Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • MASOPUST DRZIME
  • Pověz mi včelko, jak se dělá med
  • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Pověz mi včelko, jak se dělá med

MŠ, 1. a 2.tř. ZŠ

Proč jsou pro nás včely tak důležité? Jak vypadá včelí rodina? Kolik profesí za svůj život včela vystřídá? Jak vyrábí med? Odpovědi nejen na tyto otázky si zodpovíme při zábavném programu, který vtipným a poutavým způsobem představuje jednoho z nepostradatelných tvorů naší planety.


Edukační interaktivní program "Pověz mi včelko, jak se dělá med" doprovází zajímavou výstavu s názvem "Společenský život hmyzu"více...

2. ledna - 24. února



STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Slované v temných staletích

4. a 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinymi Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


 

Kdo byl svatý Václav?

4. a 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...


Program lze realizovat v prostorách muzea nebo nabízíme možnost návštěvy lektorky přímo ve školní třídě!


 


PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

Kromě interaktivních edukačních programů nabízíme i přednášky, komentované prohlídky a exkurze s odbornými pracovníky našeho muzea.

Přednášky zde...

Komentované prohlídky expozic zde...

Exkurze zde...

 

Muzeum dětem

Dejme dětem do rukou nástroj kultury...

aktuality

Život hmyzí nám není cizí

více - Život hmyzí nám není cizí
Kolínské muzeum srdečně zve v sobotu 4. února malé i velké návštěvníky na zážitkové odpoledne, během něhož nahlédnou do světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů.
(11.1.2017)

MASOPUST DRŽÍME! ... výukový program pro školy

více - MASOPUST DRŽÍME! ... výukový program pro školy
Znovuotevřené Muzeum lidových staveb v Kouřimi zve k povídání o masopustních tradicích českého venkova.
(11.1.2017)

Tříkrálová koleda

více - Tříkrálová koleda
Zveme vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na "Tříkrálovou koledu", která se koná v sobotu 7. ledna od 10 do 16 hodin. Pro děti je připravena řada tematických dílniček.
(5.1.2017)

Vánoční skanzen ožil smíchem dětí

více - Vánoční skanzen ožil smíchem dětí
Na tři tisíce dětí se v nově otevřeném kouřimském skanzenu zúčastnilo lektorovaného vánočního programu, který připomínal původní podobu a smysl českých Vánoc.
(1.1.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­