Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Jarní prázdniny v muzeu
  • Pověz mi včelko, jak se dělá med
  • Slované v temných staletích

2014

Cestami pravěku

Regionální muzeum v Kolíně nabídlo zážitkový letní tábor letos poprvé i svým nejmenším návštěvníkům. V pondělí 21. července se v muzeu v Brandlově ulici sešlo dvacet dětí ve věkovém rozmězí první až třetí třídy, aby se zábavnou formou seznamovaly s naší nejstarší historií. Pomocí jednoduché pantomimické hry se děti rozdělily do čtyř pravěkých tlup, vybraly si název a svého vůdce, následně se seznámily s časovou přímlou a základními fakty o vývoji člověka a jeho životě v dávné minulosti. Ojedinělý pro ně byl kontakt s replikami pravěkých nástrojů, zbraní, šperků a s kosterními pozůstatky pravěkých zvířat.

Odpoledne se děti přemístily do nedalekých Dobšic, kde navštívily Muzeum Keltů. Vyslechly si zajímavý výklad o jejich životě, vyzkoušely mletí zrní na zrnotěrce či ručním rotačním mlýnku a zhlédly krátký dokument o keltských řemeslech. Největší zájem malých muzejníků ale vyvolala prohlídka dobšického Archeoskanzenu a možnost vyzkoušet si keltské oblečení a vyrobit si keltské šperky.

005 016 017 018 019 020 023 024 030 033 034 037 042 048 049 051 054 056 057 061 063 066 071 073 074 075 077 078 079 080 081 085 086 087 088 089 093 096 097 099 100 102 105 107 109 111 101 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126

 


V úterý zavítali muzejní táborníci do Centra experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Děti se dozvěděly informace o činnosti a práci archeologů, zařazovaly předměty podle stáří do stratigrafických vrstev, vyzkoušely si, jak nesnadná byla práce v dávných dobách - mlely obilí na rotačním mlýnku a v chlebové peci si z něho upekly placky, zkoušely lámání a mykání lnu a tkaní na vertikálnm stavu, bezvýsledně se pokoušely rozdělat oheň pomocí pazurku a přesvědčily se, jak bylo těžké vyrobit nádobku na hrnčířském kruhu.


003 007 008 009 012 013 016 017 018 020 021 022 023 024 025 027 038 042 049 052 062 064 070 077 079 083 087 104 107 108 113 115 121 127 130 131 133 135 137 140 143 146 151 160 161 163 164 165 169 171 173 178 180 181 184

 


Ve středu zůstali malí muzejníci v Kolíně a užívali si odpočinkového dne. Dopoledne se jim věnovala antropoložka Marcela Víšková. Na svou přednášku si přivezla desítky kostí, na nich dětem demonstrovala vývoj člověka, který začal u primitivních primátů a skončil u člověka dnešního typu. Malí táborníci si pak sami vyzkoušeli, jak se odkrývá improvizovaný hrob s kosterními pozůstatky, snažili se identifikovat nalezené kosti a naučili se podle jakých znaků se rozlišuje kostra muže a ženy. Po svačině navštívily muzejní děti Kmochův ostrov a po obědě a poledním odpočinku s povídáním a čtením Štorchovy knihy Lovci mamutů zavítaly do městské knihovny na výstavu kreseb Zdeňka Buriana.
002 003 004 007 008 009 011 012 014 013 015 016 017 018 020 023 024 025 026 027 029 030 032 035 037 040 041 042 048 049 050 051 053 054 055 056 057 058 059 060 063 066 067 069 070 071 072 074 075 076 078 079

 


Čtvrteční seznamování malých muzejníků s životem pravěkých lidí proběhlo v Archeoparku ve Všestarech nedaleko Hradce Králové. V originální třípatrové expozici si děti prohlédly jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové doly, megalitickou hrobku či ukázky pohřbívání. Seznámily se s různými prostředími, kde může probíhat archeologický výzkum, žasly nad obrovským a detailně propracovaným modelem pravěké krajiny či nad replikami a kopiemi zajímavých artefaktů.
Ve venkovní části upoutaly táborníky rekonstrukce budov z doby kamenné, bronzové i železné, především pak dlouhý neolitický dům, dál například neolitický rondel, chlebové a vypalovací pece nebo eneolitický dům. Opět si mohli vyzkoušet některé pracovní činnosti našich pravěkých předků.
003 005 006 008 009 010 011 014 017 018 019 021 025 027 029 032 037 039 042 043 044 049 050 052 053 060 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 075 077 078 082 084 087 088 093 094 095 097 099 101 102 104 105 106

 


Závěrečný den netradičního tábora strávili malí muzejníci opět v Kolíně. Dopolední program proběhl na Kmochově ostrově, kde děti ve skupinách hledaly mezi stromy ruličky papíru s indiciemi, podle nichž měly určit řemesla pravěkých lidí. Ty pak formou pantomimy předváděly ostatním táborníkům, jež se je pokoušeli uhodnout. Následně si malí muzejníci užili dětské hřiště a nezbytnou zmrzlinu.
Po obědě a poledním odpočinku si ještě vyrobili papírovou letní kšiltovku a připravili se na závěrečné pantomimické vystoupení, které s nadšením jim vlastním předvedli svým rodičům a dalšími příbuzným. Předání titulu Malého muzejníka a drobných dárků na závěr pak ukončily celotýdenní putování cestami pravěku.


002 003 006 010 011 012 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 028 029 030 032 037 039 041 042 043 044 045 046 050 051 052 053 056 057 059 061 062 063 064 065 066 068 069 070 072 076 080 081 085 086 091 093 094

Muzeum dětem

Zveme vás do světa muzeí a galerií, kde je možné zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy...

aktuality

Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea

více - Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea
Zážitkové odpoledne "Život hmyzí nám není cizí", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 4. února v Červinkovském domě.
(16.2.2017)

Masopust na skanzenu

více - Masopust na skanzenu
V Muzeu lidových staveb v Kouřimi proběhly masopustní programy pro školní skupiny.
(16.2.2017)

Pověz mi včelko, jak se dělá med

více - Pověz mi včelko, jak se dělá med
V kolínském muzeu právě probíhá edukační interaktivní program "Pověz mi včelko, jak se dělá med" určený dětem MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ. Pro velkou úspěšnost bude program prodloužena až do 3. března.
(7.2.2017)

Živý hmyz přilákal do muzea několik desítek dětí

více - Živý hmyz přilákal do muzea několik desítek dětí
V sobotu 4. února proběhlo v kolínském muzeu zážitkové odpoledne pro malé i velké návštěvníky, během něhož nahlédli do světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů.
(7.2.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­