Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Jarní prázdniny v muzeu
  • Pověz mi včelko, jak se dělá med
  • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME

Poklady Regionálního muzea v Kolíně - doprovodný interaktivní program ke stejnojmenné výstavě pro všechny věkové skupiny

8. března - 28. květnaKRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Pověz mi včelko, jak se dělá med

MŠ, 1. a 2.tř. ZŠ

Proč jsou pro nás včely tak důležité? Jak vypadá včelí rodina? Kolik profesí za svůj život včela vystřídá? Jak vyrábí med? Odpovědi nejen na tyto otázky si zodpovíme při zábavném programu, který vtipným a poutavým způsobem představuje jednoho z nepostradatelných tvorů naší planety.

 


Edukační interaktivní program "Pověz mi včelko, jak se dělá med" doprovází zajímavou výstavu s názvem "Společenský život hmyzu"více...

2. ledna - 24. února ... pro velký zájem prodlouženo do 3. březnaSTÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Slované v temných staletích

4. až 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinymi Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


Kdo byl svatý Václav?

4. a 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...


Program lze realizovat v prostorách muzea nebo nabízíme možnost návštěvy lektorky přímo ve školní třídě!


 


PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

Kromě interaktivních edukačních programů nabízíme i přednášky, komentované prohlídky a exkurze s odbornými pracovníky našeho muzea.

Přednášky zde...

Komentované prohlídky expozic zde...

Exkurze zde...

 

Muzeum dětem

Zveme vás do světa muzeí a galerií, kde je možné zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy...

aktuality

Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea

více - Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea
Zážitkové odpoledne "Život hmyzí nám není cizí", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 4. února v Červinkovském domě.
(16.2.2017)

Masopust na skanzenu

více - Masopust na skanzenu
V Muzeu lidových staveb v Kouřimi proběhly masopustní programy pro školní skupiny.
(16.2.2017)

Pověz mi včelko, jak se dělá med

více - Pověz mi včelko, jak se dělá med
V kolínském muzeu právě probíhá edukační interaktivní program "Pověz mi včelko, jak se dělá med" určený dětem MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ. Pro velkou úspěšnost bude program prodloužena až do 3. března.
(7.2.2017)

Živý hmyz přilákal do muzea několik desítek dětí

více - Živý hmyz přilákal do muzea několik desítek dětí
V sobotu 4. února proběhlo v kolínském muzeu zážitkové odpoledne pro malé i velké návštěvníky, během něhož nahlédli do světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů.
(7.2.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­