Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz Hradenín
  • Muzejní noc
  • Volání dálek
  • Na školní výlet do skanzenu
  • Léto v muzeu
  • Permanentní vstupenka

Aktuálně

O hranice se nejedná, o hranice se střílí | (9. 10. 2018)

Fotogalerie V sobotu 6. října proběhla v kolínském muzeu komentovaná prohlídka výstavy "Kolíňané za Velké války" doplněná o interaktivní prvky. Tříhodinový program byl určen dětem druhého stupně.

Děti si nejdříve v doprovodu lektorky prohlédly výstavu "Kolíňané  za Velké války" a seznámily se s klíčovými událostmi před 1. světovou válkou a z doby jejího průběhu.

Za pomoci písemných a obrazových pramenů, sbírkových předmětů, dobových předmětů na dosah, didaktických pomůcek a praktických aktivit děti poznaly, jak prožívali válku bojující muži v zákopech a jak válečné události poznamenaly každodenní život civilního obyvatelstva. Dozvěděly se např., jak se lidem během války v Kolíně žilo, jak probíhaly odvody vojáků a jak se jim vedlo na frontě. Prohlédly si zbraně, vojenskou výstroj, uniformy, lékařské náčiní, propagační materiály, fotografie a také předměty denní potřeby. Následně si prověřily nabité informace v samostatné práci ve výstavě.
V druhé části programu si vyzkoušely odměřit týdenní dávky potravin podle dochovaných potravinových lístků. Zároveň získaly nové informace o principech zákopové války a o nově nasazených zbraních.


Fotogalerie:
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 116 120

Muzeum dětem

Motto: Dejme dětem do rukou nástroj kultury! :-)

Sledujte nás také na facebooku:

facebook_logo
Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­