Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Jarní tábor
 • Masopus
 • Velikonoce
 • Památník tří odbojů
 • Návrat k přírodě
 • Bartolomějské návrší

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME


Masopust držíme!

MŠ, ZŠ

Zajímá vás, kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky? Kdo je to laufr nebo klibna? Proč se říkalo "tučný čtvrtek" a jaká jídla naši předkové o masopustu jedli?

Regionální muzeum v Kolíně připravilo na masopustní období pro své malé návštěvníky povídání o tomto méně známém lidovém svátku a jeho tradicích a tvůrčí výtvarnou dílnu, kde si děti budou moci vyrobit svou vlastní masku na karnevalový rej.  Více ...

14. - 17. února 2023

Masopustní programy jsou bohužel již plně obsazeny. Děkujeme za pochopení.

Červinkovský dům, Brandlova 27

Velikonoce v muzeu

MŠ, ZŠ

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, zároveň neodmyslitelně patří k symbolům jara. Víme ale, proč a jak se slavily?

Kolínské muzeum připravilo na předvelikononoční čas pro své nejmenší návštěvníky program plný poznávání a tvoření, který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, kde si děti vyrobí velikonoční dekoraci.  Více ...

21. - 24. března 2023: mateřské školy, 1. tř. základních škol

28. - 31. března 2023: základní školy 2. - 9. tř  

Červinkovský dům, Brandlova 27 AKTUÁLNĚ


Mašínův statek - Památník tří odbojů

II. st. ZŠ, SŠ

Mít možnost žít svobodné životy je obrovským darem, ale i závazkem pro současné a budoucí generace.

Myšlenka Památníků tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii naší země lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků.

Na základě životních příběhů členů rodiny Mašínů v průběhu 20. století se studenti seznámí s trojicí klíčových období v boji za svobodu, nezávislost a demokracii v československých dějinách.

Lektorované programy využívají genia loci podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení nad významy pojmů jako je identita, vlastenectví, národní hrdost, svoboda či smrt. Zároveň otevírají prostor k diskusím, vedou studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti a ke schopnosti promýšlet jejich význam a uvědomovat si jejich pluralitu.

V rámci Památníku tří odbojů nabízíme základní vzdělávací program, který lze po domluvě s lektorem vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.

Více informací zde ...

Lošany u Kolína


KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Návrat k přírodě, aneb obraz krajiny v běhu staletí

MŠ, ZŠ, SŠ

Programy pro školy k výstavě Návrat k přírodě ... jsou zaměřeny tak, aby využily těmata, která výstava nabízí, a zároveň svou nabídkou pokryly nejširší věkové spektrum žáků od MŠ až po střední školy. Více ...

21. října 2022 - 28. dubna 2023

Červinkovský dům, Brandlova 27

Proč a jak jsme se zdobili?

žáci I. st. ZŠ

Doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby je zaměřený na poznání, že zdobení je projev typický pro všechny lidské kultury. Odlišnosti jsou pouze v jeho formách. Přírodní zdroje máme společné se svými předky i potomky a měli bychom zvažovat, jak s nimi zacházíme.
Více ...

září 2022 - 23. června 2023

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

Archeologie - zdroj poznání

II. st. ZŠ, SŠ

Program vycházející z výstavy Ozdoby dávné doby zaměřený na práci s hmotnými prameny, které nám poskytuje archeologie. Více ...

září 2022 - 23. června 2023

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

 

STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Dům plný příběhů

MŠ předškoláci, 1. tř. ZŠ

"Mluv tiše! Ničeho se nedotýkej! Neběhej! ..." Je opravdu muzeum nudná budova, kde se nic nesmí? Proč bychom tam tedy měli chodit? K čemu vlastně muzeum je?

Edukační program postavený na principech zážitkové pedagogiky cílí na nejmenší návštěvníky. Děti společně s prasátkem Pepou nahlíží pod pokličku muzejní práce a seznamují se s muzeem jako s místem plném starých věcí a krásných příběhů.
Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Za tajemstvím muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

Kontakt pro objednání:
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti (viz níže)

  *Zvonice: příběh zvonu (viz níže)

  *Dotek historie: procházka areálem (viz níže)

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Program je až do odvolání pozastaven z důvodu probíhajících stavebních prací. 
  Dle domluvy s lektorem je možná venkovní prohlídka, zaměřená primárně na architekturu kostela. Děkujeme za pochopení.

  Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti

  ZŠ, SŠ

  Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

  Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

  Bartolomějské návrší, stará škola

   

  Zvonice: příběh zvonu

  ZŠ, SŠ

  Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

  Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

  Bartolomějské návrší, zvonice


  Dotek historie: procházka areálem

  ZŠ, SŠ

  Objevte poklad v srdci Kolína. Významný stavitel Petr Parléř obohatil město o jedno z nejoriginálnějších děl gotické architektury lucemburského období. Není to ale jen chrám sv. Bartoloměje, který stojí za pozornost.

  Komentovaná procházka unikátním uceleným zákoutím v centru města seznámí s řadou historicky významných prvků jak v prostoru bývalého městského hřbitova, tak u městských hradeb. Kromě představení jednotlivých památek a prohlídky dochované části fortifikačního systému je součástí programu i návštěva nově otevřené barokní kostnice. Více ...

  Bartolomějské návrší, městské opěvnění a kostnice

  Cesta do středověku

  žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

  Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. Více ...

  Červinkovský dům, Brandlova 27  

  Kdo byl svatý Václav?

  4. - 7. tř. ZŠ

  Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

  Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8  Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

  5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

  Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více ...

  Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Barvy ročních období

  více - Barvy ročních období
  Srdečně Vás zveme na kreativní výtvarnou dílnu pro rodiny s dětmi (od pěti let), která proběhne v sobotu 28. ledna od 10 hodin. Přijďte společně strávit příjemné dopoledne plné poznávání a tvoření. Těšíme se na Vás!
  (9.1.2023)

  Výroba šperků - inspirace v dávných dobách

  více - Výroba šperků - inspirace v dávných dobách
  Vánoce se kvapem blíží a originální dárek, vlastnoručně vyrobený, jistě potěší. Přijďte si vyrobit šperky, inspirované dávnými vzory, pro sebe nebo pro své blízké.
  (26.10.2022)

  Vánoce, Vánoce přicházejí

  více - Vánoce, Vánoce přicházejí
  Přijďte dětem ukázat, že Vánoce neznamenají jen vánoční shon a hromadu drahých dárků, ale především krásné a klidné setkání, lidové tradice a zvyky. Chystáme pro Vás vánoční instalace jak v kolínském muzeu, tak na skanzenu v Kouřimi, a těšíme se na vás! Od 1. 9. přijímáme objednávky na vánoční programy pro školní skupiny.
  (1.9.2022)

  Rok na vsi

  více - Rok na vsi
  Jak vypadal život dětí na vesnici 19. století si v těchto dnech zažívají účastníci příměstského tábor v kouřimském skanzenu. Fotografie k nahlédnutí zde...
  (22.8.2022)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­