Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Na frontě i v zázemí
 • Tváří v tvář
 • Konec starých časů
 • Kdo byl svatý Václav?
 • Dotkni se písmene

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME

  Doprovodný programy k výstavě "Josef Lada, jak ho neznáte".
  15. listopadu 2018 - 10. února 2019

  Obrázky malované tlustou čarou
  • interaktivní doprovodný program k výstavě 
   pro děti MŠ a ZŠ
  • komentovaná prohlídka autorky výstavy
   pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ

   KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

   Možná přijde i Mikuláš

   MŠ, ZŠ

   V tvorbě Josefa Lady má téma Vánoc a s nimi spojených obchůzek adventních postav Mikuláše, anděla a čerta významné a zcela výjimečné postavení. Ladovy obrázky neodmyslitelně patří k atmosféře českého vánočního období. 

   Kolínské  muzeum srdečně zve malé návštěvníky na interaktivní výstavu "Josef Lada jak ho neznáte". Děti se seznámí s osobností i obrázky Josefa Lady, přiblíží si atmosféru adventního období spojenou s rozmanitými obyčeji, poznají některé tajemné postavy Adventu i dávné zvyky, které se mnoha podobách dodržují dodnes. Součástí programu je mikulášská dílnička. více...

   22. listopadu - 5. prosince (mimo pondělí)

   Vánoce v měšťanském domě

   MŠ, ZŠ

   Přijďte se svátečně naladit, prohlédnout si vánoční instalaci Měšťanského domu, podívat se, jak se ve městech zdobily stromečky, z jakých dárků se naši předci těšili a na kterém cukroví si mohli pochutnat. Jak vypadaly betlémy, jaké zvyky se vázaly ke Štědrému dni a které dobroty bychom dříve našli na Štědrovečerním stole.

   Součástí vánočního programu je rukodělná dílnička, děti si vyrobí vánoční dekoraci. více...

   4. - 19. prosince 2018 (mimo pondělí)

   Na frontě i v zázemí

   5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

   Letos si připomínáme významné výročí - 100 let od konce 1. světové války, konfliktu, který měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.

   Edukační program "Na frontě i v zázemí" doprovází aktuální výstavu "Kolíňané za Velké války a vznik Československa", která nabízí tři tematické okruhy. V úvodním představuje život v Kolíně za 1. světové války, např. válečný  nedostatek, změny v hospodářství, lazarety a nemocnice pro zraněné a  nemocné vojáky. Ve druhé části sleduje osudy mužů, kteří odešli bojovat v c. a k. armádě, nemenší pozornost je věnována legionářům v Rusku, Francii a Itálii. Závěrečná část pojednává o postupné radikalizaci, jež vyústila ve vznik Československé republiky. Výstavu tvoří velké množství fotografií a soubory předmětů, např. lékařské náčiní a pomůcky, zbraně a uniformy, ukázky z všedního života vojáků, propagační materiály atd.  více...

   10. září - 26. října 2018   STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

   Tajemství muzea

   žáci I. a II. st. ZŠ

   Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

   Jak vypadá galerie

   2. - 5. tř. ZŠ

   Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

   Cesta do středověku

   žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

   Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

    

   Kdo byl svatý Václav?

   4. až 7. tř. ZŠ

   Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

   Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

   Dotkni se písmene

   3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

   Braillovo písmo                                                                        

   Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
   Muzeum dětem

   Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

   Sledujte nás také na facebooku:

   facebook_logo


   aktuality

   Vánoce v kolínském muzeu

   více - Vánoce v kolínském muzeu
   Kolínské muzeum přijímá objednávky na zábavně-vzdělávací programy "Možná přijde i Mikuláš" a "Vánoce v měšťanském domě", které jsou určeny dětským skupinám mateřských a základních škol.
   (9.10.2018)

   O hranice se nejedná, o hranice se střílí

   více - O hranice se nejedná, o hranice se střílí
   V sobotu 6. října proběhla v kolínském muzeu komentovaná prohlídka výstavy "Kolíňané za Velké války" doplněná o interaktivní prvky. Tříhodinový program byl určen dětem druhého stupně.
   (9.10.2018)

   Komentovaná prohlídka výstavy pro děti s interaktivními prvky

   více - Komentovaná prohlídka výstavy pro děti s interaktivními prvky
   V sobotu 6. října zveme děti 6. - 9. tříd na komentovanou prohlídku výstavy "Kolíňané za Velké války a vznik republiky" s interaktivními prvky.
   (12.9.2018)

   Konec starých časů

   více - Konec starých časů
   Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Konec starých časů", která bude pro veřejnost přístupná ve dnech 14. září 2018 - 31. března 2019. Pro školní děti budou připraveny pracovní listy.
   (6.9.2018)


   Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
   příspěvková organizace Středočeského kraje 
   logo_100
   ­