Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
 • J. Balcar – galerijní animace
 • Příměstský letní muzejní tábor
 • Od kolébky do hrobu
 • Poklady plné příběhů
 • Pod husitskou korouhví
 • Slované v temných staletích

muzeum Kolín

PŘIPRAVUJEME

 • Kostel v našem městě - interaktivní seznámení s kostelem sv. Bartoloměje, netradiční prohlídka významné kulturní památky našeho města přizpůsobená věku malých návštěvníků

           od 2. května ... program lze objednávat už nyní na tel. č.: 702 007 638


   KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

   Jiří Balcar - filmové plakáty malbou a koláží

   4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

   Může být plakát uměním? Může vyprávět příběh? Dokáže nás dnes ještě oslovit? Blíží se zánik kin? Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět galerijní animace, která doprovází výstavu návrhů a realizací filmových plakátů Jiřího Balcara, jenž bezpochyby patří k nejznámějším českým umělcům 50. a 60. let.

   Děti se během programu netradiční formou seznámí s tvorbou tohoto kolínského rodáka, kterého proslavila především užitá grafika, a s vizualitou socialistického plakátu. Zkusí porovnat plakát doby dnešní a plakát historický, vymyslet filmové příběhy či se vžít do role kritiků výtvarné komise. Na podkladě získaných zkušeností si děti vytvoří pomocí kombinovaných technik vlastní filmové plakáty.  více...

   3. května - 9. června

   Poklady plné příběhů

   MŠ, ZŠ, SŠ

   Staré věci nejsou jen obyčejné předměty. Jejich nedocenitelný význam tkví v informacích a hodnotách, které v sobě nesou. Skrývají kouzlo časů, které nám odkrývá naši minulost. Předměty uchovávané v muzejních sbírkách jsou zhmotnělým autentickým svědectvím kulturní nebo přírodní minulosti. Za každým předmětem se skrývá příběh. Přijďte a staňte se součástí tohoto příběhu.

   Vzdělávací program "Poklady plné příběhů" doprovází unikátní výstavu "Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně", která je prezentací více než stovky nejvzácnějších sbírkových předmětů dokumentujících různorodost a bohatost sbírek kolínského muzea a jeho poboček. více...

   8. března - 28. května   STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

   Jak vypadá galerie

   2. - 5. tř. ZŠ

   Program zavede malé návštěvníky do světa galerie. Děti si s lektorkou poví, co vše tu mohou vidět, čemu všemu galerie slouží, jak vzniká výstava nebo kdo všechno v galerii pracuje. Tato galerijní animace se snaží pomocí herních a tvůrčích aktivit o to, aby děti přestaly vnímat galerii jako nepřístupnou nudnou budovu a začaly ji vnímat jako místo, kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy. více...

   Čistota půl zdraví

   MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ

   Očista těla, praní prádla, žehlení - dnes už nedílná součást našeho života. Ne vždy tomu tak ale bylo...

   Edukační program "Čistota půl zdraví" připomene malým návštěvníkům poněkud opomíjenou část dějin každodennosti - a to hygienu. Děti se interaktivní formou seznámí s její historií prostřednictvím zapomenutých předmětů, které sloužily k očistě a krášlení těla. Kromě jiného si také vyzkouší praní na valše nebo věšení prádla pomocí kolíčků našich babiček. A nejen to - společně s lektorkou si zábavnou formou zopakují, jak správně pečovat o své tělo, neboť čisté ruce a zdravé zuby nejsou stále ani dnes běžnou záležitostí. více...  

    

   Slované v temných staletích

   4. až 7. tř. ZŠ, SŠ

   Rušné a krvavé byly raněstředověké dějiny české kotliny, dynamické a plné proměn byly i dějiny našeho regionu. Na konci epochy nazývané "Stěhování národů" pronikají do Čech první Slované a v úrodné labské nížině si budují svá sídliště. Poměrně hustá síť těchto osad a hradišť vytváří hospodářské a obranné celky, které v průběhu vývoje buď zanikly, nebo se rozšířily ve větší útvary.

   Edukační program "Slované v temných staletích" doprovází výstavu "Mezi kmeny a státem, Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" a seznamuje účastníky s dějinymi Slovanů od jejich stále nevyjasněných počátků až po vznik prvního českého státu.  více...


   Kdo byl svatý Václav?

   4. a 7. tř. ZŠ

   Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

   Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

   Cesta do středověku

   žáci I. a II. st. ZŠ, SŠ

   Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

    

   Dotkni se písmene

   žáci ZŠ od 3. třídy výše, SŠ

   Braillovo písmo                                                                        

   Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...


   Program lze realizovat v prostorách muzea nebo nabízíme možnost návštěvy lektorky přímo ve školní třídě!


    


   PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

   Kromě interaktivních edukačních programů nabízíme i přednášky, komentované prohlídky a exkurze s odbornými pracovníky našeho muzea.

   Přednášky zde...

   Komentované prohlídky expozic zde...

   Exkurze zde...

    

   Muzeum dětem

   Zveme vás do světa muzeí a galerií, kde je možné zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy...

   aktuality

   Jiří Balcar - filmové plakáty malbou a koláží

   více - Jiří Balcar - filmové plakáty malbou a koláží
   Kolínské muzeum nabízí školním skupinám nový edukační program, který se snaží pomocí zážitků, diskusí, dramatických prvků a především výtvarných aktivit zprostředkovat malým návštěvníkům umělecké dílo a zpřístupnit jim zajímavou výstavu hravým a nevšedním způsobem.
   (20.4.2017)

   Velikonoce na skanzenu

   více - Velikonoce na skanzenu
   V těchto dnech probíhají na rozkvetlém skanzenu v Kouřimi velikonoční programy pro školní děti.
   (10.4.2017)

   Od kolébky do hrobu

   více - Od kolébky do hrobu
   Kouřimské muzeum nabízí školním skupinám nový edukační program "Od kolébky do hrobu", který doprovází aktuální výstavu "Narození, svatba, smrt".
   (4.4.2017)

   Kolínský deník přinesl reportáž o hledání pokladu v našem muzeu

   více - Kolínský deník přinesl reportáž o hledání pokladu v našem muzeu
   Zážitkové odpoledne "S pokladem za pokladem", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 25. března ve Veigertovském domě.
   (28.3.2017)


   Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
   logo_100
   ­