Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Včely
 • Letní tábory
 • Bartolomějské návrší
 • Web výstava

muzeum Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Gotika a renesance na Kolínsku

4. - 9. tř. ZŠ

Vyšebrodskou madonu nebo rytiny Albrechta Dürera zná skoro každý. Přijďte se ale seznámit s nejdůležitějšími movitými památkami středověku a raného novověku v našem regionu. Nejsou tak známé, ale doplňují celkový obraz daného období. Více ...

Interaktivní program navazuje na exkluzivní výstavu Umění gotiky a renesance ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně.

23. května - 2. října 

Červinkovský dům, Brandlova 27STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více...

Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.


V rámci Bartolomějského návrší nabízíme tři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

Kontakt pro objednání:
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba ... lektorovaný program
  (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti
  prohlídka s průvodcem, začátek vždy v celou hodinu!
  více informací ...

  *Zvonice
  prohlídka s průvodcem, začátek vždy v celou hodinu!
  více informací ...

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Dovolujeme si upozornit, že prohlídky interiéru chrámu sv. Bartoloměje se až do odvolání z důvodu probíhajících stavebních prací nekonají.
  Dle domluvy s lektorem je možná venkovní prohlídka, zaměřená primárně na architekturu kostela. Součástí je návštěva kostice. Děkujeme za pochopení.

  Tajemství muzea

  žáci I. a II. st. ZŠ

  Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8 

  Cesta do středověku

  žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

  Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. Více...

  Červinkovský dům, Brandlova 27  

  Kdo byl svatý Václav?

  4. - 7. tř. ZŠ

  Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

  Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. Více...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Víte, jak to bzučí v úle?

  více - Víte, jak to bzučí v úle?
  A víte kdo má v úle hlavní slovo, jak včely společně bydlí nebo kdy tančí? Že nevíte? Pak neváhejte navštívit nový edukační program v kouřimském muzeu. "Včelí" lektorka už se na vás těší :-)
  (19.5.2022)

  Edukační program seznamuje s památkami gotiky a renesance

  více - Edukační program seznamuje s památkami gotiky a renesance
  Program pro školní skupiny navazuje na výstavu středověkých a raně novověkých památek ze 13.–16. století. Přijďte seznámit děti s významnými uměleckými artefakty našeho regionu.
  (19.5.2022)

  Děti z Ukrajiny navštěvují naše muzeum pravidelně

  Naše lektorské oddělení vytvořilo sérii programů pro děti z Ukrajiny. Seznamujeme je se s historií a památkami města, ve kterém nyní žijí. Zážitkové programy jsou přizpůsobeny věku i jazykovým schopnostem dětských návštěvníků.
  (17.5.2022)

  Děti z dětských domovů navštívily o víkendu kouřimský skanzen

  více - Děti z dětských domovů navštívily o víkendu kouřimský skanzen
  V sobotu 9. dubna patřil skanzen dětem z dětských domovů ze Zruče, Sázavy a Pyšel. Jejich návštěvu zprostředkoval Středočeský kraj a výslužku návštěvníkům přijela předat hejtmanka Petra Pecková.
  (11.4.2022)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­