Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Když nastal čas Vánoc
  • Čas adventní a vánoční
  • Pod husitskou korouhví
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Bartolomějské návrší
  • Dům plný příběhů
  • Včely
  • Web výstava

Pod husitskou korouhví

Program je koncipován na metodě prožitkového učení a skládá ze tří částí:

I. V první části programu lektorka metodou brainstormingu zaktivizuje třídu. Děti se vyjádří k pojmu "husité" a "husitské období", sdělí své myšlenky, volné asociace a pocity, které jim tato slovní spojení navozují. Lektorka seznámí s důležitými fakty tohoto složitého období, pomocí vhodně zvolených otázek vede děti k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Ve druhé části si děti prohlédnou expozici, vyzkouší si některé husitské zbraně a prozkoumají vozovou hradbu. Následně si vyplní pracovní list, čímž si zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Na závěr ve společné evaluaci lektorka zodpoví případné dotazy či upřesní nejasnosti.

III. Ve třetí části budou děti dle předem objednaného požadavku pracovat ve výtvarné dílně:

  • kresba návrhu vlastního erbu
  • psaní listiny husím brkem v gotickém písmu

 

Celková doba realizace: 90 min.

Cílová skupina: žáci 4. a 7. ročníků ZŠ, ostatní dle domluvy s lektorem

Počet dětí: jedna třída, max. 30

Cena: 30,- Kč bez dílny, 50,- Kč s dílnou

Návaznost na RVP:
I. stupeň Člověk a jeho svět: Místo kde žijeme, Lidé a čas
II. stupeň Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa

 

Obsah programu bude sloužit jako vhodný doplněk učiva příslušných ročníků.

Doporučení: Program se těžko realizuje se třídou, která nemá o husitství žádné povědomí. Proto doporučujeme nejdříve látku s dětmi probrat, pak teprve absolvovat program.

Očekávané cíle:
- žák si osvojuje základní poznatky a orientuje se v hlavních reáliích daného období
- samostatně vyhledává, získává a zkoumá informace z dostupných zdrojů
- rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech
- pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastním projevu
- pracuje tvůrčím způsobem a využívá manipulačních dovedností při výtvarných činnostech


Program je třeba objednat nejméně 7 dní dopředu, vhodné je domluvit si s lektorkou jeho konkrétní variantu.

 

Kontaktní adresa:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob: 702 007 638


 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Vánoce, Vánoce přicházejí

více - Vánoce, Vánoce přicházejí
Přijďte dětem ukázat, že Vánoce neznamenají jen vánoční shon a hromadu drahých dárků, ale především krásné a klidné setkání, lidové tradice a zvyky. Chystáme pro Vás vánoční instalace jak v kolínském muzeu, tak na skanzenu v Kouřimi, a těšíme se na vás! Od 1. 9. přijímáme objednávky na vánoční programy pro školní skupiny.
(1.9.2022)

Rok na vsi

více - Rok na vsi
Jak vypadal život dětí na vesnici 19. století si v těchto dnech zažívají účastníci příměstského tábor v kouřimském skanzenu. Fotografie k nahlédnutí zde...
(22.8.2022)

Toč a se a vrč můj kolovrátku ...

V sobotu 16. 7. přivítáme přadlenu Ivu Válkovou. Ta návštěvníkům ukáže práci s vlnou - od praní nastříhaného rouna přes mykání až po předení na kolovratu. Ve škole, jako každou "pohádkovou" sobotu, budeme číst pohádky z knih našich babiček. Těšíme se na vás!
(12.7.2022)

Hliněná sobota

více - Hliněná sobota
Jaké to je, když někoho baví pracovat s hlínou, nám v sobotu 9. července ukáže hrnčířka Petra Franková a hlinomaz Vojtěch Toman. Foto zde.
(7.7.2022)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­