svátečně prostřeného stolu a i když si naši předci dávali dárky jen ojediněle, přesto se na Vánoce velmi těšili. Především pro jejich kouzlo a magickou atmosféru.

Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy.  Více...

5. prosince - 21. prosince 2023 (mimo pondělí)

Červinkovský dům, Brandlova 27

Kapacita vánočních programů je naplněna. Děkujeme za pochopení.

Obraz ženy ve výtvarném umění

MŠ, ZŠ

Výstava představuje motivy ženy ve výtvarném umění od sochařství, přes malbu, kresbu a grafiku až k fotografii. Téma je pojednáno velmi rozmanitě, neboť jsou vystaveny práce různých autorů od baroka až po současnost. Široce je zastoupen fond Regionálního muzea v Kolíně.

K výstavě nabízíme programy jak pro žáky školního věku, tak i předškolní děti. Vždy tak, aby byly úměrné jejich vývoji, schopnostem a znalostem.  Více ...

listopad 2023 - 25. února 2024

Červinkovský dům, Brandlova 27


PŘIPRAVUJEME


Začíná doba totality

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Z cyklu Osudové křižovatky

25. únor je velkým mementem, ostudným a osudným dnem naší novodobé historie. Některé události je lepší nezažít, ale je potřeba na ně nezapomenout.

25. únor 1948 se nechvalně vryl do paměti českého národa. Komunistický puč, při němž se Československo rozhodlo pro cestu k dlouholeté totalitě, rozhodně však nebyl bleskem z čistého nebe. V lektorovaném programu se zaměříme na okolnosti vzestupu komunistů a jejich cestu k únorovému převratu, přiblížíme si, co následovalo po převratu a jak události ovlivnily životy lidí v Kolíně.  Více ...

1. - 23. února 2024

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Světlo a svítidla

MŠ, ZŠ, SŠ

Výstava Světlo a svítidla má potenciál zaujmout starší i malé publikum. Podívejte se na nabídku jednotlivých programů pro školy a další kolektivy vypsané pro jednotlivé věkové skupiny. Více ...

květen 2023 - leden 2024

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Ozdoby dávné doby

MŠ, ZŠ

Výstava Ozdoby dávné doby představuje nálezy pravěkých šperků z mladší doby kamenné až po období stěhování národů. Poutavou a přátelskou formou ukazuje nálezy šperků z celého území naší republiky, ale vhodně je doplňuje i pomocí výzkumů experimentální archeologie o ukázky barvení látek, spřádání lnu, kopřiv a vlny, nebo třeba tkaní.

Naše muzeum k výstavě nabízí programy jak pro žáky školního věku, tak i předškolní děti. Vždy tak, aby byly úměrné jejich vývoji, schopnostem a znalostem.  Více ...

září 2022 - červen 2024

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Za tajemstvím muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Dům plný příběhů

MŠ předškoláci, 1. tř. ZŠ

"Mluv tiše! Ničeho se nedotýkej! Neběhej! ..." Je opravdu muzeum nudná budova, kde se nic nesmí? Proč bychom tam tedy měli chodit? K čemu vlastně muzeum je?

Edukační program postavený na principech zážitkové pedagogiky cílí na nejmenší návštěvníky. Děti společně s prasátkem Pepou nahlíží pod pokličku muzejní práce a seznamují se s muzeem jako s místem plném starých věcí a krásných příběhů.
Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Kolín - moc a sláva královského města

ZŠ, SŠ

Kolín leží v prastaré kulturní oblasti úrodné Polabské nížiny v místech křižovatky starých obchodních cest. Byl založen nedlouho před rokem 1261 v době vrcholící velké vnější kolonizace z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. Město vytýčil neznámý lokátor na zbytcích staršího osídlení a králem povolaní němečtí kolonisté ho vystavěli a osídlili. Strategicky významná poloha Kolína předznamenala jeho roli v politických dějinách Čech.

Edukační program Moc a sláva královského města přináší ucelený pohled na nejstarší dějiny Kolína. Program lze vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.  Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

 

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

Kontakt pro objednání:
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti (viz níže)

  *Zvonice: příběh zvonu (viz níže)

  *Dotek historie: procházka areálem (viz exkurze)

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti

  ZŠ, SŠ

  Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

  Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

  Bartolomějské návrší, stará škola

   

  Zvonice: příběh zvonu

  ZŠ, SŠ

  Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

  Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

  Bartolomějské návrší, zvonice


  Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

  5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

  Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více ...

  Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Vánoční setkání

  více - Vánoční setkání
  Srdečně zveme 28. prosince na prohlídku Vánocemi provoněného měšťanského domu, tematické dílničky a povídání o vánočních zvycích přelomu 19. a 20. století.
  (28.11.2023)

  Příjemný a oboustranně podnětný podvečer s učiteli dějepisu

  Ze setkání nad tématy, které může učitelům a jejich žákům nabídnout Regionální muzeum v Kolíně.
  (24.11.2023)

  Učitelský den

  více - Učitelský den
  Srdečně zveme pedagogy na Učitelský den do Veigertovského domu na Karlově náměstí v Kolíně, v pondělí 20. listopadu od 16 hod.
  (7.11.2023)

  Nový výtvarný program pro školní děti

  více - Nový výtvarný program pro školní děti
  Doprovodný program k nově otevřené výstavě "Obraz ženy ve výtvarném umění" je na světě! Přijďte si prohlédnout ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice. Seznamte se s životním údobím ženy a s její rolí ve společnosti. Přijďte se učit, povídat si a tvořit.
  (31.10.2023)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­