Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Příměstský tábor
  • Tváří v tvář
  • Poklady ukryté v písku
  • POD HUSITSKOU KOROUHVI
  • Kdo byl sv. Václav?
  • Dotkni se písmene

Kolín

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Tváří v tvář

Tváře - podobizny a portréty... co nám o sobě vyprávějí? Může nám obraz sdělit něco víc než jen, že autor dobře zvládl svou práci? Co umíte vyčíst z jiné tváře, z jejího výrazu, gest?

Edukační interaktivní program "Tváří v tvář" doprovází výstavu "Tváře z minulosti, Portrétní umění 19. a 20. století ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně", která představuje velmi atraktivní část sbírkového fondu kolínského muzea - a sice výtvarný portrét.

Cílem programu je nejen poukázat na portrét, co by fenomén výtvarný, ale i na současná témata, která mají žáci zažitá, jako je např. vizuální kultura (fotografie, reklama), neverbální komunikace, vyjádření emocí. Děti rozpohybují neživé obličeje, rozehrají rozhovory mezi mlčícími tvářemi, poslechnou si, co jim o sobě portrétovaní vyprávějí. Zároveň získají nové poznatky o portrétu - o zobrazení člověka v jeho jedinečnosti. V závěru programu si samy vytvoří originální dílo. více...

10. března - 10. června 2016
846 913 538 853 021 220 519 655 719 759 818 457 524 542 239 307 514 540 550

Poklady ukryté v písku

Starověký Egypt je často považován za kolébku moderní civilizace. Jeho kulturní odkaz však netvoří pouze monumentální stavby, které přečkaly staletí a jsou pro dnešní generaci mlčenlivými svědky časů dávno minulých, ale i malé, na první pohled nevýrazné věci, které tvoří součást našeho každodenního života a vědeckých znalostí. Ne bezdůvodně tvoří dějiny Egypta součást osnov a učebních programů na všech stupních vzdělávacího systému.

Lektorský program "Poklady ukryté v písku" doprovází výstavu "Objevy pod pyramidami", která se věnuje významným archeologickým nalezištím v Egyptě a Súdánu, kde pracují archeologické expedice Českého egyptologického ústavu FF UK. Největší pozornost se dostává nejdůležitějšímu z nich, pyramidovému pohřebišti v Abúsíru, kde čeští egyptologové pracují již 55 let. Vedle exponátů z fondů Náprstkova muzea je téma představeno pomocí informačních panelů, fotografií a audiovizuálních programů.


Edukační program je určen pro žáky základních a středních škol. Studenti si vytvoří obrázek o tom, jak se civilizace vyvíjela a nahlédnou pod roušku tajemství, s kterými je starověký Egypt neoddělitelně spjat. více...

1. října 2015 - 27. května 2016

Fotografie Martin Frouz

 


STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ

Kdo byl svatý Václav?

Víte kdo byl svatý Václav? Jaký byl, jak žil a zemřel? Proč byl prohlášen za svatého? Seznamte se zábavnou a netradiční formou s nejvýznamnějším českým světcem, knížetem a patronem české země.

Edukační program, který využívá netradiční didaktické metody, seznamuje s příběhem svatého Václava, rozvíjí kreativitu, podporuje tvořivé myšlení, dává žákům možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vede je k originalitě.  více...

493 497 498 500 502 503 504 506 507 508 511 512 513 514 516 517 518 520 521 524 527 529 530 532 535

Tajemství muzea

Výukový program poutavým a zábavným způsobem seznamuje účastníky s pojmem „muzeum“. Děti získají základní informace o činnosti a fungování této instituce a naváží na své dosavadní znalosti tak, aby si uvědomily kulturně-historickou hodnotu sbírek. Zároveň si v praxi vyzkouší některé z muzejních profesí. více...

  

 

 

Cesta do středověku

Doprovodný program se vztahuje ke stálé expozici Královské město Kolín ve středověku, která dokumentuje nejstarší dějiny Kolína od jeho založení až po období husitských válek. Expozici oživuje model středověkého města, doplněný o interaktivní prvky. více...

 

 

 

Dotkni se písmene

Braillovo písmo

Zábavně vzdělávací progra, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením Braillova písma. více...


Program neprobíhá v prostorách muzea, lektorka přijede za Vámi do školy, do konkrétní třídy!


5450 5453 5455 5456 5458 5459 5465 5467 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5476 5476 5477 5478

 


PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

Kromě interaktivních edukačních programů nabízíme i přednášky, komentované prohlídky a exkurze s odbornými pracovníky našeho muzea.

Přednášky zde...

Komentované prohlídky expozic zde...

Exkurze zde...

 

Muzeum dětem

Dejme dětem do rukou nástroj kultury...

aktuality

Festival lidových řemesel na hradě Šelmberk

více - Festival lidových řemesel na hradě Šelmberk
Děti z Klubu mladých muzejníků si užily další pohodový den plný zážitků a poznávání.
(23.5.2016)

Od kolébky do hrobu

více - Od kolébky do hrobu
Muzem v Českém Brodě nabízí školním skupinám nový edukační program "Od kolébky do hrobu", který doprovází aktuální výstavu "Narození, svatba, smrt".
(12.5.2016)

Deníky už máme, tak hurá na cesty

více - Deníky už máme, tak hurá na cesty
Léto, které je neodmyslitelně spojené s výlety a poznáváním nových míst, se pomalu blíží, a tak kolínské muzeum uspořádalo v sobotu 7. května tvořivou dílnu, kde si děti se svými rodiči vyráběly prázdninové deníky.
(10.5.2016)

Deník mladého dobrodruha

více - Deník mladého dobrodruha
Regionální muzeum v Kolíně zve v sobotu 7. května na tvůrčí cestovatelské odpoledne s výrobou prázdninového deníku a povídáním o zajímavých turistických lokalitách s originálními tipy na výlety.
(28.4.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­