Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Vánoce
 • Obrázky malované tlustou čarou
 • Baroko - perla marnivosti
 • Konec starých časů
 • Dotkni se písmene

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME


   Obrázky malované tlustou čarou

   MŠ, ZŠ, SŠ

   Josef Lada byl známý spisovatel, malíř, ilustrátor a mimo jiné i proslulý karikaturista a divadelní výtvarník. Vedle toho je jeho výtvarné a literární dílo nerozlučně spjato s českým animovaným filmem a hranými pohádkami, které oživují Ladovy hrdiny dodnes.

   Zábavně vzdělávací program "Obrázky malované tlustou čarou" seznamuje s mimořádnou výstavou a přibližuje dětským návštěvníkům kouzelný svět Josefa Lady. více...


   6. prosince 2018 - 10. února 2019   KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

   Baroko - perla marnivosti

   ZUŠ, II. st. ZŠ, SŠ

   Vydejme se po stopách starých mistrů a nahlédněme pod pokličku tvůrců barokních uměleckých skvostů. Coby učni cechu malířského si vyzkoušíme, jakým způsobem umělci doby baroka tvořili, zároveň si v aktuální výstavě prohlédneme originály českých, nizozemských, německých a italských autorů.

   Výstava "Barokní umění ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně" představuje soubor více než padesáti památek barokního sochařství a malířství. Doprovodný program "Baroko - perla marnivosti" přibližuje vystavená díla chápání dětských návštěvníků a pomocí herních a tvůrčích aktivit jim zprostředkuje netradiční zážitek.  více...

   8. listopadu - 30. listopadu 2018, 2. ledna - 8. února 2019


   Možná přijde i Mikuláš

   MŠ, ZŠ

   V tvorbě Josefa Lady má téma Vánoc a s nimi spojených obchůzek adventních postav Mikuláše, anděla a čerta významné a zcela výjimečné postavení. Ladovy obrázky neodmyslitelně patří k atmosféře českého vánočního období. 

   Kolínské  muzeum srdečně zve malé návštěvníky na interaktivní výstavu "Josef Lada jak ho neznáte". Děti se seznámí s osobností i obrázky Josefa Lady, přiblíží si atmosféru adventního období spojenou s rozmanitými obyčeji, poznají některé tajemné postavy Adventu i dávné zvyky, které se mnoha podobách dodržují dodnes. Součástí programu je mikulášská dílnička. více...

   22. listopadu - 5. prosince (mimo pondělí)

   Volné termíny

   • ve 13,00 - 4. prosince

   Vánoce v měšťanském domě

   MŠ, ZŠ

   Přijďte se svátečně naladit, prohlédnout si vánoční instalaci Měšťanského domu, podívat se, jak se ve městech zdobily stromečky, z jakých dárků se naši předci těšili a na kterém cukroví si mohli pochutnat. Jak vypadaly betlémy, jaké zvyky se vázaly ke Štědrému dni a které dobroty bychom dříve našli na Štědrovečerním stole.

   Součástí vánočního programu je rukodělná dílnička, děti si vyrobí vánoční dekoraci. více...

   4. - 19. prosince 2018 (mimo pondělí)

   Volné termíny:

   • ve 13,00 - 6., 7., 11. a 12. prosince


   STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

   Tajemství muzea

   žáci I. a II. st. ZŠ

   Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

   Jak vypadá galerie

   2. - 5. tř. ZŠ

   Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

   Cesta do středověku

   žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

   Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

    

   Kdo byl svatý Václav?

   4. až 7. tř. ZŠ

   Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

   Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

   Dotkni se písmene

   3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

   Braillovo písmo                                                                        

   Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...
   Muzeum dětem

   Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

   Sledujte nás také na facebooku:

   facebook_logo


   aktuality

   Máte rádi pohádky? Přijďte za nimi do Veigertovského domu

   více - Máte rádi pohádky? Přijďte za nimi do Veigertovského domu
   Naše ďábelská ladovská výstava se už blíží. Otevíráme 15. listopadu v 17 hodin.
   (5.11.2018)

   I my jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky

   více - I my jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky
   V neděli 28. října proběhla v kolínském muzeu derniéra výstavy "Kolíňané za Velké války a vznik republiky" s bohatým doprovodným programem.
   (31.10.2018)

   Vánoce v kolínském muzeu

   více - Vánoce v kolínském muzeu
   Kolínské muzeum přijímá objednávky na zábavně-vzdělávací programy "Možná přijde i Mikuláš" a "Vánoce v měšťanském domě", které jsou určeny dětským skupinám mateřských a základních škol.
   (9.10.2018)

   O hranice se nejedná, o hranice se střílí

   více - O hranice se nejedná, o hranice se střílí
   V sobotu 6. října proběhla v kolínském muzeu komentovaná prohlídka výstavy "Kolíňané za Velké války" doplněná o interaktivní prvky. Tříhodinový program byl určen dětem druhého stupně.
   (9.10.2018)


   Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
   příspěvková organizace Středočeského kraje 
   logo_100
   ­