Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Víte, jak to bzučí v úle?
 • Letní tábor
 • Velikonoce
 • Památník tří odbojů
 • Návrat k přírodě
 • Bartolomějské návrší

muzeum Kolín

AKTUÁLNĚ


Velikonoce v muzeu

MŠ, ZŠ

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, zároveň neodmyslitelně patří k symbolům jara. Víme ale, proč a jak se slavily?

Kolínské muzeum připravilo na předvelikononoční čas pro své nejmenší návštěvníky program plný poznávání a tvoření, který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, kde si děti vyrobí velikonoční dekoraci.  Více ...

21. - 24. března 2023: mateřské školy, 1. tř. základních škol

28. - 31. března 2023: základní školy 2. - 9. tř 

Červinkovský dům, Brandlova 27 

Velikonoční programy jsou již plně obsazeny. Děkujeme za pochopení.

Velikonoce v umění

 žáci II. st. ZŠ, SŠ

Velikonoční období není jen pomlázka a vajíčka. Biblické příběhy, které si lidé každý rok znovu připomínají, byly a jsou pro umělce inspirací. Proto se na ně s žáky podíváme a budeme zjišťovat, zda jim i dnes rozumíme.  Více ...

Červinkovský dům, Brandlova 27

3. - 28. dubna 2023

 

PŘIPRAVUJEME


Dějiny města Kolína: od středověku do poloviny 19. století

ZŠ, SŠ

Edukační program k nové stálé expozici je ve fázi přípravy.
Realizace bude možná pravděpodobně od druhé poloviny dubna.

V případě dotazů volejte 702 007 638.

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Návrat k přírodě, aneb obraz krajiny v běhu staletí

MŠ, ZŠ, SŠ

Programy pro školy k výstavě Návrat k přírodě ... jsou zaměřeny tak, aby využily těmata, která výstava nabízí, a zároveň svou nabídkou pokryly nejširší věkové spektrum žáků od MŠ až po střední školy. Více ...

21. října 2022 - 28. dubna 2023

Červinkovský dům, Brandlova 27

Proč a jak jsme se zdobili?

žáci I. st. ZŠ

Doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby je zaměřený na poznání, že zdobení je projev typický pro všechny lidské kultury. Odlišnosti jsou pouze v jeho formách. Přírodní zdroje máme společné se svými předky i potomky a měli bychom zvažovat, jak s nimi zacházíme.
Více ...

září 2022 - 23. června 2023

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

Archeologie - zdroj poznání

II. st. ZŠ, SŠ

Program vycházející z výstavy Ozdoby dávné doby zaměřený na práci s hmotnými prameny, které nám poskytuje archeologie. Více ...

září 2022 - 23. června 2023

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

 

STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Dům plný příběhů

MŠ předškoláci, 1. tř. ZŠ

"Mluv tiše! Ničeho se nedotýkej! Neběhej! ..." Je opravdu muzeum nudná budova, kde se nic nesmí? Proč bychom tam tedy měli chodit? K čemu vlastně muzeum je?

Edukační program postavený na principech zážitkové pedagogiky cílí na nejmenší návštěvníky. Děti společně s prasátkem Pepou nahlíží pod pokličku muzejní práce a seznamují se s muzeem jako s místem plném starých věcí a krásných příběhů.
Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Za tajemstvím muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

Kontakt pro objednání:
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti (viz níže)

  *Zvonice: příběh zvonu (viz níže)

  *Dotek historie: procházka areálem (viz níže)

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti

  ZŠ, SŠ

  Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

  Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

  Bartolomějské návrší, stará škola

   

  Zvonice: příběh zvonu

  ZŠ, SŠ

  Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

  Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

  Bartolomějské návrší, zvonice


  Dotek historie: procházka areálem

  ZŠ, SŠ

  Objevte poklad v srdci Kolína. Významný stavitel Petr Parléř obohatil město o jedno z nejoriginálnějších děl gotické architektury lucemburského období. Není to ale jen chrám sv. Bartoloměje, který stojí za pozornost.

  Komentovaná procházka unikátním uceleným zákoutím v centru města seznámí s řadou historicky významných prvků jak v prostoru bývalého městského hřbitova, tak u městských hradeb. Kromě představení jednotlivých památek a prohlídky dochované části fortifikačního systému je součástí programu i návštěva nově otevřené barokní kostnice. Více ...

  Bartolomějské návrší, městské opěvnění a kostnice

  Cesta do středověku

  žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

  Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. Více ...

  Červinkovský dům, Brandlova 27  

  Kdo byl svatý Václav?

  4. - 7. tř. ZŠ

  Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

  Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8  Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

  5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

  Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více ...

  Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Rodinný program "Velikonoce v muzeu"

  více - Rodinný program
  Zveme Vás do Červinkovského domu na tematický program pro rodiny s dětmi, který se koná v sobotu 25. března.
  (20.3.2023)

  Letní prázdninová škola

  více - Letní prázdninová škola
  Srdečně Vás zveme na první ročník Letní prázdninové školy pro žáky vyšších ročníků základních a studenty středních a vysokých škol, která proběhne od 14. do 18. srpna 2023 v Regionálním muzeu v Kolíně.
  (6.3.2023)

  Muzeum a škola společně!

  více - Muzeum a škola společně!
  V pondělí 27. února v podvečerních hodinách proběhlo setkání muzejních lektorů s pedagogy základních a středních škol v Památníku tří odbojů v Lošanech. Další setkání je připravováno na pondělí 24. dubna od 16 hodin tamtéž.
  (28.2.2023)

  Edukační potenciál Památníku Tří odbojů je třeba využít

  více - Edukační potenciál Památníku Tří odbojů je třeba využít
  Srdečně zveme pedagogy na setkání do Památníku tří odbojů v Lošanech, v pondělí 27. února od 16 hodin. Rádi bychom představili památník a navazující expozici, seznámili s připravovanými edukačními programy a vyslechli si podněty a připomínky učitelů.
  (8.2.2023)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­