Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínPamátník tří odbojů
  • Osudové křižovatky
  • Vánoce
  • Vánoce
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Světlo a svítidla
  • Pod husitskou korouhví
  • Památník tří odbojů

Pod husitskou korouhví

Program je koncipován na metodě prožitkového učení a skládá ze tří částí:

I. V první části programu lektorka metodou brainstormingu zaktivizuje třídu. Děti se vyjádří k pojmu "husité" a "husitské období", sdělí své myšlenky, volné asociace a pocity, které jim tato slovní spojení navozují. Lektorka seznámí s důležitými fakty tohoto složitého období, pomocí vhodně zvolených otázek vede děti k vlastnímu uvažování a uvědomování si souvislostí.

II. Ve druhé části si děti prohlédnou expozici, vyzkouší si některé husitské zbraně a prozkoumají vozovou hradbu. Následně si vyplní pracovní list, čímž si zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Na závěr ve společné evaluaci lektorka zodpoví případné dotazy či upřesní nejasnosti.

III. Ve třetí části budou děti dle předem objednaného požadavku pracovat ve výtvarné dílně:

  • kresba návrhu vlastního erbu
  • psaní listiny husím brkem v gotickém písmu

 

Celková doba realizace: 90 minut

Cílová skupina: žáci 4. a 7. ročníků ZŠ, ostatní dle domluvy s lektorem

Počet dětí: jedna třída, max. 30

Cena: 50,- Kč 

Návaznost na RVP:
I. stupeň Člověk a jeho svět: Místo kde žijeme, Lidé a čas
II. stupeň Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa

 

Obsah programu bude sloužit jako vhodný doplněk učiva příslušných ročníků.

Doporučení: Program se těžko realizuje se třídou, která nemá o husitství žádné povědomí. Proto doporučujeme nejdříve látku s dětmi probrat, pak teprve absolvovat program.

Očekávané cíle:
- žák si osvojuje základní poznatky a orientuje se v hlavních reáliích daného období
- samostatně vyhledává, získává a zkoumá informace z dostupných zdrojů
- rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech
- pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastním projevu
- pracuje tvůrčím způsobem a využívá manipulačních dovedností při výtvarných činnostech


Program je třeba objednat nejméně 7 dní dopředu, vhodné je domluvit si s lektorkou jeho konkrétní variantu.

 

Kontaktní adresa:
Mgr. Ilona Boháčková
e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz, mob: 702 007 638


 


Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Procházky královským městem

Kolínské muzeum rozšířilo svou nabídku programů pro školy o komentované procházky historickým centrem města. Bližší informace naleznete pod záložkou "exkurze". Těšíme se na Vás!
(26.9.2023)

Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny

více - Přijímáme objednávky na vánoční programy pro dětské skupiny
Lektorské oddělení vypsalo na adventní období vánoční programy v Regionálním muzeu v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Více informací a kontakty pro objednávky zde.
(13.9.2023)

Řemeslo má zlaté dno

více - Řemeslo má zlaté dno
Zda se staré pořekadlo zakládá na pravdě si celý prázdninový týden ověřovaly děti příměstského tábora v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kromě nových znalostí a rukodělných dovedností si odnesly především množství nevšedních zážitků. Většina z nich už se těší na další ročník. Tak zase za rok!
(29.8.2023)

Tak zase příště :-)

Poslední prázdniny v muzeu jsme si užili v komorní příjemné atmosféře ... a líbilo se jak malým, tak velkým. Těšíme se na Vás zase někdy ve školním roce!
(17.8.2023)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­