Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Čistota půl zdraví
  • Od kolébky do hrobu
  • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Duhové pohádky

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

"Žluté slunce mi vždycky vyjde zelené, když přes něj přejde modrý mrak."

Galerijní program určený pro nejmenší návštěvníky, při kterém se ponoříme do světa barev. Děti se dozví, že barvy mohou mít svou náladu, že některé spolu kamarádí více a jiné méně, že některé z barev hřejí a jiné zase studí. Drobné hravé etudy ve výstavě "Verše malované štětcem" nám k tomu pomohou. A nejen to - Sluníčko nám poví pohádku o tom, jak vzniká duha, kterou si pokusíme vyčarovat. Na komponované aktivity navazuje reflektivní výtvarná činnost.
Cílem programu je nejen upevnění znalostí o barvách, ale také představení galerie jako takové a snaha vštípit dětem kulturní povědomí a estetické cítění. více...
STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Jak vypadá galerie

2. - 5. tř. ZŠ

Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Co viděl praotec Čech aneb Jupííí konečně doma!

nejstarší věková skupina MŠ, 1. - 2. třída ZŠ

Doprovodný program k výstavě "Mezi kmeny a státem", který je určen nejmladším návštěvníkům, vychází z požadavků rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a školní vzdělávání. Je primárně postaven na tématu pověsti O Čechovi, zároveň vychází i z ověřených historických poznatků. Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují náměty ze starých pověstí českých, ale zasahují i do současnosti a reflektují témata dětem blízká (hledání, nacházení - domov). Program citlivě zachází s příběhem tak, aby byl srozumitelný a přitažlivý, ale aby současně vhodně zprostředkoval pravdivé poznatky historie. více...


Slované v temných staletích

4. až 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinami Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


 

Kdo byl svatý Václav?

4. a 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Facebook Muzeumdetem

více - Facebook Muzeumdetem
Aktuální informace o naší činnosti můžete nově najít i na facebooku.
(12.9.2017)

Muzejníček znovu otevřen!

více - Muzejníček znovu otevřen!
Od září znovu otevíráme, po půlroční pauze, Klub mladých muzejníků.
(12.9.2017)

Fotografie z tábora Putujeme za dobrodružstvím s Krysáky

více - Fotografie z tábora Putujeme za dobrodružstvím s Krysáky
V týdnu od 28. července do 1. září probíhá v kolínském muzeu příměstský tábor s environmentální tematikou.
(28.8.2017)

Dožínky

více - Dožínky
Dožínky, jinak také obžínky, dožatá, obvazná, ožinek, požnivky… Přijďte v sobotu 19. srpna na lidovou slavnost po ukončení žní! Čeká Vás bohatý program:
(15.8.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­