Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
 • Osudové křižovatky
 • Vánoce
 • Vánoce
 • Kdo byl svatý Václav?
 • Světlo a svítidla
 • Pod husitskou korouhví
 • Památník tří odbojů

muzeum Kolín

AKTUÁLNĚ


Osudové křižovatky

Mít možnost žít svobodné životy je obrovským darem i závazkem pro současné a budoucí generace. Je naší povinností si tuto výsadu, která není samozřejmostí, velmi zodpovědně připomínat.

Cyklus Osudové křižovatky nabídne tři lektorské programy cílené k významným mezníkům českých a československých dějin 20. století. Národní události budou zasazeny do historického kontextu s regionálními dějinami. Programy otevřou prostor k diskusím a přemýšlení nad hodnotami jako je svoboda, spravedlnost, odpovědnost, tolerance ad.

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Na světě je Československo

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

28. října si připomeneme 105. výročí vzniku samostatného Československa. Jak probíhal památný den v roce 1918? Nový stát byl vyhlášen de facto živelně a zpočátku si musel hledat svou vlastní identitu.

V lektorovaném programu si připomeneme, za jakých okolností mladé Československo vznikalo, jak se formovaly hranice a tvořily státní symboly. Současně si přiblížíme, jakým způsobem proběhly říjnové události v Kolíně a jak se Kolíňané zapojili do vyhlášení Československa. Více ...

10. - 25. října 2023

Potaženo sametem

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

17. listopadu si připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách, sametovou revoluci, která ukončila čtyřicetiletou totalitní vládu komunistické strany a přenesla společnost k demokracii.

V edukačním programu si připomeneme stěžejní události, které vedly k pádu komunistického režimu, zamyslíme se nad úlohou studentů, zmíníme významné osobnosti a seznámíme se s materiály připomínajícími listopadové události v Kolíně. Více ...

1. - 16. listopadu 2023


Začíná doba totality

5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

25. únor je velkým mementem, ostudným a osudným dnem naší novodobé historie. Některé události je lepší nezažít, ale je potřeba na ně nezapomenout.

25. únor 1948 se nechvalně vryl do paměti českého národa. Komunistický puč, při němž se Československo rozhodlo pro cestu k dlouholeté totalitě, rozhodně však nebyl bleskem z čistého nebe. V lektorovaném programu se zaměříme na okolnosti vzestupu komunistů a jejich cestu k únorovému převratu, přiblížíme si, co následovalo po převratu a jak události ovlivnily životy lidí v Kolíně.  Více ...

13. - 23. února 2024


PŘIPRAVUJEME


Když nastal čas Vánoc

MŠ, I. st. ZŠ

Vánoce měly v minulosti jinou podobu, než jak je známe dnes. Byly dobou, kdy se scházela celá rodina u svátečně prostřeného stolu a i když si naši předci dávali dárky jen ojediněle, přesto se na Vánoce velmi těšili. Především pro jejich kouzlo a magickou atmosféru.

Po celé adventní období nabízí kolínské muzeum dětem mateřských a základních škol vánoční programy.  Více...

5. prosince - 21. prosince 2023 (mimo pondělí)

Červinkovský dům, Brandlova 27

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Světlo a svítidla

MŠ, ZŠ, SŠ

Výstava Světlo a svítidla má potenciál zaujmout starší i malé publikum. Podívejte se na nabídku jednotlivých programů pro školy a další kolektivy vypsané pro jednotlivé věkové skupiny. Více ...

květen 2023 - leden 2024

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Proč a jak jsme se zdobili?

žáci I. st. ZŠ

Doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby je zaměřený na poznání, že zdobení je projev typický pro všechny lidské kultury. Odlišnosti jsou pouze v jeho formách. Přírodní zdroje máme společné se svými předky i potomky a měli bychom zvažovat, jak s nimi zacházíme.
Více ...

září 2022 - červen 2024

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

Archeologie - zdroj poznání

II. st. ZŠ, SŠ

Program vycházející z výstavy Ozdoby dávné doby zaměřený na práci s hmotnými prameny, které nám poskytuje archeologie. Více ...

září 2022 - červen 2024

Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ


Za tajemstvím muzea

žáci I. a II. st. ZŠ

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Dům plný příběhů

MŠ předškoláci, 1. tř. ZŠ

"Mluv tiše! Ničeho se nedotýkej! Neběhej! ..." Je opravdu muzeum nudná budova, kde se nic nesmí? Proč bychom tam tedy měli chodit? K čemu vlastně muzeum je?

Edukační program postavený na principech zážitkové pedagogiky cílí na nejmenší návštěvníky. Děti společně s prasátkem Pepou nahlíží pod pokličku muzejní práce a seznamují se s muzeem jako s místem plném starých věcí a krásných příběhů.
Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Kolín - moc a sláva královského města

ZŠ, SŠ

Kolín leží v prastaré kulturní oblasti úrodné Polabské nížiny v místech křižovatky starých obchodních cest. Byl založen nedlouho před rokem 1261 v době vrcholící velké vnější kolonizace z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. Město vytýčil neznámý lokátor na zbytcích staršího osídlení a králem povolaní němečtí kolonisté ho vystavěli a osídlili. Strategicky významná poloha Kolína předznamenala jeho roli v politických dějinách Čech.

Edukační program Moc a sláva královského města přináší ucelený pohled na nejstarší dějiny Kolína. Program lze vhodně kombinovat a cílit na konkrétní témata dle požadavku pedagoga.  Více ...

Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

Bartolomějské návrší - perla v srdce Kolína

ZŠ, SŠ

Důležitým cílem ve výuce dějepisu je utváření vztahu žáků k regionu, v němž vyrůstají a žijí. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by děti měly znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní je prožít a zapamatovat.

Výhodou regionálních dějin je možnost učit je prakticky. Nově zrevitalizovaný unikátní areál chrámového návrší v Kolíně umožňuje přímý dotek historie a otevírá neomezený prostor pro poznávání a objevování. Exkurze do takto historicky významného  místa je pro žáky vždy zajímavá a přínosná.

 

V rámci Bartolomějského návrší nabízíme čtyři samostatné prohlídky, které lze po domluvě vhodně kombinovat dle požadavku pedagoga.

Kontakt pro objednání:
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 007 638

  *Kostel v našem městě: gotiky chlouba (viz níže)

  *Stará škola: historie města Kolína a jeho osobnosti (viz níže)

  *Zvonice: příběh zvonu (viz níže)

  *Dotek historie: procházka areálem (viz exkurze)

  Kostel v našem městě: gotiky chlouba

  4. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Již sedm a půl století je chrám sv. Bartoloměje architektonickou a duchovní dominantou města Kolína. Jeho dějiny jakoby odrážely minulost tohoto místa. Majestátní chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl po celou dobu - místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

  Edukační interaktivní program seznamuje s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, jeho historií a současností. Prostřednictvím zážitkových aktivit děti prozkoumají gotický interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Více ...

  Bartolomějské návrší, kostel sv. Bartoloměje

  Stará škola: historie Kolína a jeho osobnosti

  ZŠ, SŠ

  Edukační program vhodným způsobem doplňuje výuku dějepisu - přináší základní informace o dějinách města Kolína a jeho slavných osobnostech. Regionální události zasazuje do historického kontextu s národními dějinami, zároveň přináší kritický pohled na historii, která se žáků nejvíce dotýká - historii místa, v němž žijí, místa jejich skutečných předků.

  Lektorský program pozve žáky do moderní multimediální expozice ve Staré škole věnované dějinám města a jejím osobnostem. Výklad respektuje věk a složení skupiny. Více ...

  Bartolomějské návrší, stará škola

   

  Zvonice: příběh zvonu

  ZŠ, SŠ

  Zvonice na Bartolomějském návrší v Kolíně nabízí možnost představit příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.

  Edukační program představuje zvon jako důležitý prvek života lidí v minulosti. Seznamuje s jeho funkcí a technologii výroby, zároveň přibližuje podrobnosti stavby zvonice nebo poodkrývá tajemství života dávného zvoníka. Součástí programu je prohlídka chrámového pokladu a městského lapidária. Děti si na dílčích úkolech vyzkouší např. techniku zvonění nebo se dotknou skutečného zvonu. Zdánlivě běžný zvuk, který se nese nad městem každý den, skrývá mnohá tajemství. Více ...

  Bartolomějské návrší, zvonice


  Kdo byl svatý Václav?

  4. - 7. tř. ZŠ

  Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

  Edukační program, který využívá alternativní didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8  Bitva u Kolína 1757 - válečnictví habsburské monarchie v pol. 18. stol.

  5. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  18. června 1757 se nedaleko Kolína střetla vojska pruského  krále Fridricha II. s císařsko - královskou armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna. Bitva měla pro celou monarchii dalekosáhlé politické i vojenské důsledky, je tedy důležité si tuto historickou a pro Kolínsko nesmírně významnou událost připomínat.

  Atraktivní edukační program, který primárně navazuje na stálou expozici muzea, využívá zážitkové didaktické metody a přináší žákům a studentům významné regionální i nadregionální téma - seznamuje s průběhem válečného střetnutí a jeho významem v kontextu dějin českých zemí poloviny 18. století, zároveň čerpá z dějin každodennosti a nahlíží do života vojáka habsburské armády v období vlády Marie Terezie. Více ...

  Program je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví" pro rok 2020.

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8

  Dotkni se písmene

  3. - 9. tř. ZŠ, SŠ

  Braillovo písmo                                                                        

  Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. Více ...

  Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8


  Muzeum dětem

  Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

  Sledujte nás také na facebooku:

  facebook_logo


  aktuality

  Procházky královským městem

  Kolínské muzeum rozšířilo svou nabídku programů pro školy o komentované procházky historickým centrem města. Bližší informace naleznete pod záložkou "exkurze". Těšíme se na Vás!
  (26.9.2023)

  Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny

  více - Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny
  Lektorské oddělení vypsalo na adventní období vánoční programy v Regionálním muzeu v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Více informací a kontakty pro objednávky zde.
  (13.9.2023)

  Řemeslo má zlaté dno

  více - Řemeslo má zlaté dno
  Zda se staré pořekadlo zakládá na pravdě si celý prázdninový týden ověřovaly děti příměstského tábora v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kromě nových znalostí a rukodělných dovedností si odnesly především množství nevšedních zážitků. Většina z nich už se těší na další ročník. Tak zase za rok!
  (29.8.2023)

  Tak zase příště :-)

  Poslední prázdniny v muzeu jsme si užili v komorní příjemné atmosféře ... a líbilo se jak malým, tak velkým. Těšíme se na Vás zase někdy ve školním roce!
  (17.8.2023)


  Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
  příspěvková organizace Středočeského kraje 
  logo_100
  Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
  ­