Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Dožínky
  • Kdo byl svatý Václav?
  • Slzy Kouřimi
  • Léta bídy a zmaru
  • Permanentní vstupenka

Léta bídy a zmaru

Obsah edukačního programu:

I. Úvod - Žáci se krátce seznámí s klíčovými událostmi před třicetiletou válkou a z doby jejího průběhu.

II. Samostatná práce ve výstavě - Lektor přidělí žákům badatelské listy s vybranými tématy, žáci pracují samostatně ve výstavě, seznamují se s textovými, obrazovými a hmotnými prameny, vyhledávají a třídí informace, získávají širší povědomí o představovaném období a o dějinách svého regionu a svého města. Výsledky bádání poté formou kolektivní prezentace představí ostatním. Lektor získané poznatky doplní či upřesní a v řízené diskuzi dá prostor k vyjádření názorů i ostatním aktérům.

Témata: Události  ve středních Čechách, Města, Venkov, Vojenství, Český Brod před třicetiletou válkou, Obraz bídy a utrpení

III. Výklad lektora - Lektor seznámí žáky s vojenstvím první poloviny 17. století. Výklad obohacený o obrazový materiál a interaktivní prvky bude čerpat z dějin každodennosti a nabídne tak zajímavý pohled do života žoldnéře třicetileté války.

Výstupy:

  • rozvíjení zájmu o minulost, o kulturní bohatství regionu
  • kultivace historického vědomí
  • aktivace kritického myšlení, kultivované vyjadřování názorů

Návaznost na RVP:

  • Člověk a jeho svět, Lidé a čas
  • Člověka a společnost, Dějepis


Cílová skupina:
žáci 5. až 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, studenti SŠ (ostatní dle uvážení pedagoga a domluvy s lektorem)

Celková doba realizace: cca 60 minut (možno upravit dle požadavku pedagoga)

Počet žáků: 1 třída (optimální počet vzhledem k omezenému prostoru výstavy je 15 - 20 dětí)

Cena: 30,- Kč (doprovod zdarma)


Vzhledem k šíři a náročnosti tématu není v možnostech lektora seznámit s podrobnými reáliemi před a v průběhu třicetileté války. Je tedy vhodné, aby žáci měli o tomto období alespoň obecné povědomí.

Program je třeba objednat s předstihem, minimálně 3 dny dopředu.
E-mailová objednávka by měla obsahovat: název programu, datum, preferovaný čas, třídu, počet dětí, jméno a tel. kontakt na pedagoga.


Pracovní listy k nahlednutí:

Události 1618 - 1621 ve stř. Čechách zde...
Královská města zde...
Venkov zde...
Vojenství zde...
Český Brod před třicetiletou válkou zde...
Obraz bídy a utrpení zde...

 

Kontakt:
Mgr. Ilona Boháčková
mob.: 702 007 638, e-mail: bohackova@muzeumkolin.cz

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo


aktuality

Banda z Olympu se usídlila v kolínském muzeu

více - Banda z Olympu se usídlila v kolínském muzeu
Od 12. do 16. srpna probíhá v kolínském muzeu příměstský tábor "Já, Zeus a banda z Olympu" plný bájí a dobrodružných příběhů, dávných bohů, starověkých hrdinů a mýtických zvířat. Fotografie naleznete zde... :-)
(12.8.2019)

Prázdninový skanzen - místo nevšedních zážitků

více - Prázdninový skanzen - místo nevšedních zážitků
Od 15. do 19. července probíhá v pohádkovém prostředí kouřimského skanzenu atraktivní program muzejního tábora. Děti si na vlastní kůži zažívají každodenní život dávných předků a seznamují se s prostředím české vesnice 19. století. Fotografie naleznete zde...
(18.7.2019)

Řekni mi včelko, jak se dělá med?

více - Řekni mi včelko, jak se dělá med?
Srdečně Vás zveme v sobotu 13. července do kouřimského skanzenu plného včel, sladkého medu, sušeného ovoce a samozřejmě - pohádek :-)
(8.7.2019)

Hravá sobota zahajuje Řemeslné pohádkové léto na skanzenu

více - Hravá sobota zahajuje Řemeslné pohádkové léto na skanzenu
Srdečně Vás zveme do prázdninového skanzenu. V sobotu 29. června si budeme hrááát, vyrábět papírovou káču a samozřejmě číst pohádky :-)
(27.6.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­