Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Letní tábory
  • Velikonoce
  • Dotkni se písmene
  • Pod husitskou korouhví
  • Jarní prázdniny v muzeu
  • Brouci
  • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME


Velikonoce v muzeu

 MŠ, ZŠ

19. - 23. března, 26. - 28. března                                                                               

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky a zároveň neodmyslitelně patří k symbolům jara.

Regionální muzeum v Kolíně připravuje na velikonoční čas pro své nejmenší návštěvníky program plný povídání a tvoření. Děti se seznámí se smyslem a významem Velikonoc, dozví se, proč a kdy se tyto svátky slaví a hravou formou se seznámí s tradičními lidovými zvyky.

Program zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, ve které si děti vyrobí velikonoční dekoraci. 

Volné termíny:

v 10,30 hod. - 19. 3., 20. 3.

ve 13 nebo 14 hod. - 19. 3., 20. 3., 21. 3, 26. 3., 27. 3.

Více informací o programu naleznete zde...

Jak se žilo za císaře pána 1848 - 1916

22. února - 13. května 2018

Doprovodný program lze objednávat od 12. března 2018.

Velká válka a vznik republiky

29. května - 28. října 2018STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Jak vypadá galerie

2. - 5. tř. ZŠ

Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

Co viděl praotec Čech aneb Jupííí konečně doma!

nejstarší věková skupina MŠ, 1. - 2. třída ZŠ

Doprovodný program k výstavě "Mezi kmeny a státem", který je určen nejmladším návštěvníkům, vychází z požadavků rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a školní vzdělávání. Je primárně postaven na tématu pověsti O Čechovi, zároveň vychází i z ověřených historických poznatků. Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují náměty ze starých pověstí českých, ale zasahují i do současnosti a reflektují témata dětem blízká (hledání, nacházení - domov). Program citlivě zachází s příběhem tak, aby byl srozumitelný a přitažlivý, ale aby současně vhodně zprostředkoval pravdivé poznatky historie. více...

 

Fotografie z programu naleznete zde...

Slované v temných staletích

4. až 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinami Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


Kdo byl svatý Václav?

4. až 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Poslední volná místa na velikonoční programy pro školy

více - Poslední volná místa na velikonoční programy pro školy
Pedagogové mateřských a základních škol mají ještě možnost přihlásit se na velikonoční programy v našem muzeu. Termíny se rychle plní!
(21.2.2018)

Muzejníček v Náprstkově muzeu

více - Muzejníček v Náprstkově muzeu
V sobotu 17. února se děti z Klubu mladých muzejníků vydaly po stopách amerických indiánů a v rámci tématu "cestování" navštívily Náprstkovo muzeum.
(19.2.2018)

Ohlédnutí za masopustem

více - Ohlédnutí za masopustem
Vzdělávací program "Masopust držíme", pořádaný Regionálním muzeem v Kolíně a Muzeem lidových staveb v Kouřimi, jehož cílem bylo dětem představit a přiblížit již téměř zapomenutý svátek s jeho tradičními zvyky a symboly, navštívilo na tři stovky dětí.
(14.2.2018)

Reportáž o kolínské výstavě v pořadu TamTam

více - Reportáž o kolínské výstavě v pořadu TamTam
V sobotu 27. ledna přinesla Česká televize Déčko v pořadu TamTam reportáž o výstavě Dávná touha cestovatelská. V reportáži účinkují děti z Klubu mladých muzejníků.
(30.1.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­