Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Víte, jak to bzučí v úle?
  • Letní tábor
  • Velikonoce
  • Památník tří odbojů
  • Návrat k přírodě
  • Bartolomějské návrší

Pod husitskou korouhví

Program je koncipován na metodě prožitkového učení a skládá ze tří částí:

I. V první části programu lektorka metodou brainstormingu zaktivizuje třídu. Děti se vyjádří k pojmu "husité" a "husitské období", sdělí své myšlenky, volné asociace a pocity, které jim tato slovní spojení navozují. Lektorka seznámí s důležitými fakty tohoto složitého období, pomocí vhodně zvolených otázek vede děti k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Ve druhé části si děti prohlédnou expozici, vyzkouší si některé husitské zbraně a prozkoumají vozovou hradbu. Následně si vyplní pracovní list, čímž si zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Na závěr ve společné evaluaci lektorka zodpoví případné dotazy či upřesní nejasnosti.

III. Ve třetí části budou děti dle předem objednaného požadavku pracovat ve výtvarné dílně:

  • kresba návrhu vlastního erbu
  • psaní listiny husím brkem v gotickém písmu

 

Celková doba realizace: 90 min.

Cílová skupina: žáci 4. a 7. ročníků ZŠ, ostatní dle domluvy s lektorem

Počet dětí: jedna třída, max. 30

Cena: 30,- Kč bez dílny, 50,- Kč s dílnou

Návaznost na RVP:
I. stupeň Člověk a jeho svět: Místo kde žijeme, Lidé a čas
II. stupeň Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa

 

Obsah programu bude sloužit jako vhodný doplněk učiva příslušných ročníků.

Doporučení: Program se těžko realizuje se třídou, která nemá o husitství žádné povědomí. Proto doporučujeme nejdříve látku s dětmi probrat, pak teprve absolvovat program.

Očekávané cíle:
- žák si osvojuje základní poznatky a orientuje se v hlavních reáliích daného období
- samostatně vyhledává, získává a zkoumá informace z dostupných zdrojů
- rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech
- pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastním projevu
- pracuje tvůrčím způsobem a využívá manipulačních dovedností při výtvarných činnostech


Program je třeba objednat nejméně 7 dní dopředu, vhodné je domluvit si s lektorkou jeho konkrétní variantu.

 

Kontaktní adresa:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob: 702 007 638


 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Rodinný program "Velikonoce v muzeu"

více - Rodinný program
Zveme Vás do Červinkovského domu na tematický program pro rodiny s dětmi, který se koná v sobotu 25. března.
(20.3.2023)

Letní prázdninová škola

více - Letní prázdninová škola
Srdečně Vás zveme na první ročník Letní prázdninové školy pro žáky vyšších ročníků základních a studenty středních a vysokých škol, která proběhne od 14. do 18. srpna 2023 v Regionálním muzeu v Kolíně.
(6.3.2023)

Muzeum a škola společně!

více - Muzeum a škola společně!
V pondělí 27. února v podvečerních hodinách proběhlo setkání muzejních lektorů s pedagogy základních a středních škol v Památníku tří odbojů v Lošanech. Další setkání je připravováno na pondělí 24. dubna od 16 hodin tamtéž.
(28.2.2023)

Edukační potenciál Památníku Tří odbojů je třeba využít

více - Edukační potenciál Památníku Tří odbojů je třeba využít
Srdečně zveme pedagogy na setkání do Památníku tří odbojů v Lošanech, v pondělí 27. února od 16 hodin. Rádi bychom představili památník a navazující expozici, seznámili s připravovanými edukačními programy a vyslechli si podněty a připomínky učitelů.
(8.2.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­