Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • Jarní prázdniny
 • Střílíme si z času
 • Padrtová
 • Velikonoce
 • Bartolomějské návrší
 • Web výstava

muzeum Kolín

AKTUÁLNĚ


Krajinou k abstrakci

žáci ZŠ

Máte rádi abstraktní umění? Ať už jste si odpověděli kladně, nebo ne, mohl by Vás zaujmout lektorský program k výstavě Ludmily Padrtové - Krajinou k abstrakci.

Milovníci abstraktního umění si přijdou na své a těm, kteří mu ještě nepřišli na chuť, zkusíme ukázat, že i toto umění je zajímavé. Více ...

do 11. února 2022

Červinkovský dům, Brandlova 27


Masopust držíme!

MŠ, ZŠ

Zajímá vás, kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky? Kdo je to laufr nebo klibna? Proč se říklo "tučný čtvrtek" a jaká jídla naši předkové o masopustu jedli?

Regionální muzeum v Kolíně připravilo na masopustní období pro své malé návštěvníky povídání o tomto méně známém lidovém svátku a jeho tradicích a tvůrčí výtvarnou dílnu, kde si děti budou moci vyrobit svou vlastní masku na karnevalový rej.  Více ...

21. února - 1. března 2022


Červinkovský dům, Brandlova 27

Velikonoce v muzeu

MŠ, ZŠ

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, zároveň neodmyslitelně patří k symbolům jara. Víme ale, proč a jak se slavily?

Kolínské muzeum připravilo na předvelikononoční čas pro své nejmenší návštěvníky program plný poznávání a tvoření, který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, kde si děti vyrobí velikonoční dekoraci.  Více ...

4. - 13. dubna 2022

Červinkovský dům, Brandlova 27  PŘIPRAVUJEME


Zapomenutá vůně střelného prachu

Doprovodný program k obsahově a vizuálně velmi atraktivní výstavě "Zapomenutá vůně střelného prachu" představí vývoj palných zbraní od pol. 15. do pol 19. století v historickém kontextu s dějinami vojenství. Vhodným způsobem doplní výuku dějepisu o témata vojenské každodennosti a zároveň poukáže na puškařské řemeslo, které bylo vždy řemeslem prestižním a dnes je již téměř zapomenuto. Program využívá repliky předmětů, obrazový materiál, video materiál a pracovní listy.

Informace o výstavě na http://www.muzeumkolin.cz/pro-navstevniky/vystavy/.

Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, studenti SŠ (ostatní dle domluvy s lektorem)

Program je ve fázi přípravy, objednávky přijímáme od 4. ledna 2022 na tel. 702 007 638.STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více...

Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.


V rámci Bartolomějského návrší nabízíme tři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba ... lektorovaný program
  (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti
  prohlídka s průvodcem, začátek vždy v celou hodinu!
  více informací ...

  *Zvonice
  prohlídka s průvodcem, začátek vždy v celou hodinu!
  více informací ...

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Program je z důvodu restaurování uměleckých předmětů pozastaven. Dle domluvy s lektorem je možná prohlídka, zaměřená primárně na architekturu kostela. Děkujeme za pochopení. 

  Tajemství muzea

  žáci I. a II. st. ZŠ

  Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8 

  Cesta do středověku

  žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

  Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. Více...

  Červinkovský dům, Brandlova 27  

  Kdo byl svatý Václav?

  4. - 7. tř. ZŠ

  Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

  Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. Více...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Masopust držíme!

  více - Masopust držíme!
  Chcete se dozvědět o méně známém lidovém svátku plném hodování, maškar, tanci a veselí? Kolínské muzeum vypsalo na masopustní období pro dětské skupiny zážitkový program, jehož součástí je i tvůrčí dílna. Objednávky přijímáme už nyní.
  (11.1.2022)

  Za vůní střelného prachu vyrazily desítky lidí

  více - Za vůní střelného prachu vyrazily desítky lidí
  Vánoční komentovaná prohlídka výstavy Zapomenutá vůně střelného prachu, která proběhla ve Veigertovském domě kolínského muzea 28. prosince, se těšila velkému zájmu obdivovatelů starých zbraní.
  (30.12.2021)

  Čas adventní a vánoční

  více - Čas adventní a vánoční
  Svátečně nazdobený skanzen ožil v těchto dnech dětským hlaholem a smíchem. Děti si přišly poslechnout povídání o adventních a vánočních zvycích českého venkova a v rukodělné dílničce si vyrobit vánoční dekoraci.
  (20.12.2021)

  Vánoční programy jsou v plném proudu

  více - Vánoční programy jsou v plném proudu
  Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy, jejichž součástí je i rukodělná dílnička. O tyto programy je jako každý rok velký zájem.
  (14.12.2021)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  ­