Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • A je tu podzim...
  • Čistota půl zdraví
  • Čas adventní a vánoční
  • Slované v temných staletích
  • POD HUSITSKOU KOROUHVI
  • Kdo byl sv. Václav?
  • Dotkni se písmene

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME

Společenský život hmyzu - doprovodný interaktivní program ke stejnojmenné výstavě pro všechny věkové skupiny

21. listopadu 2016 - 24. února 2017STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Čistota půl zdraví

MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

Edukační program "Čistota půl zdraví"připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

 

Slované v temných staletích

4. a 7. tř. ZŠ, SŠ

Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinymi Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


Kdo byl svatý Václav?

3. - 5. tř., 7, tř. ZŠ

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

493 497 498 500 502 503 504 506 507 508 511 512 513 514 516 517 518 520 521 524 527 529 530 532 535

Tajemství muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

Cesta do středověku

žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

Dotkni se písmene

žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...


Program lze realizovat v prostorách muzea nebo nabízíme možnost návštěvy lektorky přímo ve školní třídě!


5450 5453 5455 5456 5458 5459 5465 5467 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5476 5476 5477 5478

 


PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

Kromě interaktivních edukačních programů nabízíme i přednášky, komentované prohlídky a exkurze s odbornými pracovníky našeho muzea.

Přednášky zde...

Komentované prohlídky expozic zde...

Exkurze zde...

 

Muzeum dětem

Dejme dětem do rukou nástroj kultury...

aktuality

Muzejníček zavítal do Lán

více - Muzejníček zavítal do Lán
V sobotu 22. října podnikli malí muzejníci výlet do Lán, kde navštívili muzeum Tomáše Garriqua Masaryka a lánský zámek s přilehlým parkem.
(24.10.2016)

A je tu podzim...

více - A je tu podzim...
Podzimní prázdniny v muzeu - zážitkový program pro děti 1. stupně základních škol.
(5.10.2016)

Slované v temných staletích

více - Slované v temných staletích
Kolínské muzeum zve pedagogy a jejich žáky na nový vzdělávací program doprovázející aktuální výstavu "Mezi kmeny a státem."
(19.9.2016)

Čistota půl zdraví

více - Čistota půl zdraví
Kolínské muzeum připravilo pro své nejmenší návštěvníky nový zážitkový program, který hravou formou seznamuje se základními principy hygieny.
(13.9.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­