Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Čistota půl zdraví
  • Čas adventní a vánoční
  • Slované v temných staletích
  • POD HUSITSKOU KOROUHVI
  • Kdo byl sv. Václav?
  • Dotkni se písmene

2013

PO STOPÁCH PRAVĚKÉHO LOVCE

V pondělí proběhl první den muzejního příměstského tábora nazvaného Po stopách pravěkého lovce. Dopoledne strávily děti v kolínském Dvořákově muzeu pravěku, kde se seznámily se základními fakty o vývoji člověka a jeho životě v dávné minulosti a na  časové přímce si vyzkoušely orientaci v čase. Pomocí pantomimické hry se rozdělily do čtyř pravěkých tlup a zvolily si svého vůdce. Následně každá skupina v prostorách muzejní expozice vyhledala co nejvíce informací na zadané téma a ty pak formou kolektivní prezentace představila ostatním.

Odpoledne se děti přemístily do nedalekých Dobšic, kde navštívily Muzeum Keltů. Vyslechly si zajímavý výklad o jejich životě, vyzkoušely mletí zrní na zrnotěrce či ručním rotačním mlýnku a zhlédly krátký dokument o keltských řemeslech. Největší zájem malých muzejníků ale vyvolala prohlídka dobšického Archeoskanzenu a možnost vyzkoušet si keltské oblečení, vyrobit si keltský amulet či keltský šperk.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41 42 43 44 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53
01 04 16 17 21 22 23 24 25 12 15 13 05 07 08 14 0008 10 12 13 19 20 23 24 30 31 32 33 34 38 39 46 47 50 51 52 53 55 41 44 48 26 27 03 04 05 06

 


V úterý zavítali muzejní táborníci do Centra experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Děti se dozvěděly informace o činnosti a práci archeologů,  zařazovaly předměty podle stáří do stratigrafických vrstev, vyzkoušely si, jak nesnadná byla práce v dávných dobách - mlely obilí na rotačním mlýnku a v chlebové peci si z něho upekly placky, zkoušely lámání a mykání lnu a tkaní na vertikálnm stavu, vzaly do ruky pěstní klín či vyzkoušely ostří pazourkových úštěpů. Poznaly, jak těžké bylo pokácet stromek kamennou sekerou, nažnout obilí pravěkým pazourkovým srpem nebo rozdělat obyčejný oheň.
1 8 11 13 16 20 21 22 24 25 26 27 29 31 32 46 49 52 55 58 62 63 64 65 70 71 73 75 76 77 79 80 81 85 35 37 40 68
01 04 05 14 16 18 22 23 25 29 30 32 34 36 37 39 41 42 43 45 46 49 54 56 59 62 64 66 67 70 71 76 77 81 82 85 86 88 89 90 91 99 100 101 102 103 104

 


Středeční program tábora proběhl v krásném prostředí kouřimského skanzenu. Dopoledne se muzejníkům věnovala antropoložka Marcela Víšková.  Na svou přednášku si přivezla desítky kostí, na nich dětem demonstrovala vývoj člověka, který začal u primitivních primátů a skončil u člověka dnešního typu.  Malí táborníci si pak sami vyzkoušeli, jak se odkrývá improvizovaný hrob s kosterními pozůstatky, snažili se identifikovat nalezené kosti podle rozloženého lidského skeletu a naučili se podle jakých znaků se rozlišuje kostra muže a ženy.
Po výtečném obědě pracovali táborníci s filmem, který jako výukový materiál poskytuje komlexnější informace a je nedoceněným historickým pramenem ve výuce dějepisu. Snímek Osada havranů zavedl děti do doby pravěkých lovců a obohatil je dalšími znalostmi z doby dávno minulé. 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 5 7 9 10 11 13 15 16 18 20 22 24 30 31 32 33 36 37 38 41 42 43 47 49 53 55 58 62 66 68 69 70

 


