Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Skanzen si hraje - pojďte si hrát taky
  • Řemeslné pohádkové léto
  • Muzejní prázdninové čtení a tvoření
  • Kdyby nebylo řeckého sochaře
  • Bartolomějské návrší

muzeum Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Kdyby nebylo řeckého sochaře

II. st. ZŠ, SŠ

Řecké sochařství představuje jeden z nejcennějších přínosů do pokladnice světového výtvarného umění, starověcí sochaři dosáhli v tvarování lidského těla nepřekonatelného mistrovství.

Doprovodný edukační program k výstavě "Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé" cílí na řecké sochařství, které je jedním ze základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace. Program představí pestrou mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu, na příkladech ukáže vývoj řeckého sochařství a seznámí se základní pojmy a znaky pro jednotlivá období. Zároveň si žáci na dílčích úkolech uvědomí, že prostor, ve kterém žijí, by byl bez soch, pomníků a skulptur smutný a prázdný a že současné vnímání krásy má kořeny v dávné řecké kultuře.  Více ...

Dvořákovo muzeum, Brandlova 35

1. června 2021 - 22. prosince 2021

Plakát - zrcadlo společnosti

8. a 9. tř. ZŠ, SŠ

Nejmocnějším nástrojem v dějinách reklamy byl plakát. Měl za povinnost vystihnout sny lidí a potřeby doby. Musel chodce doprovázet, bavit i klamat - byl zrcadlem společnosti.

Doprovodný program k výstavě "Umění ve službách reklamy" je připraven pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. Přiblížuje počátky reklamy v Českých zemích a na několika zásadních interpretacích světového a českého plakátu ukazuje, kdo a jak ovlivnil vývoj tohoto reklamního fenoménu. Zároveň srovnává vlivy uměleckých směrů mezi válkami. Děti zažijí dobový jarmark, chuť čokolády v obalech geniálního Zdeňka Rykra a ve výtvarné dílně si plakát sami navrhnou. Více ...

Červinkovský dům, Brandlova 27

1. června - 26. října 2021STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné lektorované programy, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

  • Kostel v našem městě: gotiky chlouba
  • Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti
  • Zvonice: příběh zvonu
  • Bartolomějský areál a kostnice (ve fázi přípravy)

Kontakt: Bc. Ivana Mertová Pobucká, mob.: 702 194 297


Kostel v našem městě: gotiky chlouba

4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

Stará škola - historie Kolína a jeho osobnosti

ZŠ, SŠ

Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

Bartolomějské návrší, Stará škola

 

Zvonice: příběh zvonu

ZŠ, SŠ

Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

Bartolomějské návrší, zvonice


Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8 

Nebojme se galerie

žáci 4. - 7. tř. ZŠ


Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí života, která pozitivně přispívá k osobnostnímu a emotivnímu vývoji člověka. Přiveďte děti do galerie a my jim ukážeme, že tam může být prima.

Zážitkový program "Nebojme se galerie" cílí na první návštěvu dětí v této instituci. Bourá zažité stereotypy o galerijní nudě, otevírá prostor pro přirozenou dětskou zvídavost, kreativitu a tvořivost.  Více ...

Červinkovský dům, Brandlova 27

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky.  více...

Červinkovský dům, Brandlova 27  

Kdo byl svatý Václav?

4. - 7. tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. více...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8Dotkni se písmene

3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Řemeslné pohádkové léto na skanzenu

více - Řemeslné pohádkové léto na skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program Řemeslného pohádkového léta, který se koná o prázdninových sobotách od 17. července do 14. srpna.
(20.7.2021)

Muzejní příměstský tábor desátý ročník

více - Muzejní příměstský tábor desátý ročník
Od pondělí 12. července probíhá v kolínském muzeu příměstský tábor "My, Marie Terezie". Program je postaven na principech zážitkové pedagogiky, děti se blíže seznámí s obdobím vlády významné císařovny. Fotografie naleznete zde.
(12.7.2021)

Skanzen si hraje ... pojďte si hrát taky

více - Skanzen si  hraje ... pojďte si hrát taky
Přijďte se dozvědět, jak se dříve lidem žilo na české vesnici a vyzkoušet si některé z jejich povinností a všedních radostí. Po celé prázdniny na vás čeká skanzen plný her. Těšíme se na vás :-)
(21.6.2021)

Muzejní prázdninové čtení a tvoření

více - Muzejní prázdninové čtení a tvoření
Každou prázdninovou středu se můžete těšit na čtení pohádek regionálních autorů, výtvarné tvoření a spoustu dalších aktivit. Děti si odnesou barevné leporelo zhotovené nevšední výtvarnou technikou a výrobek k danému tématu. Těšíme se na Vás :-)
(7.6.2021)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­