Čtvrteční seznamování malých muzejníků s životem pravěkých lidí proběhlo v Archeoparku ve Všestarech nedaleko Hradce Králové. V originální třípatrové expozici si děti prohlédly jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové doly, megalitickou hrobku či ukázky pohřbívání. Seznámily se s různými prostředími, kde může probíhat archeologický výzkum, žasly nad obrovským a detailně propracovaným modelem pravěké krajiny či nad replikami a kopiemi zajímavých artefaktů.
Ve venkovní části upoutaly táborníky rekonstrukce budov z doby kamenné, bronzové i železné, především pak dlouhý neolitický dům, dál například neolitický rondel, chlebové a vypalovací pece, eneolitický dům nebo dva velké monoxyly.  Opět si mohli vyzkoušet některé  pracovní činnosti našich pravěkých předků.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 38 40 42 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 57 58 59 61 66 67 68 69 70
73 75 77 78 81 85 87 89 90 91 96 97 98 99 101 102 103 107 109 112 114 116 121 123 127 128 130

 


Závěrečný den netradičního tábora strávili malí muzejníci opět v přírodním areálu kouřimského skanzenu. Děti se seznámily s mocí a chutí bylinek, vařily z nich čaje a vlastoručně si vyrobily bylinkové máslo. Manuální dovednost pak vystřídala činnost sofistikovanější - děti se učily, jak čerpat informace s ikonografického pramenu, přičemž pracovaly (jak jinak) s obrázkem Z. Buriana. Poté si ve dvojicích vyzkoušely, jak nesnadné by bylo pro pravěkého člověka přizpůsobit se podmínkám dnešního světa.
Ve druhé části pátečního programu si děti samy připravily krátkou dramatickou scénku o životě v pravěku, kterou s nadšením jim vlastím předvedly svým rodičům a dalším příbuzným. Pozoruhodný byl jejich zápal a zaujetí pro hru, nejvíc překvapily promyšlenými detaily jako např. mákem v zubech, rozcuchanými vlasy, zašpiněním tváří, bosýma nohama, řešením plápolajícího ohně, pomůckami jako bylo pečené kuřecí stehno, syrové maso, šunka...
Předání titulu Pravěký lovec a sladká tečka na závěr pak ukončily celotýdenní putování po stopách pravěkého lovce.

1 2 6 10 12 13 14 15 16 18 25 27 31 34 35 37 39 40 41 43 48 50 60 62 67 71 76 73 81 84 85 88 90 94 95 96 99 102 104 109 115 117
13 15 16 17 19 23 25 27 29 30 31 35 36 40 41 43 45 46 47 48 49 51 52 53 57 58 60 65 68 70 74 76 79 80 83 87 91 95 98 99 107 111

Muzeum dětem

Dejme dětem do rukou nástroj kultury...

aktuality

Slované v temných staletích

více - Slované v temných staletích
Kolínské muzeum zve pedagogy a jejich žáky na nový vzdělávací program doprovázející aktuální výstavu "Mezi kmeny a státem."
(19.9.2016)

Čistota půl zdraví

více - Čistota půl zdraví
Kolínské muzeum připravilo pro své nejmenší návštěvníky nový zážitkový program, který hravou formou seznamuje se základními principy hygieny.
(13.9.2016)

Přijďte zjistit, jak probíhal každodenní život na vesnici

více - Přijďte zjistit, jak probíhal každodenní život na vesnici
Muzeum lidových staveb v Kouřimi nabízí školním dětem nový edukační program.
(12.9.2016)

Objednávky vánočních programů pro školky a školy

více - Objednávky vánočních programů pro školky a školy
Zrekonstruované a nově otevřené Muzeum lidových staveb v Kouřimi vás zve k povídání o adventních a vánočních zvycích českého venkova. Přijímáme objednávky vánočních programů pro dětské skupiny mateřských a základních škol.
(30.8.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­